20/3/2020
Θέμα ημερών η λειτουργία του gov.gr, της Διαδικτυακής Πύλης του Δημόσιου τομέα, με νέες ψηφιακές υπηρεσίες και λειτουργικό interface για να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις εξ αποστάσεως εξυπηρέτησης των πολιτών

Σύμφωνα με δηλώσεις σε τηλεοπτικό σταθμό και με ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, ανάφερε ότι η Διαδικτυακή Πύλη gov.gr θα ξεκινήσει την δοκιμαστική λειτουργία της εντός των ημερών και δύο μήνες νωρίτερα σε σχέση με τον προγραμματισμό, καθώς η πανδημία του κορoνοϊου ανάτρεψε τον αρχικό σχεδιασμό και επέσπευσε την παραγωγική λειτουργία της «πύλης», καθώς είναι επιτακτικές οι ανάγκες των πολιτών για ψηφιακή επικοινωνία με την Δημόσια Διοίκηση.

Ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, το πολιτικό και το υπηρεσιακό επιτελείο του υπουργείου, σε συνεργασία με το ΕΔΥΤΕ, τους συναρμόδιους κυβερνητικούς και στελεχιακούς παράγοντες άλλων υπουργείων και δημοσίων φορέων με περιορισμένους πόρους πέτυχαν την ολοκλήρωση αυτού του σημαντικού έργου, το οποίο παραδίδεται για την εξυπηρέτηση των συναλλαγών των πολιτών με την Δημόσια Διοίκηση. Στις  διαθέσιμες υπηρεσίες θα περιλαμβάνονται η υπεύθυνη δήλωση, η εξουσιοδότηση, τη άϋλη συνταγογράφηση καθώς και μία σειρά από πιστοποιητικά, με τον εμπλουτισμό τςη Πύλης με επιπλέον υπηρεσίες να προχωράει σε γρήγορο ρυθμό.

Η υποδομή της Πύλης «Ερμής»
Η νέα διαδικτυακή πύλη «gov.gr» διαθέτει ένα νέο λειτουργικό και ευκολόχρηστο interface για τους χρήστες, το οποίο τους κατευθύνει στις ψηφιακές υπηρεσίες που αναζητούν, ενώ τους ενημερώσει για τις διαδικασίες που απαιτούνται για σειρά δεκάδων υπηρεσιών, ψηφιακών και μη, της Δημόσιας Διοίκησης.
Ως γνωστόν η πρώτη Διαδικτυακή Πύλη του Δημοσίου «Ερμής», ως μια εκ των βασικών υπηρεσιών της υποστηρίζει την διεπαφή πολιτών και επιχειρήσεων διασυνδέοντας τα Δημοτολόγια όλων των δήμων της χώρας, μέσω της οποίας είναι δυνατή η έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών.

Με βάση τις προγενέστερες διαδικασίες
, οι οποίες θα αλλάξουν άμεσα για να είναι πιο απλές και προσιτές, ο εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες ηλεκτρονικά και να υποβάλλει αίτημα για την έκδοση βεβαιώσεων, αδειών, πιστοποιητικών και άλλων εγγράφων. Αρχικά ο χρήστης πρέπει να υποβάλλει μέσω του «Ερμή» μια ηλεκτρονική αίτηση προς οποιοδήποτε ΚΕΠ της επιλογής του. Όταν το ΚΕΠ διεκπεραιώσει το αίτημά του, ο χρήστης μεταβαίνει στο συγκεκριμένο ΚΕΠ για να παραλάβει το τελικό έγγραφο. Σημειώνεται ότι ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης που παρέχονται από τον «Ερμή» λαμβάνοντας ηλεκτρονικά το επιθυμητό παραγόμενο έγγραφο.

Μεταξύ των υπηρεσιών που παρέχονται με ηλεκτρονική διεκπεραίωση περιλαμβάνονται η χορήγηση βεβαιώσεων πιστοποιητικών γέννησης και οικογενειακής κατάστασης του Εθνικού Δημοτολογίου, χορήγηση αντιγράφων ληξιαρχικών πράξης γέννησης, γάμου, θανάτου του Ειδικού Ληξιαρχείου, βεβαιώσεις από τον ΕΛΓΑ και πολλές άλλες προγενέστερες και νέες υπηρεσίες.

Η νέα διαδικασία δεν θα απαιτεί τη φυσική ταυτοποίηση τού πολίτη σε οποιοδήποτε ΚΕΠ, αλλά αυτή θα γίνεται ψηφιακά.

Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του Γιώργου Γεωργαντά, υφυπουργού Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αρμόδιου του τομέα Απλούστευσης Διαδικασιών, και του Λεωνίδα Χριστόπουλου, ΓΓ Απλούστευσης Διαδικασιών, μετά την ολοκλήρωση σειρά στοχευμένων κινήσεων σε υπουργεία, φορείς και υπηρεσίες σε όλη τη χώρα έχει ήδη ολοκληρωθεί σειρά κινήσεων προκειμένου και να απλουστευθούν πολλές «βεβαρημένες» διοικητικές διαδικασίες.

Στις υπό εξέλιξη κινήσεις για τον τομέα απλούστευσης διαδικασιών περιλαμβάνονται και η δημιουργία :

  • Εσωτερική εφαρμογή τύπου Διαύγειας με διαβαθμισμένη πρόσβαση για ανάρτηση όλων των αποφάσεων που αφορούν διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού έτσι ώστε να είναι διαθέσιμες εσωτερικά στη δημόσια διοίκηση σε ηλεκτρονική μορφή.
  • Μονάδας ώθησης (nudge unit) στους κόλπους της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης με έμφαση στον ανασχεδιασμό διαδικασιών και στην κατάργηση εγγράφων.
  • Υπηρεσιών που τα ΚΕΠ μπορούν να εξυπηρετήσουν και απλοποίηση διαδικασιών για ζητούμενα έγγραφα.
  • Ψηφιακού αποθετηρίου εγγράφων και σχετικής πύλης/εφαρμογής.
  • Ενιαία υπηρεσία αλλαγής πιστοποιημένης ταχυδρομικής διεύθυνσης πολιτών και επιχειρήσεων προς φορείς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
  • Πλήρης διαλειτουργικότητα μητρώων και δημιουργία μιας συνολικότερης υποδομής (π.χ. Μοντέλο Μάλτας) και καθολική μεταφορά στοιχείων (roll-out) ώστε εν τέλει να υπάρχει μοναδική ταυτοποίηση δεδομένων ανά πολίτη.
  • Σταδιακή κατάργηση πιστοποιητικών και ηλεκτρονική αναζήτηση των συχνότερα χρησιμοποιούμενων πιστοποιητικών από τη δημόσια διοίκηση και όχι από τους πολίτες (Δημοτολόγιο, Ληξιαρχείο, ΟΑΕΔ, κ.λπ.).

και σειρά άλλων υπηρεσιών οι οποίες σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα «γεμίσουν» τους καταλόγους υπηρεσιών της νέας Διαδικτυακής Πύλης «e-gov.gr»