30/4/2007
Η SingularLogic στον Οίκο Ναύτου

Το έργο «Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα Οίκου Ναύτου» (ΟΠΣΟΝ) ύψους 1,2 εκατ. ευρώ κατακυρώθηκε στην ένωση των εταιρειών SingularLogic Integrator και Atkosoft. Το έργο που θα υλοποιήσει η SingularLogic ανέρχεται στα 857 χιλ. ευρώ, ποσό που θα προστεθεί στα έργα του Δημοσίου ύψους 14 εκατ. ευρώ, που έχει υλοποιήσει ο όμιλος. Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση εξοπλισμού κεντρικής υπηρεσίας, εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης στα κεντρικά γραφεία και ο περιφερειακός εξοπλισμός, ενώ θα ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο του 2008.