3/3/2020
Προκήρυξη του έργου 1,4 εκατ. ευρώ για την προμήθεια νέου συστήματος έκδοσης μοναδικού κωδικού για κάθε πακέτο καπνικών προϊόντων

Στην απόκτηση ενός ολοκληρωμένου και μόνιμου συστήματος έκδοσης μοναδικών κωδικών ιχνηλασιμότητας καπνικών προϊόντων προχωρά η ΓΓΠΣΔΔ με στόχο την υποστήριξη της καταπολέμησηςτης εμπορίας παράνομων προϊόντων καπνού.

Στις 20 Φεβρουαρίου δημοσιεύθηκε η προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας του συγκεκριμένου συστήματος το οποίο πρόκειται να τεθεί σε πλήρη παραγωγική λειτουργία κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021. Η προθεσμία κατάθεσης προσφορών είναι η 30η Μαρτίου 2020 και το ύψος του διαγωνισμού είναι στις 1.438.400 ευρώ με τον ΦΠΑ.

Η πλήρης ιχνηλασιμότητα των καπνικών προϊόντων, από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση, μέσα από σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα, αποτελεί ευρωπαϊκή πολιτική ελέγχου της παράνομης εμπορίας προϊόντων καπνού. Στη χώρα μας λειτουργεί ήδη ένα τέτοιο σύστημα, το οποίο ωστόσο είναι προσωρινό και πρόκειται να αντικατασταθεί από το μόνιμο πληροφοριακό σύστημα.

Μέσα από το σύστημα, κάθε προϊόν καπνού θα διαθέτει πάνω του έναν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό ο οποίος θα το συνοδεύει από την παραγωγή, την εμπορία του μέχρι και τηδιάθεση του στον τελικό καταναλωτή. Στην Ελλάδα, η ΓΓΠΣΔΔ αποτελεί τον μοναδικό εκδότη (ID Ιssuer) αυτών των κωδικών. Το κόστος παραγωγής των κωδικών (6 ευρώ ανά 10.000 κωδικούς) επωμίζονται οι παραγωγοί καπνικών προϊόντων.

Το νέο πληροφοριακό σύστημα διαθέτει την καινοτομία της δημιουργίας μιας ειδικής εφαρμογής που μέσω portalκαι χρήσης του μοναδικού κωδικού θα παρέχει σε πραγματικό χρόνοαναλυτικές πληροφορίεςγια το κάθε προϊόν. Με αυτόν τον τρόπο ο καταναλωτής θα γνωρίζει άμεσα και σε πραγματικό χρόνο την ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος που κατανάλωσε και το κυριότερο, αν ο κωδικός που το προϊόν φέρει είναι αυθεντικός ή μη. Έτσι θα μπορεί να εξακριβώσει αν το προϊόν είναι παράνομο ή προϊόν νόμιμης παραγωγής και διακίνησης.

Η ΓΓΠΣΔΔ θα υποστηριχθεί για 36 μήνες από τον ανάδοχο ως προς την λειτουργία και την συντήρηση του συστήματος ενώ στη συνέχεια θα περιέλθει στη πλήρη διαχείριση της.

Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος δήλωσε:
«Η ΓΓΠΣΔΔ, ως ο ID issuer κωδικών ιχνηλασιμότητας καπνικών προϊόντων στην Ελλάδα, προχωρά στον απαραίτητο διαγωνισμό για την προμήθεια ενός σύγχρονου, ευρωπαϊκών προδιαγραφών πληροφοριακού συστήματος, με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και δυνατοτήτων».