16/5/2007
Τρείς προτάσεις στον ΣΕΠΕ για το Portal Ηλ. Εμπορίου

Τρεις είναι οι προσφορές (Atcom, e-Creator και κοινοπραξία IMC-Data Concept) που κατατέθηκαν στις 15 Μαϊου για τη διεκδίκηση του έργου «Διαδικτυακή Πύλη παροχής Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικού Εμπορίου στις ΜΜΕ, Μέλη του ΣΕΠΕ» προϋπολογισμού 240 χιλ. ευρώ. Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον ΣΕΠΕ κατά 60% και κατά 40% από το Ε.Π «Κοινωνία της Πληροφορίας. Ο διαγωνισμός είναι επαναληπτικός, καθώς στον προηγούμενο οι προσφορές των εταιρειών παρουσίασαν τυπικά ή ουσιαστικά προβλήματα. Πρόεδρος της επιτροπής αξιολόγησης είναι ο Δρ. Θεοδώσης Τσαπέλας.