ICT plus
Σάββατο, 15 Αυγούστου 2020

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΠΟΣΟ ΩΦΕΛΗΣΕ Η "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ?
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ (ΑΝΩ ΤΟΥ 70%)
ΠΟΛΥ (ΑΠΟ 60 ΕΩΣ 70%)
ΑΡΚΕΤΑ (ΑΠΟ 50 ΕΩΣ 60%)
ΜΕΤΡΙΑ (ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 50%)
ΛΙΓΟ (ΑΠΟ 30 ΕΩΣ 40%)
ΚΑΘΟΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΠΟ 30%)

E-GOVERMENT

23/3/2009
Το "Σύζευξις" μειώνει τις δαπάνες επικοινωνιών στο Δημόσιο

Το «Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης “ΣΥΖΕΥΞΙΣ”» σε δύο περίπου μήνες θα αριθμεί άνω των 4600 Φορέων – Κόμβων. Ήδη το ΥΠΕΣ, σε συνεργασία με την ΚτΠ ΑΕ, έχει σχεδιάσει και προωθεί τις διαδικασίες για την υλοποίηση του νέου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες του συνόλου των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, με νέες προηγμένες τηλεματικές και τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, για την περίοδο έως το 2015. Το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» θέτει στη διάθεση των φορέων του δημοσίου τις πιο σύγχρονες πρακτικές και προηγμένες υπηρεσίες στο χώρο των τηλεπικοινωνιών και του Διαδικτύου (Internet) και διασφαλίζει τη δικτυακή υποδομή που απαιτείται για τη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων του δημοσίου για την ανάπτυξη και παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ενώ συμβάλλει συγχρόνως στην δραστική μείωση του κόστους των τηλεπικοινωνιών του κάθε Φορέα και συνολικά του Ελληνικού Δημοσίου.

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Εσωτερικών, στοχεύει στη μείωση των τηλεπικοινωνιακών δαπανών, για τους ενταγμένους στο δίκτυο φορείς, κατά 30% περίπου για το 2009, σε σχέση με τη προηγούμενη χρονιά. Η μείωση αυτή είναι εφικτή, σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τη μέχρι σήμερα αξιοποίηση των τηλεπικοινωνιακών και τηλεματικών υπηρεσιών του Εθνικού Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», για τους Φορείς που είναι ενταγμένοι σε αυτό. Για να επιτευχθεί όμως ο παραπάνω στόχος, θα πρέπει οι Φορείς του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» να αξιοποιήσουν άμεσα το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχονται από το Δίκτυο.

Με την Α.Π. 713/10.08.2007 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, έχουν ενημερωθεί όλοι οι Φορείς σχετικά με τις υπηρεσίες που μπορούν να απολαμβάνουν μέσω του Δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» , καθώς και τη στρατηγική σημασία του συγκεκριμένου έργου για τη Δημόσια Διοίκηση. Παράλληλα, έχει επισημανθεί ότι το ΥΠ.ΕΣ. θα αναγκαστεί να προχωρήσει στην απένταξη από το δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» Φορέων οι οποίοι εξακολουθούν να μην εκμεταλλεύονται τις παρεχόμενες υπηρεσίες του.

Οι Φορείς που αξιοποιούν τις προηγμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες του δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» με επιτυχία, πέτυχαν δραστική μείωση των τηλεπικοινωνιακών τους δαπανών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε δείγμα 80 φορέων που αξιοποιούν πλήρως τις υπηρεσίες του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» και ειδικότερα την τηλεφωνία, εσωτερική και εξωτερική (onnet & offnet) με στατιστική ανάλυση πραγματικών στοιχείων τηλεπικοινωνιακών τελών προ και μετά «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» καταγράφηκε μείωση δαπανών τηλεφωνίας σε ποσοστό 43% μηνιαίως, παρότι οι φορείς αυτοί απολαμβάνουν ευρύτερο φάσμα και ποιότητα υπηρεσιών. Συνεκτιμώντας και τη μείωση λόγω παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, το ποσοστό υπερβαίνει το 50%.

Όμως, παρότι μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί στο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» πάνω από 4000 Φορείς – Κόμβοι, δεν έχουν επιτευχθεί τα αναμενόμενα οικονομικά οφέλη για το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς, είτε δεν αξιοποιούνται επαρκώς οι διατιθέμενες υπηρεσίες του έργου, είτε οι Φορείς, ενώ χρησιμοποιούν το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», εξακολουθούν να δαπανούν οικονομικούς πόρους και για παροχή τηλεφωνίας μέσω παλαιών τηλεπικοινωνιακών γραμμών και υπηρεσιών internet από τρίτους.

Οι Φορείς του Δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» πρέπει να προβούν άμεσα στην πλήρη αξιοποίηση των παρεχόμενων από αυτό υπηρεσιών, ώστε να σταματήσει πλέον η σπατάλη οικονομικών πόρων για το Δημόσιο. Ειδικότερα, θα πρέπει να προβούν σε:

1) Πλήρη αξιοποίηση των υπηρεσιών τηλεφωνίας του δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» οι οποίες είναι δωρεάν για όλες τις κλήσεις εντός του Δικτύου και με προνομιακές χρεώσεις για κλήσεις προς δίκτυα εκτός «ΣΥΖΕΥΞΙΣ». Για την πραγματοποίηση κλήσεων εκτός του δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» απαιτείται σύναψη σύμβασης εξωτερικής τηλεφωνίας μεταξύ φορέα και αναδόχου στην εκάστοτε νησίδα του δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ».

Η μόνη εξαίρεση που δικαιολογείται αναφορικά με την τηλεφωνία είναι η διατήρηση περιορισμένου αριθμού γραμμών με ήδη υπάρχοντες παρόχους, εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι.

2) Αξιοποίηση των δωρεάν υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο, μέσω του Δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» και διακοπή των συμβάσεων που υπάρχουν με άλλους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου.

3) Αξιοποίηση κατά προτεραιότητα των υπηρεσιών φιλοξενίας διαδικτυακών τόπων από το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» και μόνο εφόσον αυτές δεν επαρκούν να υπάρχουν πρόσθετες συμβάσεις για κάλυψη ιδιαίτερων απαιτήσεων.

4) Αξιοποίηση ψηφιακών υπογραφών από την υποδομή του δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» . Με την υποδομή του Δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» όλοι οι υπάλληλοι μπορούν να διαθέτουν λογαριασμό Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου. Παράλληλα οι εξουσιοδοτημένοι από το φορέα τους υπάλληλοι μπορούν να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και να ανταλλάσουν ψηφιακά υπογεγραμμένα έγγραφα μειώνοντας έτσι τα ταχυδρομικά κόστη του Φορέα. Παράλληλα διασφαλίζεται και η κρυπτογραφημένη και ασφαλής επικοινωνία μεταξύ συστημάτων και εφαρμογών αξιοποιώντας ψηφιακά πιστοποιητικά για συστήματα (SSL πιστοποιητικά) που δίνονται δωρεάν από το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ».

Το ΥΠΕΣ θα προχωρήσει, χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση, στην απένταξη φορέων από το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» και παράλληλα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, θα δρομολογήσει την μείωση των χορηγούμενων σχετικών κονδυλίων, για τους Φορείς του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» καθόσον, αποτελεί στρατηγική επιλογή της Δημόσιας Διοίκησης η μείωση των λειτουργικών της δαπανών και η επίτευξη οικονομιών κλίμακας, μέσω της πλήρους αξιοποίησης των μεγάλων οριζόντιων έργων ΤΠΕ από το σύνολο των φορέων της ΔΔ.

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η μείωση των σχετικών κονδυλίων και για τους μη ενταγμένους φορείς, καθώς έχει σχεδιαστεί η σταδιακή ένταξη του συνόλου των φορέων της Δ.Δ. στο Δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» .

Οι ακριβείς διαδικασίες, αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για όλα τα παραπάνω θέματα (μετάπτωση δικτύων δεδομένων, ενεργοποίηση τηλεφωνίας, κ.λ.π.) βρίσκονται διαθέσιμες στην δικτυακή πύλη του έργου (www.syzefxis.gov.gr).

Πρόσθετες λεπτομέρειες και πληροφορίες αναφορικά με τα σχετικά θέματα και ειδικότερα για την αξιοποίηση της υπηρεσίας τηλεφωνίας, περιλαμβάνονται σε επιστολές και έγγραφα του ΥΠΕΣ και της ΚτΠ Α.Ε. τα οποία σας έχουν αποσταλεί ή θα σας αποσταλούν όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο.

Η λειτουργία και αξιοποίηση έργων μεγάλης κλίμακας και πολυπλοκότητας για την ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που διασφαλίζουν την ασφαλή ηλεκτρονική επικοινωνία των υπηρεσιών σε ελληνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο, όπως το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», απαιτούν κοινή και συντονισμένη προσπάθεια όλων μας και ειδικότερα τη δική σας ουσιαστική συμμετοχή και στήριξη.

Στο πλαίσιο αυτό, η ορθολογική διαχείριση και αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων του Δημοσίου πρέπει να αποτελεί μέλημα όλων μας, ώστε να επιτύχουμε σημαντική περιστολή των δαπανών του Δημοσίου Τομέα.

ΑΡΧΕΙΟ - E-GOVERMENT

<< αρχική < προηγούμενη 1 / 47 επόμενη > τελευταία >>