5/2/2019
Στη φινλανδική εταιρεία Confidex, με 4,6 εκατ. ευρώ, κατακυρώθηκε η προμήθεια νέων ηλεκτρονικών εισιτηρίων του ΟΑΣΑ

Υπεγράφη η σύμβαση για το έργο «Προμήθεια μέσων προϊόντων κομίστρου, υπό μορφή έξυπνων καρτών», που απαιτούνται κατά τη λειτουργία του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου του ΟΑΣΑ. Το ανατιθέμενο έργο αφορά στην κατασκευή και παράδοση «Καρτών - εισιτηρίων πολλαπλών, μεμονωμένων και σε μορφή ρολών» θα εκτελείται δε, για λογαριασμό των εταιρειών Ο.ΣΥ και ΣΤΑ.ΣΥ και βαρύνει τους προϋπολογισμούς τους, επ’ ονόματι των οποίων θα εκδίδονται και τα σχετικά τιμολόγια.

Συνολικά, θα παραχθούν: 500 χιλιάδες «κάρτες» και 51,7 εκατ. «πολλαπλά», ως εξής:
α) 5 εκατ. μεμονωμένα «πολλαπλά» και
β) 46,7 εκατ. «πολλαπλά» σε μορφή ρολών, ρολά των 1.700 «πολλαπλών» εισιτηρίων.

Το έργο κατακυρώθηκε στη Φινλανδική Confidex OY (Ltd), έναντι 4.598.550,00 ευρώ με αρχικό προϋπολογισμό του έργου στα 5 εκατ. ευρώ.