28/4/2007
Έργο της Intracom Telecom για την Polkomtel στην Πολωνία

Έργο παροχής και εγκατάστασης συστήματος διαχείρισης δικτύου για την πολωνική Polkomtel, ανέλαβε και παρέδωσε η Intracom Telecom. Το έργο ανέρχεται στα 1,8 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει την επέκταση του υπάρχοντος Συστήματος Παρακολούθησης Σηματοδοσίας για το SS7, τη διαχείριση του δικτύου GPRS και τις αντίστοιχες υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησης.