29/1/2007
Υποχρεωτική η υποβολή του ΦΜΥ μέσω Internet

Αν και προαιρετικό για τις επιχειρήσεις με προσωπικό μέχρι 20 άτομα, οι επιχειρήσεις που απασχολούν από 20 άτομα και άνω, θα πρέπει να υποβάλλουν τις δηλώσεις Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, υποχρεωτικά μέσω του Διαδικτύου.