ICT plus
Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2017

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΠΟΣΟ ΩΦΕΛΗΣΕ Η "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ?
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ (ΑΝΩ ΤΟΥ 70%)
ΠΟΛΥ (ΑΠΟ 60 ΕΩΣ 70%)
ΑΡΚΕΤΑ (ΑΠΟ 50 ΕΩΣ 60%)
ΜΕΤΡΙΑ (ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 50%)
ΛΙΓΟ (ΑΠΟ 30 ΕΩΣ 40%)
ΚΑΘΟΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΠΟ 30%)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία Teamworks έχει ως στόχο τη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας μεταξύ της Ελληνικής Βιομηχανία Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Greek ICT Market), της Πολιτικής Ηγεσίας και των Υπηρεσιακών Παραγόντων της Δημόσιας Διοίκησης, Επιχειρηματιών και Στελεχών του χώρου, Πανεπιστημιακών, Επιστημόνων και Ερευνητών, Επαγγελματιών του χώρου, Επιχειρήσεων και Χρηστών, αλλά και κάθε άλλου ενδιαφερόμενου.
Για να εκπληρώσει τον παραπάνω στόχο δραστηριοποιείται στους τομείς των εκδόσεων, της διοργάνωσης συνεδρίων και της διαδικτυακής επικοινωνίας που αφορούν τον ενιαίο χώρο που ορίζεται από την Πληροφορική, τις Τηλεπικοινωνίες, την Ερευνα, την Τεχνολογία και την Επιχειρηματικότητα σε αυτούς τους τομείς. Από την ίδρυσή της είχε ως πρωταρχικό στόχο την ανάδειξη κάθε πρωτοβουλίας που εντάσσεται στους τομείς της Επιχειρηματικότητας, της Επιστήμης, της Ατομικής και Κοινωνικής προσφοράς. Παράλληλα διέβλεψε ότι πολύ σύντομα ο ενιαίος χώρος, που δημιουργείται από τη σύγκλιση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή όπως αλλιώς ορίζεται ως χώρος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ( ΤΠΕ/ICT), θα αποκτούσε τεράστια σημασία για την πρόοδο και την ανάπτυξη της χώρας. Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα σχεδιάζει και δημιουργεί υπηρεσίες και προϊόντα, που έχουν τύχει ευρύτατης αναγνώρισης και αποδοχής από τον επιχειρηματικό κόσμο, τα στελέχη της αγοράς ICT, τον πολιτικό κόσμο και σημαντικό αριθμό κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων.

H Teamworks έχει μέχρι στιγμής δημιουργήσει με χρονολογική σειρά τα εξής:

1) Greek ICT Market: Είναι ο πρώτος ετήσιος Οδηγός που ασχολείται συστηματικά με την Ελληνική και Διεθνή Αγορά Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1999. Στη μετέπειτα εκδοτική πορεία το ο Οδηγός εκδίδεται σε δύο τόμους, που συνολικά ξεπερνούν τις 800 σελίδες. Ο δίτομος ετήσιος Οδηγός περιέχει οικονομικά στοιχεία (ισολογισμοί και οικονομικές καταστάσεις) οκτακοσίων και πλέον επιχειρήσεων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για μία δεκαετία. Μέσω ειδικά σχεδιασμένου προγράμματος ανάλυσης οικονομικών στοιχείων αναλύει την πορεία των επιχειρήσεων ατομικά, των κλάδων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών αλλά και επί μέρους τομέων που συνθέτουν αυτούς τους δύο δυναμικούς κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας. Αποτελεί πολύτιμο σύμβουλο όσων ασχολούνται με την ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ/ICT) στην Ελλάδα. Στη βάση δεδομένων του ετήσιου Οδηγού Greek ICT Market βασίστηκε και η πρώτη στρατηγική μελέτη του υπουργείου Οικονομίας για την ελληνική αγορά Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών σε συνεργασία με το ΙΟΒΕ.

2) Greek ICT Forum: Είναι ετήσιο Συνέδριο για την Ελληνική Αγορά Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Από το 1999 μέχρι σήμερα διοργανώνεται συνεχώς κάθε Φθινόπωρο. Το έχει αναδειχθεί στην κορυφαία συνάντηση του κλάδου των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Ελλάδα γεγονός που αναγνωρίστηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο και το έθεσε υπό τη θεσμική αιγίδα του. Το Συνέδριο επίσης τελείται σταθερά και υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εσωτερικών - Δημόσιας Διοίκησης, Ανάπτυξης, Μεταφορών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού. Επίσης όλες οι Γενικές Γραμματείες που υλοποιούν έργα Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Τεχνολογίας υποστηρίζουν την διοργάνωσή του. Αναφορικά το υποστηρίζουν οι Γενικές Γραμματείες Πληροφοριών Συστημάτων, Ερευνας και Τεχνολογίας, Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Επικοινωνιών κ.α. Επίσης στη διοργάνωση συνεργάζεται σειρά θεσμικών και επαγγελματικών φορέων όπως ο ΣΕΠΕ, η ΕΕΔΕ, το ΕΙΠ-ΕΕΔΕ, η ΕΠΥ, ο ΣΕΣΣΜΑ, τα Εμπορικά Επιμελητήρια της Φινλανδίας, Γερμανίας, Ιταλίας κ.α.
Το ετήσιο Συνέδριο Greek ICT Forum αποτελεί τον πόλο συνάντηση χιλιάδων Συνέδρων. Κατά την τελευταία διοργάνωσή του συμεμτείχαν περισσότεροι των 2.500 Συνέδρων οι οποίοι ενδιαφέρονται, εκτός από κλαδικά θέματα, να παρακολουθήσουν τις στρατηγικές, τάσεις και προοπτικές ανάπτυξης των ΤΠΕ/ICT στις ελληνικές Επιχειρήσεις και Δημόσιους Φορείς. Στις εργασίες του ομιλητές είναι επιφανείς προσωπικότητες που επηρεάζουν την πορεία των ΤΠΕ/ICT στη χώρα μας, πολιτικοί και υπηρεσιακοί παράγοντες, στελέχη, πανεπιστημιακοί, ερευνητές και πολλοί άλλοι σημαντικοί παράγοντες.
Το ετήσιο Συνέδριο Greek ICT Forum είναι διήμερο και πραγματοποιείται στο Ξενοδοχείο Ιντερκοντινένταλ ανελλιπώς κάθε Φθινόπωρο, σηματοδοτώντας τις εξελίξεις που επηρεάζουν την ελληνική αγορά Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

3) Infonation: Ετήσιο Συνέδριο για τις Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Παιδεία και στον Πολιτισμό. Εχει ήδη πραγματοποιηθεί με εξαιρετική επιτυχία η πρώτη διοργάνωση και το φέτος προετοιμάζεται η επόμενη. Η θεματολογία του Συνεδρίου αφορά τη στρατηγική εισαγωγής, ανάπτυξης και αξιοποίησης των Ψηφιακών Τεχνολογιών σε αυτούς τους δύο νευραλγικούς τομείς της χώρας και τις εφαρμογές εκείνες που χαρακτηρίζονται σημαντικές για την διεθνή ανάδειξη της χώρας μέσω της Παιδείας και του Πολιτισμού. Το Συνέδριο πραγματοποιείται με την αιγίδα των υπουργείων Παιδείας, Πολιτισμού, Οικονομίας και Ανάπτυξης
 
4) Digital Health Care:  Ετήσιο Συνέδριο για τις εφαρμογές Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στην Υγεία, στην Κοινωνική Ασφάλιση, στον τομέα του Φαρμάκου και στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. Εχει ήδη πραγματοποιηθεί με εξαιρετική επιτυχία η πρώτη διοργάνωση και το 2007 προετοιμάζεται η επόμενη. Το Συνέδριο πραγματοποιείται με την αιγίδα των υπουργείων Υγείας, Οικονομίας και Ανάπτυξης.  Η θεματολογία του Συνεδρίου αφορά την πορεία αξιοποίησης των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Υγεία, στις υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Συμμετέχουν ως ομιλητές σημαντικοί πολιτικοί, υπηρεσιακοί, στελεχιακοί και επιχειρηματικοί παράγοντες του τομέα Υγείας, Φαρμάκου, Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και ομιλητές διεθνών οργανισμών και σημαντικών πολυεθνικών επιχειρήσεων.

5) www. ictplus. gr : Διαδικτυακή Πύλη για τις Τηλεπικοινωνίες, την Πληροφορική, την Υψηλή Τεχνολογία, την Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και στον Κόσμο. Καταγράφει και αναλύει την επικαιρότητα, τις τεχνολογικές εξελίξεις, την επιχειρηματικότητα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, και σειρά άλλων παραμέτρων που αποτελούν αναπτυξιακούς «καταλύτες» για την ελληνική Βιομηχανία των ΤΠΕ/ICT στην Ελλάδα. Η Διαδικτυακή Πύλη ictplus.gr είναι η πρώτη της κατηγορίας αυτής στην Ελλάδα και επιδιώκει να προβάλει στον «παγκόσμιο ιστό» τα ελληνικά πεπραγμένα στους τομείς της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών, της Καινοτομίας και της Υψηλής Τεχνολογίας.