ICT plus
Σάββατο, 15 Αυγούστου 2020

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΠΟΣΟ ΩΦΕΛΗΣΕ Η "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ?
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ (ΑΝΩ ΤΟΥ 70%)
ΠΟΛΥ (ΑΠΟ 60 ΕΩΣ 70%)
ΑΡΚΕΤΑ (ΑΠΟ 50 ΕΩΣ 60%)
ΜΕΤΡΙΑ (ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 50%)
ΛΙΓΟ (ΑΠΟ 30 ΕΩΣ 40%)
ΚΑΘΟΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΠΟ 30%)

E-GOVERMENT

29/9/2009
Ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση υποδομών πληροφορικής στην Κτηματολόγιο Α.Ε.


Τις σημαντικές υπηρεσίες του Εθνικού Κτηματολογίου προς την Δημόσια Διοίκηση και τους πολίτες ανέλαβε να υποτηρίξει η EMC μέσω ενός νέου συστήματος πληροφορικής με το οποίο διασφαλίζεται η διαχείριση των δεδομένων και των εγγράφων, η ασφάλεια και η τεχνολογική υπεροχή των υποδομών, καθώς και η λειτουργική συμμετοχή των χρηστών.

Η εταιρεία Κτηματολόγιο ΑΕ  είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και έχει σκοπό τη μελέτη, τη σύνταξη και τη  λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου με τρόπο ευέλικτο, αποτελεσματικό και ασφαλή. Το Εθνικό Κτηματολόγιο από την πλευρά της Δημόσιας Διοίκησης είναι ένα ενιαίο σύστημα καταγραφής των νομικών, τεχνικών και άλλων πρόσθετων πληροφοριών των ακινήτων και των ιδιοκτησιακών και νομικών δικαιωμάτων σε αυτά οι οποίες  τηρούνται με την ευθύνη και την εγγύηση του Δημοσίου. Η σύνταξή του αποσκοπεί στη δημιουργία ενός σύγχρονου και πλήρως  αυτοματοποιημένου αρχείου ακίνητης ιδιοκτησίας, όλα τα στοιχεία του οποίου έχουν αποδεικτικό χαρακτήρα. Ως μοναδικός Μέτοχος της εταιρείας είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων (ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ). Το Εθνικό Κτηματολόγιο αναγνωρίζεται ως ένα έργο θεμελιώδους σημασίας για τη σύγχρονη Ελλάδα με το οποίο, μεταξύ των άλλων, επιτυγχάνεται οριστική κατοχύρωση της ιδιοκτησίας των φυσικών και των νομικών προσώπων.

Οι οργανωτικές προκλήσεις 
Η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών πληροφορικής στην Κτηματολόγιο Α.Ε., θεωρήθηκε έργο στρατηγικής σημασίας, το οποίο θα ενισχύσει τη διαφάνεια και την ασφάλεια  στις μεταβιβάσεις της ακίνητης περιουσίας,  απλοποιώντας τις διαδικασίες και περιορίζοντας τη γραφειοκρατία. Οι επικεφαλής της Κτηματολόγιο ΑΕ αντιμετώπισαν σειρά οργανωτικών προκλήσεων που αφορούσαν την
1) Ευέλικτη και αποτελεσματική διαχείριση του συνόλου των χωρικών και των νομικών δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογίου.
2) Κεντρική διαχείριση όλων των συνοδευτικών εγγράφων είτε αυτά είναι σε ψηφιακή μορφή, είτε αποτελούν προϊόντα σάρωσης αναλογικών εγγράφων.
3) Δημιουργία ενός υπόβαθρου για την ανάπτυξη εφαρμογών βάσει της τεχνογνωσίας και των επιχειρησιακών δεδομένων της Κτηματολόγιο ΑΕ.
Οι επικεφαλής της επιθυμούσαν τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος πληροφορικής όπου θα μπορεί να συνδυάζεται η μέγιστη διαθεσιμότητα, οι καλές επιδόσεις και η επεκτασιμότητα, με τη δυνατότητα της Κτηματολόγιο ΑΕ να συνεχίσει να αναπτύσσει τις δικές της web-enabled εφαρμογές, βάσει των ειδικών επιχειρησιακών της δεδομένων και της συσσωρευμένης τεχνογνωσίας.

Μεγάλος όγκος δεδομένων
Με τον αριθμό των ακινήτων να υπολογίζεται το 2008 σε 22 εκατομμύρια και εκείνων των δικαιωμάτων στα 40 εκατομμύρια, οι ανάγκες σε αποθηκευτικό χώρο φτάνουν περίπου στα 500 TeraBytes για τα σαρωμένα έγγραφα και τα 100 TeraBytes για τους ψηφιακούς χάρτες και τις φωτογραφίες. Ένας τέτοιος όγκος αποθηκευμένων δεδομένων, σε συνδυασμό με την ανάγκη ταυτόχρονης προσπέλασης στα αποθηκευτικά μέσα διαφορετικών γραφείων κτηματολογίου, καθιστά τον τομέα των επιδόσεων ιδιαίτερα σημαντικό. Επιπλέον, ως ένα από τα μεγάλα συστήματα πληροφορικής του Δημοσίου, το νέο σύστημα της Κτηματολόγιο ΑΕ θα πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνεί με άλλα συστήματα και να ανταλλάσσει στοιχεία προς όφελος των πολιτών.

Οι απαιτήσεις και η λύση της EMC
Η Κτηματολόγιο ΑΕ χρειαζόταν ένα σύστημα το οποίο θα κτιζόταν με γνώμονα τη μέγιστη ασφάλεια των δεδομένων και την υψηλότερη δυνατή διαθεσιμότητα. Για το λόγο αυτό, η λύση περιλάμβανε τη διασύνδεση ενός κύριου κι ενός δευτερεύοντος μηχανογραφικού κέντρου με τρόπο που εγγυόταν πολύ μεγάλη διαθεσιμότητα, υψηλές  επιδόσεις όσον αφορά στην προσπέλαση, την ανάκτηση δεδομένων και την προστασία των αποθηκευμένων στοιχείων σε περίπτωση φυσικής  καταστροφής ενός κέντρου. Το έργο ήταν επιδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 50 % και η επιλογή του αναδόχου έγινε μετά από διεθνή διαγωνισμό. «Στο διαγωνισμό συμμετείχαν οι πιο γνωστοί  κατασκευαστές τόσο στον εξοπλισμό, όσο και στο λογισμικό» , ανέφερε ο κ. Λευτέρης Λυκουρόπουλος, Διευθυντής Συστημάτων Πληροφορικής στην Κτηματολόγιο ΑΕ.

Η Unisystems, μέλος  του ομίλου Info-Quest και η Space Hellas, ανέλαβαν από κοινού την υλοποίηση του έργου της Κτηματολόγιο ΑΕ χρησιμοποιώντας τις λύσεις της EMC. Η επιτυχία αυτή ήρθε να επισφραγίσει μία χρόνια συνεργασία μεταξύ της EMC και της Unisystems, σε έργα του δημοσίου τομέα. 

Η λύση της EMC βασίστηκε στα προϊόντα EMC Symmetrix και Clarion, τα οποία συνδέονται μέσω switches ή directors της οικογένειας EMC Connectrix. Για το disaster recovery επιλέχτηκε η λύση του EMC Symmetrix Remote Data Facility, ενώ παράλληλα αναβαθμίστηκε και το υπάρχον σύστημα SAN της Κτηματολόγιο ΑΕ, επίσης με προϊόντα της σειράς EMC Clarion.

«Κατά γενική ομολογία το σύστημα αποθήκευσης της EMC θεωρείται εξαιρετικό από πλευράς επιδόσεων, οι οποίες δεν εξαντλούνται στην ταχύτητα ανάγνωσης των δίσκων, αλλά εκτείνονται και στο πόσα έγγραφα μπορούν να σηκωθούν ταυτόχρονα, χαρακτηριστικό ιδιαίτερα σημαντικό για εφαρμογές σαν αυτές της Κτηματολόγιο AE, οι οποίες εξυπηρετούν πολλούς χρήστες μαζί. Η τεχνολογία που έχει αναπτύξει η EMC για τη διασύνδεση των σκληρών δίσκων του συστήματός της εξασφαλίζει τις υψηλότατες επιδόσεις που επιθυμούσαμε», επεσήμανε ο κ.Λ. Λυκουρόπουλος επικεφαλής του τομέα Πληροφορικής της Κτηματολόγιο ΑΕ.

Συνοψίζοντας
«Η κεντρική διαχείριση του συνόλου των δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογίου αποτέλεσε στρατηγική απόφαση της εταιρείας. Η επιλογή μας να μην αποθηκεύουμε μόνον τα χωρικά και τα νομικά δεδομένα, αλλά να έχουμε και τη δυνατότητα να τα συνδυάζουμε με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα που υπάρχουν είτε σε ψηφιακή, είτε σε αναλογική μορφή, μας οδήγησε στο να  υλοποιήσουμε ένα σύστημα που μας προσφέρει λύσεις για τα επόμενα 10 χρόνια τουλάχιστον» δήλωσε ο κ. Λ. Λυκουρόπουλος.

Η EMC ολοκλήρωσε την υλοποίηση του συστήματός της και παρέδωσε ένα πρωτεύον και ένα εφεδρικό κέντρο επεξεργασίας δεδομένων, κέντρα υψηλής διαθεσιμότητας που πληρούν τις επιχειρησιακές απαιτήσεις του κυρίου του έργου.

ΑΡΧΕΙΟ - E-GOVERMENT

<< αρχική < προηγούμενη 1 / 47 επόμενη > τελευταία >>