21/10/2019
Αναβάθμιση της κεντρικής υποδομής Cy-Tera του The Cyprus Institute από την ένωση εταιρειών Cosmos Business Systems &και GCC Computers

H ένωση εταιρειών COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΑΕΒΕ και GCC COMPUTERS LTD σε συνεργασία με την Hewlett Packard Enterprise, ανέλαβαν την αναβάθμιση  της κεντρικής υποδομής Cy-Tera του The Cyprus Institute.

Το νέο σύστημα, θα αποτελεί την Εθνική Υπερυπολογιστική υποδομή της Κύπρου με κύριο στόχο την παροχή των απαραίτητων πόρων στην ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Η λύση θα αποτελείται από πολλαπλά συστήματα HPE Apollo 6500 modular servers (GPU nodes) & ProLiant Rack Servers (CPU nodes), θα διασυνδέεται με την νεότερη τεχνολογία Infiniband HDR200 και θα αποδίδει περισσότερα από 0,5Pflop/s.

Την υποδομή, θα υποστηρίζουν ο απαραίτητος αριθμός Management και Front End nodes, ενώ για την αποθήκευση των δεδομένων θα υλοποιηθεί σύστημα βασισμένο σε BeeGFS  Parallel File System συνολικής χωρητικότητας 153,6ΤΒ σε τεχνολογία NVMe 4 lanes και θα συνδεθεί με το υπάρχον σύστημα χωρητικότητας 2.6PB. Για την αποτελεσματική ψύξη του συστήματος θα εγκατασταθούν Heat Exchangers που θα συνδεθούν με την υπάρχουσα υποδομή ψύξης νερού του The Cyprus Institute.

Η ανάθεση του έργου έγινε στο ποσό των 1.118.000€ χωρίς ΦΠΑ.