15/5/2007
Υλοποιείται το ΟΠΣ του Κτηματολογίου Δωδεκανήσου

H Πρίσμα Σύμβουλοι υπέγραψε σύμβαση με την Κτηματολόγιο Α.Ε. για την εκτέλεση του έργου «Ειδικά Κτηματολόγια: Ψηφιοποίηση, επεξεργασία και καταχώριση σε βάση δεδομένων των κτηματολογικών στοιχείων του Κτηματολογίου Δωδεκανήσου» προϋπολογισμού 1,84 εκατ.ευρώ. Το έργο αφορά στην ψηφιοποίηση, επεξεργασία και καταχώρηση σε βάσεις δεδομένων των περιγραφικών και χωρικών κτηματολογικών στοιχείων του Κτηματολογίου στα Δωδεκάνησα. Στόχος του έργου η μετατροπή των στοιχείων σε ψηφιακή μορφή για να είναι απόλυτα συμβατά με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του Κτηματολογίου. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου το χειρογραφικό σύστημα του Κτηματολογίου Δωδεκανήσου, που αποτελείται από τα Κτηματολογικά Γραφεία στη Ρόδο, Κω και Λέρο, θα μετατραπούν σε ένα Σύστημα Πληροφορικής που θα συνδεθεί και με το ΟΠΣ του Εθνικού Κτηματολογίου.