15/5/2007
Ανοδικό σε πωλήσεις και κέρδη το α! τρίμηνο 2007 για την ΤΙΜ

 

Θετικά επέδρασε η εξαγορά της QTelecomστην οικονομική εικόνα της ΤΙΜ Ελλάς για το 1ο τρίμηνο του έτους. Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου TIM-Q ανήλθαν σε 271,6 εκατ. ευρώ στη διάρκεια του α! τριμήνου, ενώ η συνολική πελατειακή βάση των εταιρειών ΤΙΜ και Q-Telecom έφθασε στα 4.160.963 πελάτες. Στην αντίστοιχη χρονική περίοδο 256.976 νέοι πελάτες επέλεξαν το δίκτυο της ΤΙΜ. Ανοδικά κινήθηκαν οι οικονομικές και οι επιχειρηματικές επιδόσεις της TIM Ελλάς κατά τη διάρκεια του 1ου τριμήνου του 2007. Η ΤΙΜ, στα οικονομικά στοιχεία της οποίας συμπεριλαμβάνονται τα έσοδα και τα οικονομικά αποτελέσματα της Q-Telecom, σημείωσε σημαντική άνοδο στα έσοδα από υπηρεσίες λόγω αντίστοιχης αύξησης στα έσοδα από μηνιαία πάγια τέλη, από εξερχόμενη κίνηση των πελατών, από έσοδα περιαγωγής από συνδρομητές συμβολαίου και από υπηρεσίες δεδομένων. Σημαντική συνεισφορά στα έσοδα της ΤΙΜ Ελλάς κατά 5,7 εκατ. ευρώ είχε κυρίως και η μεταφορά της κίνησης εθνικής περιαγωγής της Q-Telecom από το δίκτυο της Vodafone στο δίκτυο της ΤΙΜ.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του 1ου τριμήνου της ΤΙΜ Ελλάς είναι:

·Συνολικές πωλήσεις για το α’ τρίμηνο 2007 στα 243 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 13,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2006.

·Τα έσοδα από υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 10,7% ετησίως αγγίζοντας τα 224,0 εκατ. ευρώ.

·Τα κέρδη προ φόρων για την περίοδο ήταν 8,1 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με ζημίες 5,6 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα του 2006.

·Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας ήταν 6,3 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με ζημίες 8,8 ευρώ εκατ. το α’ τρίμηνο του 2006.

·Προστέθηκαν 128.078 νέοι πελάτες στο α’ τρίμηνο και συνολικά η πελατειακή βάση της εταιρείας στο τέλος Μαρτίου 2007 διαμορφώθηκε στους 2.959.918 πελάτες, αυξημένη κατά 19,5 % σε σχέση με πέρσι.

·Τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (adjusted EBITDA) ανήλθαν σε 83,2 εκατ. ευρώ για το α΄ τρίμηνο σε σύγκριση με 72 εκατ. ευρώ το περσινό αντίστοιχο διάστημα.

·Το αναπροσαρμοσμένο περιθώριο κέρδους (adjusted EBITDA margin) επί των συνολικών εσόδων για το α’ τρίμηνο διαμορφώθηκε στο 34,2% σε σύγκριση με 33,5% πέρσι

Οσον αφορά τα οικονομικά στοιχεία της Q-Telecom για το 1ο τρίμηνο του έτους έχουμε ότι τα έσοδα από υπηρεσίες επηρεάστηκαν αρνητικά κυρίως λόγω της μείωσης των εσόδων από εισερχόμενη κίνηση τόσο από σταθερά όσο και από άλλα κινητά δίκτυα, η οποία οφείλεται αντίστοιχα στη μείωση των τελών διασύνδεσης. Αναλυτικά τα αποτελέσματα της Q-Telecom διαμορφώνονται ως εξής:

* Το σύνολο των πωλήσεων για το α’ τρίμηνο 2007 έφθασε στα 37,8 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 42,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2006.

* Η εταιρεία κατέγραψε ζημίες 5,4 εκατ. ευρώ.

* Η εταιρεία πρόσθεσε 128.898 πελάτες στο α’ τρίμηνο της χρονιάς και η πελατειακή βάση της στο τέλος Μαρτίου 2007 διαμορφώθηκε στους 1.201.045 πελάτες, αυξημένοι κατά 23,9% σε σχέση με πέρσι.

* Τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (adjusted EBITDA) ανήλθαν σε 7,0 εκατ. ευρώ για το α’ τρίμηνο 2007.

* Το αναπροσαρμοσμένο περιθώριο κέρδους (adjusted EBITDA margin) επί των συνολικών εσόδων για το α’ τρίμηνο διαμορφώθηκε στο 18,4%