18/11/2019
Με αύξηση πωλήσεων 2,7%, στα 874 εκατ. ευρώ, έκλεισε για την Vodafone η οικονομική χρήση 2018

 Θετικά αποτελέσματα παρουσίασε η Vodafone στο 4ο τρίμηνο του οικονομικού της έτους αλλά και στο σύνολο της οικονομικής χρήσης του 2017/18 που έληξε 31 Μαρτίου 2018. Σύμφωνα με τα στοιχεία της μητρικής εταιρείας, η Vodafone στην Ελλάδα παρουσίασε αύξηση κύκλου εργασιών κατά 2,7% φτάνοντας τα 874 εκατ. ευρώ, από 851 εκατ. ευρώ που ήταν την αντίστοιχη περίοδο του 2016/17. Η εταιρεία μάλιστα υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη των εσόδων από υπηρεσίες πέρυσι ήταν υψηλότερη και ανήλθε σε 3,3%.

Σε ό,τι αφορά την κερδοφορία, η εταιρεία ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη EBITDA σε 275 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 10%, ενώ τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 96 εκατ. ευρώ, από 75 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο. Η εταιρεία ακόμη εμφάνισε αυξημένες ελεύθερες ταμειακές ροές και αυξημένες οριακές κεφαλαιουχικές δαπάνες.

Οσον αφορά τους πελάτες, η εταιρεία παρουσίασε μείωση συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και αύξηση πελατών σταθερής τηλεφωνίας και Internet. Οι πελάτες κινητής υποχώρησαν κατά περίπου 100.000 στα 5,328 εκατομμύρια. Από την άλλη πλευρά, η εταιρεία πρόσθεσε περίπου 42.000 νέους πελάτες στη σταθερή και πλέον αναφέρει 661.000 πελάτες σταθερής τηλεφωνίας και internet.

Σημειώνεται ότι η Cyta Hellas δεν έχει επηρεάσει καθόλου τα αποτελέσματα της Vodafone στην Ελλάδα, με δεδομένο ότι η εξαγορά δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Aν οι περίπου 270.000 πελάτες προστεθούν στη Vodafone, τότε είναι η πρώτη εταιρεία μετά τον ΟΤΕ που θα πλησιάσει το πελατολόγιο του 1 εκατ. συνδέσεων στη σταθερή τηλεφωνία. 

Η μητρική Vodafone, για πρώτη φορά στην ιστορία της, ανακοίνωσε πελάτες συνδρομητικής τηλεόρασης και πελάτες-νοικοκυριά, που αξιοποιούν συνδυαστικές υπηρεσίες (π.χ. συνδυασμό υπηρεσιών τηλεφώνου, internet, τηλεόρασης, κινητού κ.λπ.). Ωστόσο τα στοιχεία που παραθέτει δεν αναφέρονται στην ελληνική αγορά.

Τα αποτελέσματα της Vodafone Ελλάδος (στην φωτό άνω ο Χάρης Μπρουμίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της ελληνικής θυγατρικής) για το τέταρτο τρίμηνο ακολουθούν την πορεία εκείνων όλου του έτους. Η εταιρεία αναφέρει αύξηση εσόδων (από υπηρεσίες) κατά 3,2%, στα 195 εκατ. ευρώ. Τέλος τα στοιχεία αυτά υποδηλώνουν τη σταδιακή ανάκαμψη της αγοράς τηλεπικοινωνιών και κυρίως της αγοράς κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Σημειώνεται ότι θετικό πρόσημο παρουσιάζουν και τα αποτελέσματα του ομίλου ΟΤΕ αλλά και της Wind, σύμφωνα με τις δηλώσεις της διοίκησής της.


Με στοιχεία από το kathimerini.gr