ICT plus
Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2020

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΠΟΣΟ ΩΦΕΛΗΣΕ Η "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ?
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ (ΑΝΩ ΤΟΥ 70%)
ΠΟΛΥ (ΑΠΟ 60 ΕΩΣ 70%)
ΑΡΚΕΤΑ (ΑΠΟ 50 ΕΩΣ 60%)
ΜΕΤΡΙΑ (ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 50%)
ΛΙΓΟ (ΑΠΟ 30 ΕΩΣ 40%)
ΚΑΘΟΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΠΟ 30%)

GREEK ICT MARKET

6/6/2009
Με πωλήσεις 335 εκατ. ευρώ και ζημίες 292 χιλ. ευρώ έκλεισε το α! τριμ. των εισηγμένων εταιρειών πληροφορικής. Στο limit down της δεκαετίας 2000-09 τα φετεινά αποτελέσματα. Σύμφωνα με τον Οδηγό Greek ICT Market, o συνολικός ρυθμός ανάπτυξης θα κυμανθεί το 2009 από -4% έως +1%. Αδύνατες οι εκτιμήσεις για ορατή και ουσιαστική ανάκαμψη το 2010. Μόνο «νησίδες» ανάπτυξης και ad hoc κινήσεις θα δώσουν "ανάσες' στην αγορά πληροφορικής.

Με πωλήσεις 335 εκατ. ευρώ και ζημίες 292 χιλ. ευρώ έκλεισε το α! τριμ. των εισηγμένων εταιρειών πληροφορικής στο limit down δεκαετίας 2000-09. Σύμφωνα με τον ψηφιακό ετήσιο Οδηγό Greek ICT Market, o ρυθμός ανάπτυξης θα κυμανθεί το 2009 από -4% έως +1%. Αδύνατες οι εκτιμήσεις για ορατή και ουσιαστική ανάκαμψη από το 2010. Μόνο «νησίδες» ανάπτυξης και ad hoc κινήσεις θα δώσουν αναπτυξιακές ανάσες.

Επαληθεύονται σταδιακά οι εκτιμήσεις του ψηφιακού ετήσιου Οδηγού Greek ICT Marketγια την πορεία της αγοράς πληροφορικής για το 2009, σύμφωνα με τις οποίες ο ρυθμός ανάπτυξης θα κυμανθεί από -4% έως και 1%. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εισηγμένων εταιρειών που χαρακτηρίζονται συνολικά ως «εταιρείες πληροφορικής» για το α! τρίμηνο του 2009, το σύνολο των πωλήσεων έφτασε στα 225 εκατ. ευρώ και τα καθαρά αποτελέσματα ήταν ζημίες 282 χιλ. ευρώ. Το συγκεκριμένο ζημιογόνο αποτέλεσμα είναι ο πρώτο που καταγράφεται σε τρίμηνο εισηγμένων κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 2000-2009. Παράλληλα το σύνολο των πωλήσεων των 332 εκατ. ευρώ είναι το δεύτερο χαμηλότερο της δεκαετίας. Η ίδια εικόνα συνεχίζεται και στο δεύτερο τρίμηνο 2009, ενώ σημεία αναστροφής της δυσμενούς εικόνας υπάρχουν μόνο για στο τέταρτο και τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Χωρίς να συνυπολογίζονται τα αποτελέσματα της Intralot, λόγω του διεθνούς και ειδικού χαρακτήρα των δραστηριοτήτων της, τα προβλήματα είναι εμφανή τόσο στην αγορά της λιανικής όσο και στους τομείς του λογισμικού και των υπηρεσιών ολοκλήρωσης. Με ελάχιστες εξαιρέσεις όπως της
Newsphone, η οποία με εντεινόμενη και επιτυχημένη διαφημιστική καμπάνια αυξάνει τα έσοδά της από τον τομέα της ηχητικής πληροφόρησης,
SpaceHellas, μετά από την υλοποίηση ενός συστηματικού σχεδίου αναδιάρθρωσης και στοχευμένων κινήσεων στη διεκδίκηση και ανάληψη έργων, παρουσιάζει ορθολογικά και κερδοφόρα αποτελέσματα,
Intertech, η οποία αξιοποιεί την σημαντική διείσδυσή της στον χώρο των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και κέντρων και της
MLS, που αξιοποιεί πλέον κερδοφόρα και αποτελεσματικά την προσήλωσή της στην αγορά των GPS και της
Ideal, η οποία μετά από πολλά χρόνια εμφανίζει αύξηση πωλήσεων και κερδών στο α! τρίμηνο του έτους.

Τα αποτελέσματα των εισηγμένων του α! τριμήνου είναι καθοδικά σε πωλήσεις ή και σε κέρδη, καθώς η ύφεση, ο ανταγωνισμός και η ολοκλήρωση του Ε.Π "Κοινωνία της Πληροφορίας" δεν είναι σε θέση να συντηρήσουν εύκολα ανοδικά αποτελέσματα σε πωλήσεις και σε κέρδη, όπως έγινε την τριετία 2004-2007. Παράλληλα η συστηματική μείωση των τιμών των προϊόντων πληροφορικής όπως προσωπικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, αναλώσιμα κ.λπ βάζουν "οροφή" στο ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς πληροφορικής.

Για το α! τρίμηνο του 2009 δέκα εννέα στις είκοσι εννέα εταιρείες μείωσαν τις πωλήσεις τους και είκοσι μία μείωσαν τα κέρδη τους. Ο αριθμός των ζημιογόνων από έξη αυξήθηκε στις εννιά με συνολικό ύψος ζημιών τα 10,8 εκατ. ευρώ έναντι 2,65 εκατ. ευρώ το 2008. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, όχι μόνο οι εισηγμένες αλλά το σύνολο της αγοράς πληροφορικής, στο α! εξάμηνο του έτους είναι προφανώς η σημαντική μείωση στη ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής. Αυτό το χαρακτηριστικό φαίνεται από την μείωση των συνολικών αποτελεσμάτων της Πλαίσιο και της Multirama για το Α! τρίμηνο του 2008 και 2009, τα οποία από 144 εκατ. ευρώ έπεσαν στα 132 εκατ. ευρώ και τα κέρδη των 3,9 εκατ. ευρώ γύρισαν σε ζημίες 107 χιλ. ευρώ το α! τρίμηνο του 2009. Η εικόνα της λιανικής αγοράς δεν φαίνεται ότι θα αλλάξει, όσον αφορά τη μείωση των τιμών και την συγκράτηση του αγοραστικού κοινού σε νέες αγορές. Όμως η προοπτική της ενίσχυσης με 500 ευρώ της αγοράς φορητού υπολογιστή από 120 χιλ. μαθητές της Α! Γυμνασίου, δημιουργεί μία ισχυρή προοπτική ανάκαμψης της αγοράς λιανικής. Όμως αυτή η προοπτική δεν φαίνεται ότι θα επαναληφθεί και στις άλλες επί μέρους αγορές της Πληροφορικής. Η υλοποίηση των Δράσεων e-security ενισχύει πολύ συγκεκριμένες εταιρείες όπως τις πολυεθνικές που διαθέτουν λογισμικό ασφάλειας α! επιπέδου (antivirus, firewallsκ.λπ) χωρίς να δημιουργείται διευρυμένος κύκλος υπηρεσιών, αλλά μόνο πωλήσεων υλικού που γίνονται κυρίως χωρίς να δημιουργείται υπεραξία.

Από το 2008 έδειχναν την πτώση τα μηνύματα 
Από το τέλος του 2008 και μέχρι σήμερα οι αναλύσεις των οικονομικών αποτελεσμάτων τόσο των εισηγμένων όσο και των μη εισηγμένων έδειχναν ότι στο 2009 θα καταγραφούν τα δυσμενή αποτελέσματα της ολοκλήρωσης του Ε.Π "Κοινωνία της Πληροφορίας", της ύφεσης, της μεγάλης μεσοσταθμικής μείωσης των τιμών σχεδόν του συνόλου των προϊόντων και (λιγότερο) των υπηρεσιών και της ωρίμανσης της αγοράς. Ενθαρρυντικά είναι τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα των εισηγμένων και μη εταιρειών λογισμικού και υπηρεσιών, οι οποίες συγκρατούν περισσότερο πωλήσεις και κέρδη σε σχέση με τις εταιρείες πώλησης και διανομής προϊόντων πληροφορικής. Εκτός των ανωτέρω πρώτων συμπερασμάτων ουσιώδη ρόλο στη διαμόρφωση των οικονομικών τάσεων του κλάδου έχουν παίξει οι συγνωνεύσεις και οι "αποχωρήσεις" σημαντικού αριθμού εταιρειών την διετία 2007-08 μέχρι και σήμερα.

Είναι βέβαιο ότι όλες οι ενδείξεις κατατείνουν στο βέβαιο συμπέρασμα ότι η ελληνική αγορά πληροφορικής έχει μπει σε μία περίοδο ουσιώδους και δομικού μετασχηματισμού από τον οποίο τόσο αριθμητικά όσο και επιχειρηματικά οι ποσοτικοί και ποιοτικοί δείκτες της μεταβάλλονται.  
 

Για να δείτε τα εταιρικά οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών πληροφορικής του Α' τριμήνου 2009 πατήστε εδώ

Για να δείτε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών πληροφορικής του Α' τριμήνου 2009 πατήστε εδώ
 

ΑΡΧΕΙΟ - GREEK ICT MARKET

<< αρχική < προηγούμενη 1 / 3 επόμενη > τελευταία >>