ICT plus
Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΠΟΣΟ ΩΦΕΛΗΣΕ Η "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ?
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ (ΑΝΩ ΤΟΥ 70%)
ΠΟΛΥ (ΑΠΟ 60 ΕΩΣ 70%)
ΑΡΚΕΤΑ (ΑΠΟ 50 ΕΩΣ 60%)
ΜΕΤΡΙΑ (ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 50%)
ΛΙΓΟ (ΑΠΟ 30 ΕΩΣ 40%)
ΚΑΘΟΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΠΟ 30%)

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

30/10/2009
Με την παρουσία του Υφυπουργού Προστασίας του πολίτη κ. Σπύρου Βούγια θα γίνει η απονομή των Greek ICT Awards 2009 της Τετάρτη 4 Νοεμβρίου Greek ICΤ Forum. To έργο Police On Line να αναδεικνύεται ως το έργο της χρονιάς για τη Δημόσια Διοίκηση. Μεγάλο ενδιαφέρον εκδηλώνεται για τις θεματικές ενότητες Business ICT Managers Forum και ICT Security Trends.

Mε την ανάδειξη του έργου Police On Line ως το «έργο της χρονιάς» για τη Δημόσια Διοίκηση για τα Greek ICT Awards 2009 και με την πολιτική ομιλία την παρουσία του υφυπουργού κ. Σπύρου Βούγια θα κλείσουν την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου οι εργασίες της πρώτης ημέρας του 11ου Greek ICT Forum, που πραγματοποιείται στο Ξενοδοχείο Intercontinental. Το Police On Line υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ε.Π Κοινωνία της Πληροφορίας και αφορούσε την ανάπτυξη εκτεταμένου δικτύου υπολογιστών στα αστυνομικά τμήματα της χώρας, την ανάπτυξη και υποστήριξη βασικών εργασιών γραφείου και αποτελεί το πρώτο βήμα της Ελληνικής Αστυνομίας για την μετάβασή της στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Το πρώτο έργο ανέλαβε με διαγωνισμού η κοινοπραξία  Byte-Algosystems και συνεργάτες τους, και σήμερα το έργο έχει παραδοθεί και λειτουργεί υποδειγματικά. Το έργο θα παρουσιαστεί αναλυτικά την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου από τον Ταξίαρχο κ. Ελευθέριο Λώλο,

Η  Ελληνική Αστυνομία, με την λειτουργία της νέας πληροφοριακής και τηλεπικοινωνιακής υποδομής, επιδιώκει στη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς στον πολίτη με την μείωση του χρόνου αναμονής και την αύξηση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών της. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι πληροφορίες όπως η καταγγελία κλοπής οχήματος, που χρήζουν άμεσης καταχώρησης έχουν μειώσει στο ελάχιστο τον χρόνο καταχώρησης. Με τον συμβατικό τρόπο τα αιτήματα διαβιβάζονταν με συμβατικό τρόπο μέσω τηλετύπου, φαξ κ.α με αποτέλεσμα καθυστερήσεις μέχρι και 24 ώρες, που είναι αρκετός χρόνος για την μεταφορά του οχήματος εκτός συνόρων της χώρας. Σήμερα οι υποθέσεις καταχωρούνται άμεσα, με αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση του ποσοστού ανευρέσεων των κλαπέντων οχημάτων. Επιπλέον, ο πολίτης μπορεί να ζητά και να λαμβάνει άμεσα τις σχετικές βεβαιώσεις, άδειες, πιστοποιητικά κ.λπ. από οποιαδήποτε υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας εξυπηρετείται καλύτερα, χωρίς να απαιτείται, όπως συμβαίνει σήμερα, να μεταβεί στην υπηρεσία στην οποία δήλωσε την κλοπή ή απώλεια.

Το 11ο Greek ICT Forum διοργανώνεται με την χορηγία των εταιρειών Algosystems, Altec, Cosmote, Hewlett Packard, Intracom IT Services, Microsoft, OTE, SingularLogic, Uni Systems, Vodafone και Wind, και με την υποστήριξη των εταιρειών Αdacom, Bull, EMC, Forthnet, IDC, Oracle Hellas, ΝokiaSiemens, OTS και SAS.

Επίσης υποστηρίζεται από τον ΣΕΠΕ, ΣΕΠΒΕ, ΕΠΥ, Παρατητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, "Κοινωνία της Πληροφορίας" Α.Ε., Ε Ι Π της Ε Ε Δ Ε, ΕλληνοΦινλανδικό Εμπορικό Επιμελητήριο, ΕλληνοΙταλικό Εμπορικό Επιμελητήριο, ΕΛΛΑΚ, e-ΤEE και ΕΜηΠΕΕ.

Εξι θεματικές αυτοτελείς Συνεδριακές Ενότητες
Το 11ο Greek ICT Forum αποτελείται από έξι διακριτές θεματικές ενότητες, οι οποίες μπορούν να χαρακτηριστούν και ως αυτοτελή Συνέδρια, καθώς έχουν ανεξάρτητη θεματολογία τους συγκλίνει σε ένα ενιαίο άξονα που αφορά την αξιοποίηση των τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα. Οι θεματολογικές απαιτήσεις από την σύγκλιση των Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής αλλά και των στρατηγικών εφαρμογών τους στον Δημόσιο και στον Ιδιωτικό τομέα οδήγησαν την Οργανωτική Επιτροπή να σχεδιάσουν μία νέα συνεδριακή δομή και διάρθρωση στο 11ο GreekICΤ Forum:


ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2009 διεξάγονται οι συνεδριακές ενότητες

1) Ψηφιακή Στρατηγική και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση:
ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Καταγραφή και ανάδειξη των στρατηγικών για την ανάπτυξη και αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα, στην Τοπική και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, στους Οργανισμούς εν όψει της ολοκλήρωσης του Γ ΚΠΣ και της μετάβασης στο νέο χρηματοδοτικό κοινοτικό πλαίσιο (ΕΣΠΑ).

2) ICT Security Trends:
ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Αποτύπωση των Τεχνολογιών και κρίσιμων Εφαρμογών Ασφάλειας Συστημάτων και Υποδομών Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής ειδικά αυτή την περίοδο κατά την οποία αναπτύσσεται σημαντικών αριθμός κρίσιμων έργων ασφάλειας σε Επιχειρήσεις, Δημόσιες Υπηρεσίες και Φορείς στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

3) Greek ICT Managers Forum:
ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών, εφαρμογών και τεχνολογιών αιχμής της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών, οι οποίες εφαρμόζονται σε Επιχειρήσεις και Μεγάλους Οργανισμούς για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της καλύτερης οργάνωσής τους και της αξιοποίησης των ψηφιακών υπηρεσιών από το κοινό.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2009 διοργανώνονται οι συνεδριακές ενότητες

4) Ψηφιακές Υπηρεσίες και Ευρυζωνικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση:
ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Παρουσίαση «καλών πρακτικών» εφαρμογής Ψηφιακών Τεχνολογιών από την Τοπική και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ανάπτυξη ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Περιφέρεια, νέες υπηρεσίες που πρόκειται να αναπτυχθούν, τρόποι και κατευθύνσεις αξιοποίησης των υποδομών που αναπτύσσονται σε δήμους της χώρας.

5) Από την εποχή του Χαλκού στις Οπτικές Ινες:
ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Καταγραφή των τάσεων στην ανάπτυξη Δικτύων Επικοινωνιών και Ευρυζωνικών Υπηρεσιών ειδικά αυτή την περίοδο όπου επίκειται η ανάπτυξη του μεγάλου έργου των Οπτικών Ινών προς το "σπίτι" (FTTH) και της ανάπτυξης δικτύων ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Περιφέρεια. 

6) Το Ελεύθερο και το Ανοικτό Λογισμικό στην υπηρεσία του πολίτη
ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Παρουσίαση των βασικών κατευθύνσεων της δημιουργίας ομάδων ανάπτυξης εφαρμογών με Ελεύθερο και Ανοικτό λογισμικό. Προοπτικές δημιουργίας "θυλάκων" ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού στην Περιφέρεια.
Πληροφορίες: www.ellak.gr

ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Δύο σημαντικές, ειδικές θεματικές ενότητες
Την Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου (ώρα 16.00), θα πραγματοποιηθεί σημαντική συνάντηση κορυφαίων στελεχών της αγοράς πληροφορικής και επικοινωνιών με στόχο την ανταλλαγή απόψεων για την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής. Ο κ. Θεόδωρος Καρούνος, Σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα παρουσιάσει τις βασικές κυβερνητικές κατευθύνσεις στον τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Συμμετέχουν οι κ.κ Θεόδωρος Φέσσας (InfoQuest), Παντελής Τζωρτζάκης (Forthnet), Γιάννης Καρακαδάς (SingularLogic), Νίκος Λαμπρούκος (Intracom IT Services), Γιώργος Σαμπατακάκης (Algosystems).
Οι εργασίες της πρώτης ημέρας θα κλείσουν με την απονομή των Greek ICT Awards και
με πολιτική ομιλία του Υφυπουργού Προτασίας του πολίτη κ. Σπύρου Βούγια.

Την Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου (ώρα 16.00), μετά την παρουσίαση των πρώτων συμπερασμάτων του Συνεδρίου από τους κ.κ Νεκτάριο Κοζύρη (ΕΜΠ, ΕΔΕΤ) και Γιάννη Τόμκο (Αντιπρύτανη του ΑΙΤ) θα πραγματοποιηθεί άκρως ενδιαφέρουσα συνάντηση σημαντικών στελεχών της αγοράς πληροφορικής και επικοινωνιών με στόχο την ανταλλαγή απόψεων για σημαντικές κινήσεις που επιβάλλονται προκειμένου να επιταχυνθεί η ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
Οι κ.κ Λεωνίδας Κανέλλος, Πρόεδρος της ΕΕΤΤ, Χρήστος Μπούρας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών και εκ των συντακτών του Κυβερνητικού Προγράμματος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Γιάννης Καλογήρου, πρώην Ε.Γ της Κοινωνίας της Πληροφορίας, θα συζητήσουν με τους κ.κ Κώστα Πλούμπη (ΟΤΕ), Δήμο Βατικιώτη (ATCOM) και Ανδρέα Πολυκάρπου για κινήσεις που θεωρούνται επιτακτικές και απαραίτητες προκειμένου να επιταχυνθούν και να υλοποιηθούν αποφάσεις που θεωρούνται άκρως απαραίτητες για την έξοδο της αγοράς Ψηφιακών Υπηρεσιών από την ύφεση.
Οι εργασίες της πρωτης ημέρας θα κλείσουν με πολιτικές ομιλίες
του Ευρωβουλευτή κ. Γιάννη Τσουκαλά και
του Υφυπουργού Υποδομών και Δικτύων κ. Νίκου Σηφουνάκη.


ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΑΡΧΕΙΟ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

<< αρχική < προηγούμενη 1 / 184 επόμενη > τελευταία >>