ICT plus
Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2020

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΠΟΣΟ ΩΦΕΛΗΣΕ Η "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ?
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ (ΑΝΩ ΤΟΥ 70%)
ΠΟΛΥ (ΑΠΟ 60 ΕΩΣ 70%)
ΑΡΚΕΤΑ (ΑΠΟ 50 ΕΩΣ 60%)
ΜΕΤΡΙΑ (ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 50%)
ΛΙΓΟ (ΑΠΟ 30 ΕΩΣ 40%)
ΚΑΘΟΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΠΟ 30%)

GREEK ICT MARKET

1/9/2009
Δεν εκπέμπει θετικά μηνύματα ανάκαμψης το α! εξάμηνο των εισηγμένων πληροφορικής. Έκλεισε με μείωση 23% στις πωλήσεις και 96% στα κέρδη προ φόρων. Στα ίδια δυσοίωνα επίπεδα κινήθηκε η θερινή περίοδος με βάσιμες ενδείξεις σταθεροποίησης στο δ! τρίμηνο 2009. «Νησίδες» ανάπτυξης σε κάθετες αγορές λογισμικού και υπηρεσιών ενθαρρύνουν «ψήγματα» μικρής αισιοδοξίας για το 2010. Προβληματισμός για τις επιπτώσεις της προεκλογικής περιόδου

Δεν αιφνιδίασαν, όπως άλλωστε αναμενόταν τα οικονομικά αποτελέσματα των εισηγμένων εταιρειών πληροφορικής για το α! εξάμηνο του έτους. Όπως είχε αναφερθεί και από το ICTPLUS.GR και αναμενόταν σχεδόν από όλους η μείωση πωλήσεων και καθαρών κερδών ήταν σημαντική. Η πτώση έφθασε κοντά στο 23% για τις πωλήσεις και σχεδόν ισοπέδωσε τα καθαρά κέρδη μειώνοντάς τα κατά 96%. Υφεση και κρίση στις αγορές έπληξαν τις εταιρείες πληροφορικής και οι επιπτώσεις ενισχύθηκαν από την απουσία του «αιμοδότη» που δεν ήταν άλλος από το Ε.Π της «Κοινωνίας της Πληροφορίας». Αν και η δυσμενής εικόνα του εξαμήνου έχει γίνει εντονότερη από τα οικονομικά αποτελέσματα της Altec, τα γενικά συμπεράσματα δεν αλλάζουν. Όπως είχαμε επισημάνει πρόσφατα, οι εισηγμένες εταιρείες πληροφορικής που δραστηριοποιούνται στην εθνική αγορά και όχι στο εξωτερικό αντιμετωπίζουν τόσο τα δομικά προβλήματα της αγοράς όσο και τις επιπτώσεις της ύφεσης που δεν είναι και λίγες. Παρήγορα, μικρά και χωρίς την ικανότητα αναστροφής του κλίματος, είναι τα αποτελέσματα ορισμένων εταιρειών που κινούνται στην αγορά λογισμικού και υπηρεσιών στις οποίες οι επιπτώσεις της ύφεσης είναι πολύ πιο ήπιες. Ελπίδες άμβλυνσης των δυσμενών αποτελεσμάτων υπάρχουν τόσο από την υλοποίηση του προγράμματος του μαθητικού υπολογιστή όσο και από την ενεργοποίηση νέων Δράσεων του Ε.Π «Ψηφιακή Στρατηγική». Εκείνο που εύχονται πολλοί στην αγορά πληροφορικής και όχι μόνο είναι οι όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες από την προεκλογική περίοδο.

Σχετικά με τις επιδόσεις που ξεχωρίζουν σε αυτή την δυσμενή συγκυρία ξεχωρίζουν:

 1. Οι επιδόσεις της Newsphone, η οποία καταγράφει άνοδο σε πωλήσεις και κέρδη καθώς δεν συνδέεται άμεσα με «εστίες» επιρροής από την ύφεση και την κρίση.
 2. Η σταθερή πορεία της Intertech παρά την μείωση της κερδοφορίας λόγω συρρίκνωσης των περιθωρίων κέρδους και του ανταγωνισμού.
 3. Η αξιοποίηση της συγκυρίας της μεγάλης ανόδου των συστημάτων GPS από την MLS Πληροφορική
 4. Η ανοδική πορεία της Entersoft, η οποία αναδεικνύεται σε σημαντικό περιφερειακό αλλά και πολλά υποσχόμενο «παίκτη» στην αγορά λογισμικού.
 5. Την μείωση των πωλήσεων όλων των εταιρειών κάτω των 3 εκατ. ευρώ.

Για να δείτε τα οικονομικά αποτελέσματα των εισηγμένων εταιρειών πληροφορικής για το α! εξάμηνο του 2009 πατήστε εδώ.

Σχετικά με την πορεία των οικονομικών μεγεθών των τριών ισχυρότερων Ομίλων που δραστηριοποιούνται στην εθνική αγορά Πληροφορικής (Λιανική, λογισμικό και υπηρεσίες) καταγράφονται τα εξής:

Πλαίσιο Computers: Αποδίδει η επένδυση στη Μαγούλα

Το εξάμηνο του 2009 για την Πλαίσιο Computers έκλεισε με κύριο γεγονός την ολοκλήρωση και τα εγκαίνια του κέντρου Διοίκησης, logistics και διανομής στην Μαγούλα, μιας επένδυσης ύψους 26 εκατ. ευρώ. Η μείωση των δαπανών λειτουργίας είναι στους κύριους στόχους της Διοίκησης παρά την επιβάρυνση από τις υψηλές αποσβέσεις, λόγω της επένδυσης στη Μαγούλα. Το δεύτερο τρίμηνο καταγράφηκε μείωση των εξόδων, λαμβάνοντας υπόψη και τα χρηματοοικονομικά, κατά 10,1% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. 

Η αξιοσημείωτη μείωση των αποθεμάτων κατά 12,5 εκατ. ευρώ και η υγιής μείωση των απαιτήσεων από πελάτες κατά 2,6 εκατ. ευρώ καταγράφουν τα σημεία στα οποία επικεντρώθηκε η προσπάθεια βελτίωσης των λειτουργικών χρηματοροών από -10,7 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2008 σε +2,7 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2009. Σημαντική αιτία για τις θετικές ενδείξεις των πωλήσεων του δευτέρου τριμήνου ήταν και η υλοποίηση της υποστήριξης μετά την πώληση των ηλεκτρονικών υπολογιστών Acer, Hewlett Packard και Τoshiba και των υπηρεσιών που έχουν οι χρήστες των τριών brands.

Πιο συγκεκριμένα, οι πωλήσεις μείωσαν σημαντικά το ρυθμό συρρίκνωσης τους από -14,5% (91,6 εκ. ευρώ) το πρώτο τρίμηνο του 2009 σε -12,3% (84,1 εκ. ευρώ) το δεύτερο τρίμηνο, επιβεβαιώνοντας τη θέση της Πλαίσιο Computers στην ελληνική αγορά.

Η Info Quest ολοκληρώνει την ενσωμάτωση θυγατρικών και την ανάπτυξη του δικτύου “U”

Από την καταγραφή αποτελεσμάτων της Info-Quest για το Α' εξάμηνο 2009 ξεχωρίζουν τα εξής:

 • Οι πωλήσεις ανήλθαν σε ευρώ 92,1 εκατ. έναντι ευρώ 122,8 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, μειωμένες κατά 25%. Η μείωση οφείλεται αφενός στην γενικότερη μείωση της ζήτησης στον κλάδο της πληροφορικής που συντελείται από τα τέλη του 2008 και αφετέρου στην μεταφορά δραστηριοτήτων τεχνικής υποστήριξης από την Εταιρεία στην θυγατρική της Uni Systems.
 • Το EBITDA ανήλθε σε ευρώ -1,7 εκατ. έναντι ευρώ -0,1 εκατ.
 • Τα αποτελέσματα προ φόρων ήταν αρνητικά κατά ευρώ 2,5 εκατ. έναντι κερδών ευρώ 0,4 εκατ. πέρυσι.
 • Τα αποτελέσματα μετά από φόρους ήταν αρνητικά κατά ευρώ 2,4 εκ. έναντι κερδών ευρώ 0,02 εκ. πέρυσι.
 • Η δανειακή επιβάρυνση της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ 6 εκ. έναντι ευρώ 53,3 εκ. στο τέλος της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας μείωση κατά 89%.
 • Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας στο τέλος της τρέχουσας περιόδου καθώς και στο τέλος της προηγούμενης χρήσης ανέρχονται σε ευρώ 1 εκ.

Τα οικονομικά μεγέθη της Uni Systems για το Α' εξάμηνο του 2009 έχουν ως εξής:

 • Οι πωλήσεις ανήλθαν σε ευρώ 50,6 εκατ. έναντι 67,1 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο μειωμένες κατά 25%.
 • Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ίδιο επίπεδο με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ήτοι ευρώ 10,5 εκατ. έναντι ευρώ 10,4 εκατ. 
 • Το EBITDA ανήλθε σε ευρώ 2,3 εκατ. έναντι ευρώ 0,7 εκατ., τα κέρδη προ φόρων σε ευρώ 1,6 εκατ. έναντι ευρώ 2,6 εκατ. και τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ευρώ 2,4 εκατ. έναντι ευρώ 1,6 εκατ. πέρυσι.
 • Η δανειακή επιβάρυνση της εταιρείας ανήλθε σε ευρώ 19 εκατ. έναντι ευρώ 20,1 εκατ. στο τέλος της προηγούμενης χρήσης.
 • Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανέρχονται σε ευρώ 6,2 εκατ. έναντι ευρώ 3,4 εκατ. στο τέλος της προηγούμενης χρήσης.

Συνεχίζει ανοδικά η SingularLogic με διείσδυση σε νέες αγορές

Ανοδική πορεία καταγράφουν τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου και ιδιαίτερα η λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου SingularLogic στο πρώτο εξάμηνο του 2009, παρά το δυσμενές οικονομικό κλίμα. Συγκεκριμένα για το πρώτο εξάμηνο του έτους παρουσιάζεται αύξηση 1,5% στον ενοποιημένο κύκλος εργασιών που ανήλθε σε 48,2 εκατ. ευρώ έναντι των 47,5 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2008. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά  14,1% και ανήλθαν σε 9,4 εκατ. ευρώ έναντι 8,3 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2008. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) διαμορφώθηκαν σε 7,1 εκατ. ευρώ έναντι 6,1 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2008. Τα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας κατέγραψαν αύξηση κατά 0,5 εκατ. ευρώ  και ανήλθαν σε 4,9 εκατ. ευρώ. Στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου ο Όμιλος διεύρυνε την πελατειακή του βάση, με την ανάληψη σημαντικών έργων στο μεγάλο ιδιωτικό τομέα (Ολυμπιακή, Εθνική Τράπεζα, Revoil, Ταχυδρομικό Ταμιεύτηριο, Intersport, Public, Market In, Ελαιουργική, Cosmoline) και την απόκτηση 1710 νέων πελατών με 3.080 ενεργοποιήσεις εφαρμογών λογισμικού  στη μικρομεσαία αγορά. Στο ίδιο διάστημα, ενίσχυσε το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων του με νέες εφαρμογές που αφορούν στη σύγκλιση τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής, ενώ πέτυχε μια ακόμη σημαντική διεθνή διάκριση από την Avaya, που την ανάδειξε ως το μοναδικό πιστοποιημένο Platinum Avaya συνεργάτη στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.

Παράλληλα στο Δημόσιο Τομέα ολοκλήρωσε σημαντικών σειρά έργων, ενώ διεξήγαγε με απόλυτη επιτυχία, τη συγκέντρωση και μετάδοση των εκλογικών αποτελεσμάτων για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ αναμένεται να ολοκληρώσει σημαντικά έργα του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης το Β’ εξάμηνο του 2009. 

ΑΡΧΕΙΟ - GREEK ICT MARKET

<< αρχική < προηγούμενη 1 / 3 επόμενη > τελευταία >>