3/8/2017
Αύξηση 6,5% στα προσαρμοσμένα κέρδη των 40,8 εκατ. ευρώ για το β' τρίμηνο του ΟΤΕ

Σε επίπεδο εξαμήνου, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 5,3% στα 79 εκατ. ευρώ, τα προσαρμοσμένα EBITDA μειώθηκαν κατά 0,4% στα 618 εκατ. ευρώ και ο κύκλος εργασιών κατά 0,8% στα 1,867 δισ. ευρώ.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα Β’ τριμήνου 2017, ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου OTE κ. Mιχάλης Τσαμάζ ανέφερε:

«Οι επιδόσεις του Ομίλου OTE το Β' τρίμηνοήταν ικανοποιητικές. Στηνκινητή τηλεφωνία Ελλάδας, μετά από πέντε χρόνια πτώσης, πετύχαμε αύξηση του EBITDA. Τα έσοδα τηςσταθερής και κινητής τηλεφωνίαςστην Ελλάδα ενισχύθηκαν, καθώς προσφέρουμε στους πελάτες μας ολοκληρωμένες, αποδοτικές λύσεις για τις τηλεπικοινωνιακές τους ανάγκες. Δυνατές ήταν οι επιδόσεις μας και ως προς τιςευρυζωνικές υπηρεσίες, κυρίως τις VDSL, χάρη στην εκτεταμένη κάλυψη του δικτύου μας. Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής στην Ελλάδα επέστρεψαν σε ρυθμούς ανάπτυξης, ανακόπτοντας την πολυετή πτωτική τάση. ΣτηΡουμανία, η επιτυχία των συνδυαστικών υπηρεσιών προσέφερε στήριξη στις επιδόσεις της σταθερής. Η πρόοδος που σημειώνουμε στα έσοδα συνοδεύεται από τη διαρκή επανεξέταση κάθε γραμμής κόστους, καθώςη μείωση των εξόδων αποτελεί προϋπόθεση για να μετατρέψουμε τα έσοδα σε ενισχυμένο EBITDAκαι ταμειακές ροές, απαραίτητες για να συνεχίσουμε να επενδύουμε δυναμικά».

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε:
«Συνεχίζουμε να επενδύουμε δυναμικά σε λύσεις για την κάλυψη των αναγκών του πελάτη και για μελλοντική ανάπτυξη. Κατά τους πρώτους έξι μήνες του έτους, το ποσοστό των εσόδων πουεπανεπενδύσαμεσε δίκτυα και περιεχόμενο τηλεόρασης αυξήθηκε σημαντικά. Είμαστε πεπεισμένοι ότιαυτή είναι η σωστή προσέγγιση, καθώς η Ελλάδα δείχνει σημάδια ανάκαμψης».

Προοπτικές
Ο OTE αναμένει ότι οι τάσεις του πρώτου εξαμήνουθα παραμείνουν σχεδόν αμετάβλητες για το υπόλοιπο του έτους.Η ζήτηση ευρυζωνικών υπηρεσιών, ιδίως υψηλών ταχυτήτων, αναμένεται να ενισχυθεί, κυρίως λόγω της εκτεταμένης κάλυψης του δικτύου VDSL. Αντίθετα, οι πελάτες μόνο υπηρεσιών φωνής αναμένεται να μειωθούν περαιτέρω, ενώ προβλέπεται να συνεχιστεί η αύξηση της χρήσης και των εσόδων από δεδομένα κινητής.Στη Ρουμανία και την Αλβανία, ο Όμιλος θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει προκλήσεις. Ο Όμιλος θα συνεχίσει να επενδύει σημαντικά σε νέες τεχνολογίες, υποδομές και περιεχόμενο, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των πελατών του σε όλες τις αγορές. Ο OTE διατηρεί την εκτίμηση για το 2017, αναμένοντας ότι οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές θα ανέλθουν περίπου σε €250 εκατ., αντικατοπτρίζοντας την αύξηση των επενδύσεων σε πάνω από €700 εκατ., καθώς και τις έκτακτες φορολογικές εκροές.


</ARTICLE>