24/3/2020
Πρώτη μέρα δοκιμασίας των πλατφορμών ελέγχου του περιορισμού κυκλοφορίας. Οι υποδομές αντέχουν. Οι διαδικασίες πρέπει να βελτιωθούν

Nαι  !  Εχουμε πόλεμο και μάλιστα βιολογικό  !  
Είναι σαν κάποιες «δυνάμεις» να «ψέκασαν» την χώρα με τον κορονοϊό και να βρίσκονται στα χαρακώματα και επί των επάλξεων το μεγαλύτερο μέρος του δημόσιου και σημαντικό μέρος του ιδιωτικού τομέα για να αντιμετωπιστεί η «λαίλαπα».