3/5/2007
Εργο ERP από την AST στην Stigma

H AST, πιστοποιημένος συνεργάτης της Microsoft Business Solutions, ανέλαβε την υλοποίηση και εγκατάσταση του ERP συστήματος Microsoft Dynamics NAV στην εταιρεία Stigma, η οποία δραστηριοποιείται στους τομείς της κυτιοποιίας και της εκτύπωσης διαφημιστικών, μηχανογραφικών  εντύπων και προσκλητηρίων.

Το Microsoft Dynamics NAV θα καλύψει κρίσιμους τομείς της λειτουργίας της Stigma, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαχείρισης της παραγγελιοληψίας των προϊόντων.