11/7/2019
Οι Στρατηγικές Επιλογές, οι Στόχοι και οι Άμεσες Κυβερνητικές Προτεραιότητες του "μπλε φακέλου" του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που παραδόθηκε χθες από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στον Κυριάκο Πιερρακάκη.


 

Πραγματοποιήθηκε το πρώτο υπουργικό συμβούλιο της νέας κυβέρνησης και λίγο πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση συνεργάτες του πρωθυπουργού μετέφεραν στην αίθουσα 18 μπλε φακέλους, που στη συνέχεια μοιράστηκαν στους υπουργούς.

Κανείς δεν ήξερε τι περιείχαν αυτοί οι φάκελοι.

Ωστόσο, λίγο αργότερα, ο ίδιος πρωθυπουργός αποκάλυψε μέσα από το Twitter τι έκρυβαν αυτοί οι φάκελοι. Και δεν ήταν άλλο από τους στόχους που καλείται να πραγματοποιήσει ο κάθε υπουργός.

«Σήμερα, όλοι οι Υπουργοί παρέλαβαν έναν φάκελο με τους στόχους μας ανά υπουργείο, το πρόγραμμα δράσης μας ως τον Δεκέμβριο και ένα 6μηνιαίο σχέδιο πρωτοβουλιών. Η κυβέρνηση θα λειτουργήσει με αυστηρά χρονοδιαγράμματα και διαρκή αξιολόγηση» έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο τουήτερ και στη λεζάντα του βίντεο [ δείτε την Ε Δ Ω ] με τους φακέλους.


Οι Στρατηγικές Επιλογές της Κεντρικής Κυβέρνησης 
Ισχυρή ανάπτυξη με περισσότερες επενδύσεις και νέες καλύτερες δουλειές
Αξία στην ακίνητη περιουσία Ασφάλεια στο σπίτι, στην πόλη και στη χώρα
Σύγχρονο Κράτος λιτό και αποτελεσματικό στην υπηρεσία του πολίτη  

Οι μεσοπρόθεσμοι Στόχοι της Κεντρικής Κυβέρνησης 
Σύγχρονες και ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες με σεβασμό στα χρήματα του πολίτη
Απλοποίηση σχέσεων κράτους-επιχειρήσεων
Διαφύλαξη της ασφάλειας των πολιτών με μηδενική ανοχή στο έγκλημα και την παραβατικότητα.
Στήριξη έργων υποδομών εθνικής προτεραιότητας    Οι Άμεσες Κυβερνητικές Προτεραιότητες του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνη
σης    

 1  
 Αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων της Διαύγειας ώστε να λειτουργεί ως το κεντρικό αποθετήριο όλων των αποφάσεων όλης της δημόσιας διοίκησης και ως δημόσιο λεξικό προτύπων αποφάσεων.

 2   Απόδοση και DOI (digital object identifier) σε όλες τις νέες αναρτήσεις και πληρης διαλειτουργικότητα με ΚΗΜΔΗΣ & ΕΣΗΔΗΣ.

 3  Δημιουργία ενός κεντρικού σημείου πρόσβασης σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες

 4  Δημιουργία εσωτερικής εφαρμογής τύπου Διαύγειας με διαβαθμισμένη πρόσβαση για ανάρτηση όλων των αποφάσεων που αφορούν διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού έτσι ώστε να είναι διαθέσιμες εσωτερικά στη δημόσια διοίκηση σε ηλεκτρονική μορφή

 6  Δημιουργία μονάδας ώθησης (nudge unit) στους κόλπους της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης με έμφαση στον ανασχεδιασμό διαδικασιών και στην κατάργηση εγγράφων → Δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου εγγράφων και σχετικής πύλης/εφαρμογής

 7  Διεύρυνση εγγράφων και υπηρεσιών που τα ΚΕΠ μπορούν να εξυπηρετήσουν και απλοποίηση διαδικασιών για ζητούμενα έγγραφα

 8  Ενιαία υπηρεσία αλλαγής πιστοποιημένης ταχυδρομικής διεύθυνσης πολιτών και επιχειρήσεων προς φορείς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα

 9  Επέκταση της G-Cloud υποδομής της ΓΓΠΣ ώστε να μεταφερθεί εκεί το σύνολο των δεδομένων και μητρώων του δημοσίου.

 11  Ηλεκτρονική εγγραφή στο Ληξιαρχείο για κάθε γέννηση παιδιού, αυτόματη απόκτηση ΑΜΚΑ, εγγραφή στην οικογενειακή μερίδα και λήψη τυχόν επιδομάτων

 12  Κανονικοποίηση των βασικών πεδίων που αφορούν φυσικά και νομικά πρόσωπα σε όλα κεντρικά μητρώα του ελληνικού δημοσίου με παράλληλη θεσμοθέτηση λεξικών που θα χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά από όλα τα μητρώα

 13  Πλήρης διαλειτουργικότητα Μητρώων και δημιουργία μιας συνολικότερης υποδομής (πχ. Μοντέλο Μάλτας) και καθολική μεταφορά στοιχείων (roll-out) ώστε εν τέλει να υπάρχει μοναδική ταυτοποίηση δεδομένων ανά πολίτη

 14  Σταδιακή κατάργηση πιστοποιητικών και ηλεκτρονική αναζήτηση των συχνότερα χρησιμοποιούμενων πιστοποιητικών από την δημόσια διοίκηση και όχι από τους πολίτες (Δημοτολόγιο, Ληξιαρχείο, ΟΑΕΔ, κλπ)

 15  Ταυτότητες με «ψηφιακή διάσταση», καθώς οι πολίτες θα τις χρειάζονται για να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες. Δημιουργία ψηφιακών ταυτοτήτων eIDAS εντός του υφιστάμενου διαγωνισμού.

 16  Ψηφιοποίηση εγγράφων που παρέχονται σήμερα από τα ΚΕΠ Δημοσίευση Εθνικής Στρατηγικής Ανοικτών Δεδομένων

 17  Υλοποίηση της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης μέσω της ενιαίας αρχιτεκτονικής των πληροφοριών που αφορούν πολίτες και επιχειρήσεις σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 18  Αυτόματη πιστοποιημένη καταχώρηση στοιχείων από πληροφοριακά συστήματα των εταιρειών σε πληροφοριακά συστήματα του δημοσίου με βάση προδημοσιευμένα πρότυπα ώστε να μην απαιτείται η συχνή καταχώρηση των ίδιων στοιχείων από τα πληροφοριακά συστήματα των επιχειρήσεων στα πληροφοριακά συστήματα του δημοσίου χειρωνακτικά.

 19  Αυτόματη αναζήτηση των στοιχείων που απαιτεί η νομοθεσία έτσι ώστε να καταργηθεί η προσκόμιση του εκκαθαριστικού και άλλων δικαιολογητικών που απαιτούνται καθημερινά από επιχειρήσεις και εκδίδονται από πληροφοριακά συστήματα του δημοσίου

 20  Ηλεκτρονική Υπεύθυνη δήλωση ή Εξουσιοδότηση

 21 
Συγχρονισμός και επικαιροποίηση όλων των στοιχείων των ασφαλισμένων που υπάρχουν σε ψηφιακή μορφή

 22  Ευρύτερη εθνική στρατηγική για το 5G η οποία θα πρέπει να δημοσιευτεί στις αρχές του 2020, διότι εντός του 2020 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η δημοπράτηση του φάσματος   Ενδεικτικά συμπεφωνημένα μέτρα της προηγούμενης κυβέρνησης στο πλαίσιο της Ενισχυμένης Εποπτείας από τους Θεσμούς  

 23  Εθνική πύλη για την κωδικοποίηση και τη μεταρρύθμιση της εθνικής νομοθεσίας Διενέργεια του διαγωνισμού για την δεύτερη φάση του Ολοκληρωμένου Συστήματος για τη Διαχείριση Δικαστικών Υποθέσεων (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ). Αφορά στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 24  Ψηφιοποιημένα οργανογράμματα, συνδεδεμένα με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών. Αφορά στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Εκτός των ανωτέρω στόχων υπάρχουν ψηφιακοί στόχοι και έργα που βασίζονται στις ΤΠΕ άλλων υπουργέιων, που πρέπει να προστεθούν στην συνολική "Ψηφιακή Ατζέντα της Κυβέρνησης

ictplus.gr
σ.σ
: η συνέχεια στον παπα-γά(λ)λο