ICT plus
Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2020

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΠΟΣΟ ΩΦΕΛΗΣΕ Η "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ?
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ (ΑΝΩ ΤΟΥ 70%)
ΠΟΛΥ (ΑΠΟ 60 ΕΩΣ 70%)
ΑΡΚΕΤΑ (ΑΠΟ 50 ΕΩΣ 60%)
ΜΕΤΡΙΑ (ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 50%)
ΛΙΓΟ (ΑΠΟ 30 ΕΩΣ 40%)
ΚΑΘΟΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΠΟ 30%)

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

24/4/2009
Νέο πλαίσιο καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος και ανάλυσης των Κοινωνικών Δικτύων από την SAS

Σε περιόδους οικονομικής κρίσης, η απάτη ανθεί, κάτι πασιφανές στις μέρες μας, με τις τράπεζες, τις ασφαλιστικές εταιρείες και τους δημόσιους οργανισμούς να βιώνουν καθημερινά αύξηση τόσο του αριθμού όσο και της τεχνογνωσίας των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το οικονομικό έγκλημα. Για την αποτελεσματική διαχείριση της απάτης, οι οργανισμοί θα πρέπει να βελτιώνουν συνεχώς τον έλεγχο της συμπεριφοράς των πελατών τους μέσα από πολλαπλούς λογαριασμούς και συστήματα.

Η SAS, ηγέτιδα στο χώρο του λογισμικού και των υπηρεσιών για business analytics, βοηθά στην αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος με το νέο πλαίσιο, SAS Fraud Framework, το οποίο ενσωματώνει συστατικά που υποστηρίζουν την ανίχνευση και τη δημιουργία ειδοποιήσεων, τη διαχείριση ειδοποιήσεων και υποθέσεων, ενώ περιλαμβάνει και τη νέα λύση SAS Social Network Analysis.

"Στην έρευνά μας για τις τάσεις, τις στρατηγικές και τις τεχνολογίες για τον παγκόσμιο τραπεζικό κλάδο το 2009, βλέπουμε τα analytics ως μια πρωταρχική τεχνολογική πρωτοβουλία για τη διαχείριση της απάτης και άλλων μορφών κινδύνου, που θα βοηθήσουν τους οργανισμούς να αντιμετωπίσουν την παγκόσμια οικονομική συγκυρία," επισημαίνει ο Jim Eckenrode, Banking & Payments Research Executive της εταιρείας ερευνών TowerGroup. "Εκτιμούμε ότι ο συνδυασμός των αυξανόμενων ρυθμιστικών απαιτήσεων και των ταχέως αναπτυσσόμενων διαφόρων μορφών απάτης θα αναγκάσει τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς –και όχι μόνο- να επενδύσουν σε ευρύτερες και πιο σταθερές λύσεις διαχείρισης κινδύνου."

Με στόχο να παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα του κινδύνου του οικονομικού εγκλήματος, το SAS Fraud Framework προσφέρει ανίχνευση και διαχείριση ειδοποιήσεων και υποθέσεων, βοηθώντας στη μείωση της ζημιάς από απάτες και στη δίωξη των απατεώνων. Το συγκεκριμένο πλαίσιο ενσωματώνει πλήθος τεχνολογιών για την πρόληψη, την ανίχνευση και την εξέταση της απάτης, περιλαμβάνοντας επιχειρηματικούς κανόνες, ανίχνευση ανωμαλιών, προγνωστικά μοντέλα και ανάλυση κοινωνικών δικτύων (social networks). Στο επίκεντρο του πλαισίου υπάρχει μια μηχανή διαχείρισης των διαφόρων προφίλ, η οποία αξιολογεί τα άτομα, τους λογαριασμούς, τα προϊόντα και τα δίκτυα, βασιζόμενη σε κανόνες, αποτελέσματα και διασυνδέσεις με γνωστούς απατεώνες. Έτσι, μέσα από τη συνένωση ειδοποιήσεων από πολλαπλά συστήματα, επιτυγχάνεται μια ολοκληρωμένη εικόνα του βαθμού έκθεσης της επιχείρησης σε απάτες και κινδύνους.

Στα ενδότερα του SAS Social Network Analysis

Τι είναι το SAS Social Network Analysis; Στην ουσία πρόκειται για νέο λογισμικό που ενσωματώνει στο SAS Fraud Framework και βοηθά τους ενασχολούμενους με την έρευνα να ανιχνεύουν και να προλαμβάνουν την απάτη, πηγαίνοντας ένα βήμα παραπάνω από τις συναλλαγές και τις εικόνες των πελατών, για να αναλύσουν όλες τις σχετιζόμενες δραστηριότητες και συγγένειες μέσα σε ένα δίκτυο, όπως οι κοινές διευθύνσεις, τηλεφωνικοί αριθμοί, επαγγελματικές δραστηριότητες, κατοχές λογαριασμών και άλλα κρίσιμα δεδομένα συναλλαγών. Το SAS Social Network Analysis παρέχει ένα interface που επιτρέπει την ταχεία πρόσβαση σε πλήρη στοιχεία του πελάτη καθώς και σε όλα τα συναφή μέρη και τα δίκτυα, με αποτέλεσμα την ταχύτερη αξιολόγηση των καταστάσεων και τη βέλτιστη διασταύρωση των δεδομένων.

Το μοναδικό interface οπτικοποίησης του δικτύου βοηθά τους ερευνητές να βλέπουν τις συνδέσεις του δικτύου πιο καθαρά, έτσι ώστε να μπορούν να αποκαλύπτουν προηγουμένως άγνωστες σχέσεις και να διεξάγουν πιο αποτελεσματικές και αποδοτικές έρευνες. Εκτός από τον εντοπισμό και τη βαθμολόγηση του κινδύνου, οι ομάδες έρευνας μπορούν να επανεξετάσουν απεικονίσεις των σχέσεων που περιλαμβάνουν άτομα «σημειωμένα» από ισχύοντες κανόνες, εντοπισμούς ανωμαλιών ή προγνωστικά μοντέλα.

Διαχείριση ειδοποιήσεων και υποθέσεων

Τα συστατικά διαχείρισης ειδοποιήσεων και υποθέσεων του SAS Fraud Framework μπορούν να θεωρηθούν ως το «κεντρικό νευρικό σύστημα» του πλαισίου, δημιουργώντας ειδοποιήσεις στο σωστό τόπο και χρόνο.

Η λύση διαχείρισης ειδοποιήσεων είναι υπεύθυνη για την αποδοχή των αποτελεσμάτων της διαδικασίας δημιουργίας ανίχνευσης/συναγερμού και διαχείρισης των σημάτων σε βραχυπρόθεσμο χρόνο. Ουσιαστικά, «συναρμολογεί» ειδοποιήσεις από πολλαπλά συστήματα παρακολούθησης, τις συνδέει με συγγενείς οντότητες και παρέχει ένα σύστημα έρευνας με μια πιο ολοκληρωμένη άποψη για τον κίνδυνο ενός συγκεκριμένου δικαιούχου. Στις πρόσθετες λειτουργίες περιλαμβάνονται:

  • Υπολογισμός της βαθμολογίας κινδύνου: Για κάθε ειδοποίηση που δημιουργείται, το σύστημα βαθμολογεί τον κίνδυνο με βάση τα ειδικά χαρακτηριστικά της δραστηριότητας.
  • Καθορισμός των προτεραιοτήτων των ειδοποιήσεων: Οι βαθμολογίες των κινδύνων παρέχουν στους ερευνητές την ικανότητα να καθορίσουν δραστηριότητες υψηλού κινδύνου, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη απόδοση, αυξημένη ανίχνευση και χαμηλότερες απώλειες.
  • Ανάθεση εργασιών: Οι οργανισμοί μπορούν να αναθέτουν προδιαγραφές αυτοματοποιημένης προειδοποίησης σε διάφορους ερευνητές ή αναλυτές, με βάση τους κανόνες και τις απαιτήσεις που καθορίζονται από το χρήστη.

Στα τέλη του 2009, το SAS Fraud Framework θα βελτιώσει το συγκεκριμένο συστατικό για την καλύτερη διαχείριση των δραστηριοτήτων που έχουν κριθεί δόλιες ή οδήγησαν έναν οργανισμό σε ζημίες. Η διαχείριση των υποθέσεων παρέχει πληροφορίες για τη συνολική έκθεση ενός οργανισμού σε απάτες, είτε αυτές αφορούν σε σχετικές ζημίες, είτε σε απάτες που έχουν προληφθεί ή εντοπιστεί.

Αντιμετωπίζοντας την απάτη σε διάφορους κλάδους

Το SAS Fraud Framework μπορεί να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις των διαφορετικών ειδών απάτης που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες βιομηχανίες, όπως οι τράπεζες, οι ασφαλιστικές εταιρείες και οι δημόσιοι οργανισμοί.

  • Τράπεζες: Για τον τραπεζικό κλάδο, το SAS Fraud Framework παρέχει αυξημένη ανίχνευση της απάτης, μεγαλύτερη σε βάθος γνώση για τη διαχείριση Αναφορών Υπόπτων Δραστηριοτήτων, και βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας με μείωση των απωλειών. Με τον προσδιορισμό και την ορθή ταξινόμηση των ζημιών της απάτης με τη SAS, οι τράπεζες μπορούν να λαμβάνουν μέτρα για να αποτρέψουν τις επόμενες απώλειες. Το πλαίσιο της SAS μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλά είδη τραπεζικής απάτης, όπως: εσωτερικές, άμεσων συναλλαγών ή συναλλαγών μέσω εξουσιοδότησης, ενσύρματες συναλλαγές, πληρωμές, κάρτες, ΑΤΜ και υποθήκες. Οι ολοκληρωμένες, αυτοματοποιημένες διαδικασίες και έλεγχοι βοηθούν τις τράπεζες να επιτύχουν ταχύτερη και καλύτερη εικόνα για την έκθεση της απάτης, και να καθορίσουν τα μέτρα που μπορούν να λάβουν για τη μείωση αυτού του κινδύνου και την πρόληψη των ζημιών.
  • Ασφάλειες: Για τις ασφαλιστικές εταιρείες, το SAS Fraud Framework εντοπίζει και αποτρέπει ευκαιριακές και οργανωμένες απάτες σε όλες τις επιχειρησιακές βαθμίδες. Η αναλυτική μηχανή του χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό τεχνικών για να αντιστοιχίσει μια βαθμολογία απάτης σε κάθε απαίτηση - μετρώντας την πιθανότητα ότι η απαίτηση είναι δόλια - σε κάθε στάδιο της διαδικασίας απαιτήσεων. Δημιουργούνται ειδοποιήσεις για ύποπτες απαιτήσεις, οι οποίες στη συνέχεια κατευθύνονται σε ειδικές μονάδες έρευνας. Μέσω αυτής της ενοποιημένης εικόνας του κινδύνου της απάτης, οι ασφαλιστές μπορούν να μειώσουν τις ζημίες, αλλά και τα έξοδα ρύθμισης των απωλειών και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση.
  • Δημόσιοι οργανισμοί: Το SAS Fraud Framework μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλούς τομείς του Δημοσίου – από αθέμιτα μοντέλα σε διάφορα προγράμματα ασφαλιστικών ταμείων, μέχρι νοθεύσεις σε διαγωνισμούς, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, κ.λπ.  Η SAS μπορεί να βοηθήσει τις κυβερνήσεις να ανιχνεύσουν τις απάτες ταχύτερα, προσδιορίζοντας δύσκολα ανιχνεύσιμα μοντέλα ή ανωμαλίες στα συστήματα επεξεργασίας απαιτήσεων και καθορίζοντας αμφισβητούμενες απαιτήσεις προτού αυτές πληρωθούν, αποφεύγοντας έτσι τη δαπανηρή διαδικασία ανάκαμψης. Στον τομέα της φορολογίας και των εσόδων, το SAS Fraud Framework μπορεί να συμβάλει στην ανάκτηση απλήρωτων φόρων και σε σημαντική αύξηση της αποδοτικότητας του φορολογικού ελέγχου.

Τέλος, ένας άλλος κλάδος που αναμένεται να επωφεληθεί από την ολοκλήρωση υφιστάμενων και νέων δυνατοτήτων του πλαισίου της SAS, είναι ο τομέας της Υγείας, αφού υπολογίζεται ότι μόνο στις ΗΠΑ η συνολική απάτη για το συγκεκριμένο κλάδο αγγίζει τα 100 δισ. $ ετησίως.

ΑΡΧΕΙΟ - ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

<< αρχική < προηγούμενη 1 / 113 επόμενη > τελευταία >>