8/3/2007
Συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC)

Η λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, του πρώτου ευρωπαϊκού θεσμού που θα ενισχύσει την ποιότητα και την αριστεία στην έρευνα σε περιοχές αιχμής, εγκαινιάστηκε επίσημα σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου στο Βερολίνο. Στην τελετή, που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της Γερμανικής Προεδρίας της ΕΕ, παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η καγκελάριος της Γερμανίας και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Angela Merkel, ο Επίτροπος για θέματα Έρευνας J. Potocnik, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σημαντικοί εκπρόσωποι της επιστημονικής και επιχειρηματικής κοινότητας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (European Research Council, ERC) είναι το αρμόδιο όργανο για τη χρηματοδότηση της βασικής έρευνας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στόχος είναι να δώσει, μέσα από το Ειδικό Πρόγραμμα "Ιδέες" του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ, στους καλύτερους επιστήμονες τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τις ικανότητές τους για πρωτοποριακή έρευνα. Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ERC είναι ο Έλληνας καθηγητής Βιολογίας Φώτης Καφάτος.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Γερμανίδα καγκελάριος τόνισε πως η επιτυχία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας βασίζεται σε τρεις τομείς-κλειδιά: την αριστεία, τη διεθνή συμμετοχή και την ερευνητική ελευθερία. O Επίτροπος J. Potocnik υπογράμμισε πως η ίδρυση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας δεν ήταν απλή επιθυμία, αλλά ανάγκη, καθώς η Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει τόσο τον έντονο ανταγωνισμό από τις αναδυόμενες οικονομίες, όσο και τις παγκόσμιες προκλήσεις στην έρευνα. Στόχος είναι, σύμφωνα με τον Επίτροπο, η ενίσχυση της έρευνας, του ανταγωνισμού, των επενδύσεων και των ερευνητικών υποδομών στην Ευρώπη.

Ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ERC καθηγητής Φώτης Καφάτος εξέφρασε τη βεβαιότητά του για την επιτυχία του νέου προγράμματος, χωρίς, ωστόσο να αγνοεί τους περιορισμούς και τις δυσκολίες που θα προκύψουν. Σημειώνεται πως η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων του προγράμματος "Ιδέες" ανακοινώθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2006, με προϋπολογισμό περίπου 300 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση νέων ερευνητών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 7,5 δισ. ευρώ για την περίοδο 2007-2013.

Πηγή: CORDIS-ΕΚΤ