10/7/2019
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρακολουθεί on line το έργο των υπουργών. Τι είναι το σύστημα ΜΑΖΙ που εφαρμόζεται για πρώτη φοράΕνα τελείως διαφορετικό μοντέλο διακυβέρνησης, όπου η δράση κάθε υπουργού θα παρακολουθείται στενά και μάλιστα ηλεκτρονικά από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, παρουσίασε στους νέους υπουργούς, ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης.

Το σύστημα θα αξιοποιήσει το πληροφοριακό σύστημα ΜAZI, και ουσιαστικά θα επιτρέπει στον πρωθυπουργό να παρακολουθεί στενά και σε καθημερινή βάση κατά πόσον και με ποια ταχύτητα προωθούνται οι δράσεις των υπουργών. Θα μπορεί δηλαδή να έχει άμεση και αντικειμενική εικόνα για το πόσο επιτυγχάνονται οι στόχοι του κάθε υπουργείου και έτσι να αξιολογεί και τους υπουργούς.

Πώς θα λειτουργεί το Ηλεκτρονικό Σύστημα "Μαζί"
Πλέον δίπλα σε κάθε υπουργικό γραφείο θα υπάρχουν άνθρωποι της προεδρίας της κυβέρνησης, του στενού επιτελείου δηλαδή του Κυριάκου Μητσοτάκη, οι οποίοι θα βάζουν τα δεδομένα στο σύστημα “Μαζί”, και έτσι θα γίνεται η καταγραφή της δράσης του κάθε υπουργείου και του κάθε υπουργού. Το σύστημα θα επιτρέπει να εντοπίζονται οι καθυστερήσεις και θα εποπτεύεται απο τον υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη και τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ ’κη Σκέρτσο, που άλλωστε είναι αρμόδιος για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου.

Το σύστημα "Μαζί" σε συνδυασμό με την νέα λειτουργία του υπουργικού συμβουλίου που θα συνεδριάζει κάθε μήνα, και θα γίνεται ουσιαστική συζήτηση, κεκλεισμένων των θυρών, μαζί με τις αλλεπάλληλες συσκέψεις που έχει εγκαινιάσει ήδη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ελπίζει ότι θα επιτρέψουν την ορθολογική λειτουργία του κρατικού μηχανισμού, που σήμερα συνιστά ένα από τα μεγάλα εμπόδια για την ανάπτυξη της Οικονομίας.

Διαφορετικός και νέος αέρας διακυβέρνησης
Το νέο στιλ διακυβέρνησης, και οι οδηγίες του Κυριάκου Μητσοτάκη για εντατικούς ρυθμούς στην παραγωγή του κυβερνητικού έργου, αποτυπώνονται και στον περίφημο μπλε φάκελο που πήραν οι υπουργοί, με σαφείς οδηγίες για το πώς θα δουλεύει πλέον η κυβέρνηση.

Οπως αναφέρει ο μπλε φάκελος κάθε υπουργού πλέον θα πρέπει να υπάρχει συνεχής επικοινωνία των υπουργών με τους γενικούς γραμματείς για την υποστήριξη και τον συντονισ΅ό των ενεργειών τους και την επίτευξη των στόχων του κυβερνητικού προγρά΅΅ατος, ΅έσω ενιαίου ΅ηχανισ΅ού παρακολούθησης.

Θα υπάρξει αξιολόγηση της αποτελεσ΅ατικότητας της κυβέρνησης ως προς τους στόχους και τα ανα΅ενό΅ενα αποτελέσ΅ατα. Θα γίνεται μέσω και του συστήματος Μαζί χρήση δεικτών αποτελεσ΅ατικότητας και απτών αποτελεσ΅άτων στην κοινωνία και την οικονο΅ία ΅έσω διεθνών ΅οντέλων. Ενώ δόθηκε η οδηγία στους υπουργούς για την επικοινωνία του έργου της κυβέρνησης και απόλυτη διαφάνεια, σε όλη την διάρκεια του πλάνου υλοποίησής του.

Οι υπουργοί θα αξιολογούνται συστηματικά και διαρκώς
Το έργο των υπουργών θα αξιολογείται σε τακτά χρονιά διαστήματα, ενώ οδηγίες έχουν δοθεί στα μέλη του υπουργικού συμβουλίου να καταρτίζουν κάθε χρόνο σχέδιο κυβερνητικής πολιτικής, σε συνάρτηση με τον προυπολογισμό. Να υπάρχει νο΅οθετικός και κανονιστικός προγρα΅΅ατισ΅ός έτους, καθώς και ετήσιος προγρα΅΅ατισ΅ός προσλήψεων. Να συντάσσεται κάθε χρόνο ετήσια απολογιστική έκθεση νο΅οθετικής παραγωγής.

Επίσης οδηγίες έχουν δοθεί να συντάσονται τα νομοσχέδια κατόπιν εισήγησης των αρ΅όδιων υπουργείων, στη Γ.Γ. Νο΅οθετικών και Κοινοβουλευτικών Θε΅άτων. Αλλά και να γίνεται εκ των υστέρων ανάλυση επίπτωσης πολιτικών ΅ετά την εφαρ΅ογή τους.


. . . Ομως μοίρασε φακέλλους στου υπουργούς για θέματα και στόχους της αρμοδιότητά τους
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μοίρασε στους υπουργούς του τον οδικό χάρτη με τα επόμενα βήματα – Ποια θέματα καλείται να αντιμετωπίσει άμεσα ο κάθε υπουργός. Έναν εξατομικευμένο φάκελο με τις προτεραιότητες για κάθε υπουργείο, αλλά και τις εκκρεμότητες που παραλαμβάνουν από την προηγούμενη κυβέρνηση, έλαβαν τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου της κυβέρνησης, που συνεδρίασεσήμερα  για πρώτη φορά.

Ο φάκελος που παρέλαβε κάθε υπουργός περιλαμβάνει τον εξαμηνιαίο σχεδιασμό για τον αντίστοιχο τομέα ευθύνης του, με τους στόχους, τις προτεραιότητες και τις δεσμεύσεις της προηγούμενης κυβέρνησης, όπως εξήγησε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην αρχή της εισήγησής του. Στο φάκελο περιλαμβάνεται επίσης  το πρόγραμμα Δράσης μέχρι το Δεκέμβριο αλλά και ένα έντυπο για προτάσεις και σκέψεις ενόψει των προγραμματικών δηλώσεων. [ Δείτε ΕΔΩ ]