22/1/2007
Παρουσιάστηκε το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ

Οι νέες προκηρύξεις και οι δυνατότητες που προσφέρει στις ελληνικές ερευνητικές ομάδες το νέο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ (2007-2013) παρουσιάστηκαν σε ενημερωτικές ημερίδες που διοργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), στο πλαίσιο της λειτουργίας του ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο ΠΠ. Οι δύο ημερίδες, στις οποίες παρουσιάστηκαν το Ειδικό Πρόγραμμα "Ιδέες" και η θεματική περιοχή "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών" (Ειδικό πρόγραμμα "Συνεργασία"), πραγματοποιήθηκαν στις 18 και 19 Ιανουαρίου 2007 αντίστοιχα, στην Αθήνα (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών), και προσέλκυσαν περισσότερους από 500 εκπροσώπους της ερευνητικής, ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας.

Το Ειδικό Πρόγραμμα "Ιδέες", το οποίο παρουσίασε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας καθηγητής Φώτης Καφάτος, έχει προϋπολογισμό 7.510 εκατ. ευρώ και δίνει στους καλύτερους επιστήμονες τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τις ικανότητές τους στην έρευνα αιχμής. Η τρέχουσα προκήρυξη (καταληκτικές ημερομηνίες: 25 Απριλίου και 17 Σεπτεμβρίου 2007) θα χρηματοδοτήσει περίπου 200 νέους ερευνητές, με ερευνητική εμπειρία που δεν ξεπερνά τα 8 χρόνια από την απόκτηση του διδακτορικού τους τίτλου, με το ποσό του 1,5 εκατ. ευρώ (η κάθε πρόταση) για τα επόμενα 5 χρόνια. Ο καθηγητής Φ. Καφάτος τόνισε πως το πρωτοποριακό χαρακτηριστικό του Προγράμματος είναι η επιβράβευση της αριστείας σε όλους τους επιστημονικούς τομείς.

Στην εκδήλωση για τη θεματική περιοχή "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ICT)", συνολικού προϋπολογισμού 9.050 εκατ. ευρώ, ο Δρ Κ. Γληνός (Προϊστάμενος του τομέα των Ενσωματωμένων Συστημάτων της Γενικής Διεύθυνσης "Κοινωνία της Πληροφορίας & Μέσα Επικοινωνίας" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) παρουσίασε το πρόγραμμα εργασίας και την τρέχουσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων (καταληκτική ημερομηνία: 8 Μαΐου 2007).

Τα ερευνητικά έργα που θα χρηματοδοτηθούν αφορούν τους τομείς: Σταθερότητα και ασφάλεια των υποδομών των δικτύων και των υπηρεσιών, Απόδοση και αξιοπιστία των ηλεκτρονικών συστημάτων και των εξαρτημάτων, εξατομικευμένα συστήματα ICT, Διαχείριση ψηφιακού περιεχομένου. Ο Δρ Κ. Γληνός παρουσίασε επίσης την Κοινή Τεχνολογική Πρωτοβουλία ARTEMIS (Αdvanced Research & Technology for EMbedded Intelligence and Systems) η οποία ξεκινάει στις αρχές του 2007 και θα κατευθύνει την ευρωπαϊκή έρευνα σε ενσωματωμένα υπολογιστικά συστήματα, τα οποία καθίστανται διαρκώς περισσότερο απαραίτητα σε πολλούς νευραλγικούς τομείς της βιομηχανίας.

Την ιδιαίτερα επιτυχημένη συμμετοχή των ελληνικών φορέων στο πρόγραμμα "Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας" στο προηγούμενο 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο παρουσίασε ο Δρ Ξ. Τσιλιμπάρης, Αναπληρωτής Εθνικός Εκπρόσωπος του Προγράμματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 8η θέση μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, με βάση το ποσοστό χρηματοδότησης (4,7% της συνολικής χρηματοδότησης).

Κατά τη διάρκεια των ημερίδων, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία για υποβολή ερωτήσεων και συζήτηση με τον καθηγητή Φώτη Καφάτο και τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι εισηγήσεις των ομιλητών καθώς και φωτογραφίες από τις εκδηλώσεις είναι διαθέσιμες στον ειδικό δικτυακό τόπο του ΕΚΤ για το 7ο ΠΠ (http://www.ekt.gr/fp7).

Υπηρεσίες του ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο ΠΠ

Το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο αποτελεί το κύριο μέσο χρηματοδότησης με το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει δράσεις έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε όλους σχεδόν τους επιστημονικούς τομείς για την περίοδο 2007 - 2013. Με συνολικό προϋπολογισμό 53,2 δισ. ευρώ, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και συμβάλλει στην ανάπτυξη της οικονομίας της γνώσης στην Ευρώπη. Το ΕΚΤ λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το Ειδικό Πρόγραμμα "Ιδέες" που αφορά την έρευνα αιχμής, το Ειδικό Πρόγραμμα "Συνεργασία" (θεματικές περιοχές: Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών, Ενέργεια, Κοινωνικο-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες) και το Ειδικό Πρόγραμμα "Ικανότητες" (θεματικές περιοχές: Ερευνητικές Υποδομές, Περιφέρειες της Γνώσης, Ερευνητικό Δυναμικό, Συνεκτική ανάπτυξη των πολιτικών έρευνας).

Οι σχετικές υπηρεσίες, που παρέχονται δωρεάν, περιλαμβάνουν τη λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης, τη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων σε όλη τη χώρα, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την προετοιμασία των προτάσεων και τον έλεγχο των οικονομικών και τεχνικών στοιχείων, καθώς και την εξεύρεση συνεργατών από όλη την Ευρώπη. Για την έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων λειτουργεί ειδικός δικτυακός τόπος, εκδίδεται Οδηγός συμμετοχής και αποστέλλονται τακτικά ενημερωτικά δελτία.

Πληροφορίες
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο ΠΠ
Γραφείο Υποστήριξης
κα Γεωργία Μαζιώτη
Tηλ.: 210 7273925
E-mail: fp7@ekt.gr