9/7/2019
Ο Δήμος Σερρών μηχανογραφεί το Γραφείο Κίνησης Οχημάτων

Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης στις 14/06/2019 με την DOTSOFT A.E. και την επιλογή του λογισμικού Fleeto, μεγιστοποιείται η αποτελεσματικότητα όλων των λειτουργιών που αφορούν στο στόλο οχημάτων του Δήμου Σερρών.

Με τη χρήση του λογισμικού Fleeto επιτυγχάνονται:

  • Δυνατότητα εντοπισμού οχήματος σε πραγματικό χρόνο
  • Ορισμοί κανόνων για τα δρομολόγια και δημιουργία αυτόματων ειδοποιήσεων σε περιπτώσεις αποκλίσεων κίνησης
  • Δυνατότητα Διαχείρισης δρομολογίων
  • Παρακολούθηση service και στοιχείων μητρώου οχημάτων
  • Εβδομαδιαίος προγραμματισμός κίνησης οχημάτων
  • Ιστορικό διαδρομών για 12 μήνες