16/5/2007
Μελέτη της BridgeIT στο «Παρατηρητήριο για την ΚτΠ»

Η μελέτη με θέμα «Μελέτη περίπτωσης για τις ελληνικές onlineφορολογικές υπηρεσίες» ανατέθηκε από το «Παρατηρητήριο της Πληροφορικής» στην εταιρεία BridgeIT. Το αντικείμενο της μελέτης, αξίας 142 χιλ. ευρώ, είναι η συγκριτική καταγραφή των ψηφιακών φορολογικών υπηρεσιών μεταξύ δύο κρατών-μελών της Ε.Ε και της Ελλάδας. Τα συμπεράσματα της μελέτης θα αξιολογηθούν και θα εμπλουτίσουν την εμπειρία των δημοσίων φορέων στο σχεδιασμό ψηφιακών φορολογικών υπηρεσιών.