23/4/2010
Ετοιμο το ΦΕΚ διορισμού του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε «Ψηφιακές Ενισχύσεις». Αναλαμβάνει εντός της επόμενης εβδομάδας με στόχο την άμεση προκήρυξη έργων, αρχικά «κρατικών ενισχύσεων». Απομένει o διορισμός του Δ.Σ του "Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας"

Με απόφαση της υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Λούκας Κατσέλη διορίσθηκε χθες το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε «Ψηφιακές Ενισχύσεις», τα οποίο συμπληρώνει το παζλ των φορέων υλοποίησης του Ε.Π «Ψηφιακή Σύγκλιση». Η Α.Ε «Ψηφιακές Ενισχύσεις» είχε υλοποιήσει σειρά Δράσεων με τελευταίες την επιδότηση του μαθητικού υπολογιστή και την χρηματοδότηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων με την ονομασία DigiLodge. Η «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.» αναλαμβάνει την υλοποίηση Δράσεων που φέρνουν τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών απευθείας στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, στοχεύοντας στην αποτελεσματικότερη αξιοποίησή τους σε μεγάλο εύρος της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας. Οι εν λόγω Δράσεις σχεδιάζονται είτε από την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, είτε από αρμόδια Υπουργεία και στη συνέχεια ανατίθενται στην «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ» προς υλοποίηση.

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, η εταιρεία υποστηρίζει Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης για δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων κατόπιν σύναψης σχετικής προγραμματικής συμφωνίας. Αναλαμβάνει η ίδια, είτε ως δικαιούχος είτε ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης, την υλοποίηση πράξεων σχετικών με τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών που απευθύνονται σε πολίτες ή επιχειρήσεις. Στο ίδιο πλαίσιο, η εταιρία υλοποιεί ενέργειες τεχνικής βοήθειας, ώστε να συμβάλει στους στόχους τόσο του Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», όσο και στους στόχους Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, στον τομέα των νέων τεχνολογιών.

Η «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ», πλέον της συμβολής της στην επίτευξη των στόχων των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, εντοπίζει, αναδεικνύει και επικοινωνεί τα πρακτικά οφέλη των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Τόσο κατά την υλοποίηση των δράσεων που αναλαμβάνει όσο και μετά την ολοκλήρωσή τους (απολογιστικά), η εταιρία προάγει τη χρήση των νέων τεχνολογιών και προβάλλει τα καλύτερα-παραδείγματα επιχειρήσεων, ομάδων πολιτών, ή άλλων ομάδων-στόχων που προκύπτουν. Βασιζόμενη στην αρχή της Αριστείας, η «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ» αναδεικνύει τις θετικές επιπτώσεις που είχαν οι νέες τεχνολογίες σε ωφελούμενους των δράσεών της.

Το νέο Δ.Σ
Με απόφαση της υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Λούκας Κατσέλη διορίσθηκε χθες το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε «Ψηφιακές Ενισχύσεις», τα οποίο συμπληρώνει το παζλ των φορέων υλοποίησης του Ε.Π «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Ετσι ορίζονται οι κ.κ:
Γκρίτζαλης Δημήτριος του Αριστομένη ως Πρόεδρος και
Μπρέγιαννης Αλέξανδρος του Γεωργίου ως Διευθύνων Σύμβουλος

Ως μέλη ορίζονται οι κ.κ:
Αδαμόπουλος Ιωάννης του Χρήστου, Ηλεκτρονικός Μηχανικός
Δερμιτζάκης Μιχάλης του Εμμανουήλ, Δικηγόρος
Καρανικολός Γεώργιος του Ηλία, Πληροφορικός
Κατσούλας Αλέξιος του Παναγιώτη, Ηλεκτρολογος Μηχανολόγος
Μπούκας Λάμπρος του Αλκιβιάδη, Λέκτορας Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ
1) Γκρίτζαλης Δημήτρης
2) Μπρέγιαννης Αλέξανδρος