9/5/2007
Η Unisystems στο διαγωνισμό του Νομικού Συμβουλίου

Η Unisystems, θυγατρική του ομίλου Quest, και η ένωση εταιρειών Pansystems – Quality & Reliability συμμετέχουν στο διαγωνισμό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που αφορά το έργο: «Υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ)», αρχικού προϋπολογισμού 3,13 εκατ. ευρώ.