18/6/2019
Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων στον Δήμο Φαρσάλων από την DOTSOFT

Μετά από έρευνα αγοράς και διαγωνιστική διαδικασία επιλέχθηκε η λύση ΠΑΠΥΡΟΣ με ανάδοχο εταιρεία την DOTSOFT A.E. για την Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων στον Δήμο Φαρσάλων.

Από την εγκατάσταση και παραγωγική λειτουργία του ΣΗΔΕ θα προκύψουν συνδυαστικά οφέλη :

  • η ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων
  • η σύντμηση του χρόνου και η βελτίωση των διαδικασιών μέσω της ηλεκτρονικής αποτύπωσής τους 
  • η αποσυμφόρηση των Υπηρεσιών του Δήμου Φαρσάλων

  • η ενίσχυση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται
  • η δυνατότητα ηλεκτρονικής διασύνδεσης του Δήμου Φαρσάλων με άλλους Φορείς