30/11/2007
Με 11 εκατ. ευρώ χρηματοδοτούνται ψηφιακές υποδομές και υπηρεσίες για τη δημιουργία έξι «Έξυπνων Οικισμών» στην Περιφέρεια. Η πολιτική Δράση αφορά σχεδιασμό, αγορά και ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου περιβάλλοντος μετατροπής κλασικών διαδικασιών σε ψηφιακές καθώς και τη δημιουργία «Εξυπνων Κτιρίων».

Η υλοποίηση των «έξυπνων οικισμών» είναι μία δράση της Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013 η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας». Συγκεκριμένα, χρηματοδοτούνται έξι (6), πιλοτικού χαρακτήρα, έργα με συνολικό προϋπολογισμού που ξεπερνάει τα 11 εκατ. ευρώ στην Αράχωβα, στις Αρχάνες, στη Βέροια, στην Ξάνθη, στην Καλαματα και στην Κοζάνη. Η υλοποίηση δράσεων, την οποία έχει ήδη εγρίνει ο Ειδικός Γραμματέας Ψηφιακού Σχεδιασμού Καθηγητής ΕΜΠ. κ. Βασίλης Ασημακόπουλος και αφορούν στη δημιουργία «Έξυπνων Οικισμών» και «Εξυπνων Κτηρίων», αποσκοπεί στη διερεύνηση του βαθμού και επιπέδου χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και στην αξιοποίησή τους από τους ίδιους τους πολίτες στους οποίους παρέχονται. Επίσης στην αξιολόγηση της αναμενόμενης αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των εμπλεκόμενων πολιτών και σε σχέση με το κόστος υλοποίησης και λειτουργίας υποδομών καιυπηρεσιών. Τέλος στη διερεύνηση της απήχησης που θα έχει στο μέσο πολίτη της Χώρας, η παροχή των προηγμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στον "έξυπνο" οικισμό και το επίπεδο της εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους πολίτες προκειμένου να ενταχθούν και στη δική του καθημερινότητα οι αντίστοιχες υπηρεσίες, κλπ. Ο «Εξυπνος Οικισμός» βασίζεται σε ενσύρματη και ασύρματη ευρυζωνικότητα που υποστηρίζει την διαλειτουργικότητα των διαφόρων εφαρμογών. Η εύκολη πρόσβαση επιτυγχάνεται μέσα από την χρήση ηλεκτρονικών συσκευών, χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες ικανότητες και χωρίς να αποκλείεται κάποια ομάδα πληθυσμού.

Σε έναν «Έξυπνο Οικισμό»:

Τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις απολαμβάνουν και αξιοποιούν στη βάση κόστους – οφέλους
* Υπηρεσίες Internet, Τηλεφώνου και Τηλεόρασης (Triple Play) με ενιαίο τρόπο χωρίς περιορισμούς.
* Οι προμηθευτές ευρυζωνικής τεχνολογίας (broadband providers) έχουν την ευκαιρία να προσφέρουν και να εγκαταστήσουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας (state-of the-art)για την λειτουργία καινοτόμων υπηρεσιών.
* Οι προμηθευτές ευρυζωνικού περιεχομένου (content providers) έχουν την ευκαιρία να διαθέσουν ζωντανές καινοτόμες εφαρμογές όπως οι εφαρμογές υγείας (Medical applications, healthcare, Tele-medicine), η Ψυχαγωγία (Cutting-edge entertainment, Video Chat), τα παιχνίδια (gaming), η εκπαίδευση (Education and training, Distance Learning) κ.λπ

 

Τίτλος Έργου

Τελικός Δικαιούχος

Προϋπολογισμός έργου

Ανάπτυξη έξυπνου οικισμού στην κωμόπολη Αρχάνες του Δήμου Αρχανών της Γενικής Γραμματείας της περιφέρειας Κρήτης με την ονομασία: «e-Archanes»

Γενική Γραμματεία της Περιφέρειας Κρήτης

2.000.000,00

Ανάπτυξη έξυπνου οικισμού στην ζώνη ενεργού Πολεοδομίαςτου Δήμου Κοζάνης της Γενικής Γραμματείας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με την ονομασία «Έξυπνος οικισμός ΖΕΠ»

Γενική Γραμματεία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

2.350.000,00

Ανάπτυξη έξυπνου οικισμού στην πόλη της Βέροιας του Δήμου Βέροιας της Γενικής Γραμματείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την ονομασία «Έξυπνος Οικισμός Κέντρου Βέροιας»

Γενική Γραμματεία της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

1.700.000,00

Ανάπτυξη έξυπνου οικισμού στην πόλη της Ξάνθης του Δήμου Ξάνθης της Γενικής Γραμματείας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την ονομασία «Έξυπνος Οικισμός Ξάνθης»

Γενική Γραμματεία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

2.000.000,00

Ανάπτυξη έξυπνου οικισμού στο Δήμο Καλαμάτας της Γενικής Γραμματείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την ονομασία: «Έξυπνος Οικισμός Δήμου Καλαμάτας»

Γενική Γραμματεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου

2.000.000,00

Ανάπτυξη έξυπνου οικισμού στην πόλη Αράχωβα του Δήμου Αράχωβας της Γενικής Γραμματείας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την ονομασία «Έξυπνος Οικισμός Αράχωβας»

Γενική Γραμματεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

1.255.340,41

Οφέλη
Τα κύρια οφέλη που μπορούν να προκύψουν από την λειτουργία ενός «Έξυπνου Οικισμού» επικεντρώνονται στην :
* Βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, καθώς προσφέρονται νέες δυνατότητες εξυπηρέτησης, ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας
* Ενεργοποίηση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας.Οι σύγχρονες υποδομές και οι νέες τεχνολογίες προσελκύουν την δημιουργία νέων επιχειρήσεων, νέων επενδύσεων, δημιουργούν θέσεις εργασίας και αυξάνουν την τοπική οικονομία.
* Βελτίωση του αισθήματος ασφάλειας και ικανοποίησης που νοιώθει κάποιος από την δουλειά του.
* Οι έξυπνοι Οικισμοί μειώνουν τον χαμένο χρόνο του εργαζόμενου, επιτρέπουν την ταχύτατη επεξεργασία των δεδομένων και βελτιώνουν την παραγωγικότητα.

Τεχνολογικές Υποδομές
Για την υλοποίηση των έξυπνων οικισμών απαιτείται μια σειρά από τεχνολογικές υποδομές οι οποίες θα προσφέρουν το απαραίτητο περιβάλλον λειτουργίας των υπηρεσιών.

Οι κυριότερες χρησιμοποιούμενες υποδομές είναι:
* Δίκτυο κορμού και πρόσβασης οπτικών ινών υπερυψηλών ταχυτήτων
* Ασύρματο δίκτυο πρόσβασης

Κυριότερες Υπηρεσίες
Οι «Εξυπνοι Οικισμοί», όταν θα ολοκληρωθούν τα έργα υποδομών και υπηρεσιών, θα είναι σε θέση να διαθέτουν στους κατοίκους, αλλά και στους επισκέπτες, σειρά πρωτοποριακών υπηρεσιών για την χώρα, όπως:

* Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Πληροφόρηση των Πολιτών από την Δημόσια Διοίκηση και τις Τοπικές Αρχές
* Απομακρυσμένη υποστήριξη ειδικών ομάδων πληθυσμών
* Ψηφιακή κοινότητα και Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας
* Ευρυζωνικό Internet, VideoonDemand και Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
* Τηλεδιάσκεψη μέσω προσωπικού υπολογιστή
* Ηλεκτρονική αναμετάδοση γεγονότων (web casting) Ηλεκτρονικές πληρωμές
* Διαδραστικοί Χάρτες
* Υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας
* Παρουσίαση πληροφοριών σε ηλεκτρονικούς πίνακες ανακοινώσεων / πληροφόρησης (electronic billboards)
* Δικτυακή Πύλη, Φιλοξενία / δημιουργία ιστοσελίδων
* Υπηρεσίες Υποστήριξης Τουριστών
* IP τηλεόραση (IP TV), ψηφιακή ψυχαγωγία και IP ραδιόφωνο

Οι υποδομές και υπηρεσίες ΤΠΕ που χρηματοδοτούνται θα ανήκουν στον φορέα της πρότασης (Δήμο) στα διοικητικά όρια του οποίου ανήκει ο συγκεκριμένος οικισμός.
Ο φορέας της πρότασης (Δήμος)σε συνεργασία με τον Τελικό Δικαιούχο (Γ.Γ. Περιφέρειας) προτείνει το απαραίτητο επιχειρηματικό σχήμα που θα αξιοποιεί, συντηρεί και επεκτείνει την χρηματοδοτούμενη υποδομή προς όφελος των χρηστών του οικισμού.