28/2/2007
Αυξάνονται τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα

Τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας και οι Τίτλοι Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας αυξήθηκαν σημαντικά τον τελευταίο χρόνο στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα. Θετική εξέλιξη καταγράφηκε σε όλους τους δείκτες παραγωγής και παραγωγικότητας, η οποία οφείλεται, μεταξύ άλλων, στη μείωση των τελών του ΟΒΙ κατά το 2005. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΒΙ για το 2006:

- Στα Ελληνικά Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας, οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 12,4% (κατά 38% τη διετία 2005-2006) και οι χορηγήσεις κατά 9,5%

- Στα Ευρωπαϊκά Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας με προορισμό την Ελλάδα, οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 13,7% (κατά 27,6% τη διετία 2005-2006) και οι χορηγήσεις κατά 18%

- Οι χορηγήσεις πάσης φύσεως τίτλων αυξήθηκαν κατά 16,9% και οι καταθέσεις τίτλων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας κατά 10,2%

- Ο αριθμός των προστατευομένων Βιομηχανικών Σχεδίων αυξήθηκε κατά 28,4% (κατά 87% τη διετία 2005-2006)

- Οι δείκτες παραγωγικότητας του ΟΒΙ αυξήθηκαν κατά 3,3% (κατά 14% τη διετία 2005-2006), όσον αφορά την παροχή επιστημονικών υπηρεσιών (εκθέσεις έρευνας, ημερίδες, επισκέψεις σε παραγωγικές και ερευνητικές μονάδες, κ.λπ.).

Σημειώνεται πως ο ΟΒΙ υποστηρίζει ενεργά την εφευρετική κοινότητα, τόσο με την μείωση των τελών, η οποία «επιχορήγησε» ουσιαστικά τους εφευρέτες με το ποσό των 600.000 ευρώ το 2006 (10% των εσόδων του ΟΒΙ), όσο και με περαιτέρω μέτρα που προβλέπονται για τη διευκόλυνση των πανεπιστημίων, των ερευνητικών κέντρων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στόχος είναι η συμβολή του οργανισμού στη θεσμοθέτηση ενός συστήματος για την αξιοποίηση των εφευρέσεων, την ενίσχυση των επενδύσεων και την προαγωγή της καινοτομίας.

Πηγή: Υπουργείο Ανάπτυξης-ΕΚΤ