ICT plus
Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2020

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΠΟΣΟ ΩΦΕΛΗΣΕ Η "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ?
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ (ΑΝΩ ΤΟΥ 70%)
ΠΟΛΥ (ΑΠΟ 60 ΕΩΣ 70%)
ΑΡΚΕΤΑ (ΑΠΟ 50 ΕΩΣ 60%)
ΜΕΤΡΙΑ (ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 50%)
ΛΙΓΟ (ΑΠΟ 30 ΕΩΣ 40%)
ΚΑΘΟΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΠΟ 30%)

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

21/2/2020
Την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020 πραγματοποιείται το 22ο Greek ICT Forum – Infomobility World στο Ξενοδοχείο Τιτάνια με θεματικο άξονα: «Enterprise Mobility: Η Ψηφιακή Πρόκληση για Σύγχρονες Ελληνικές Επιχειρήσεις και Οργανισμούς»

Ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Πολιτικής Κυριάκος Πιερρακάκης στο βήμα του 21ου Greek ICT Forum.


Την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020 πραγματοποιείται το 22ο Greek ICT Forum – Infomobility World στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, στην οδό Πανεπιστημίου 52 στην Αθήνα, Συνέδριο με θεσμική αναγνώριση, επίκεντρο επιχειρηματικών εξελίξεων και διαχρονικό επαγγελματικό βήμα για τα στελέχη της Πληροφορικής, των Ψηφιακών Επικοινωνιών και των Υποδομών Υψηλής Τεχνολογίας, έχοντας βασικό θεματολογικό άξονα:

EnterpriseMobility: Η Ψηφιακή Πρόκληση για τις
Σύγχρονες Ελληνικές Επιχειρήσεις και Οργανισμούς

Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής του Συνεδρίου Greek ICT Forum – Infomobility World, μετά την ακύρωση της παγκόσμιας συνάντησης του Mobile World Congress στην Βαρκελώνη αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Επίσης υπαγορεύθηκε μετά από προσεκτική και διεξοδική έρευνα σύμφωνα με την οποία οι νέες ανάγκες marketing και επικοινωνίας των εταιρειών ΤΠΕ/ICT είναι αυξημένες και απαιτητικές ειδικά μετά την γενικευμένη αναγκαιότητα του Ψηφιακού Μετασχηματισμού και της διευρυμένης χρήσης υπηρεσιών και εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας στις Επιχειρήσεις, Οργανισμούς και Φορείς.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου GreekICTForumInfomobility World διοργανώνεται Εκθεση Χορηγών Εταιρειών, στην οποία παρουσιάζονται εφαρμογές και παρουσιάσεις τεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Το Συνέδριο Greek ICT Forum – Infomobility World απευθύνεται εδώ και 22 χρόνια σε Επαγγελματίες Πληροφορικής, Tηλεπικοινωνιών και Ψηφιακών Επικοινωνιών, σε ICTManagers Επιχειρήσεων, Τραπεζών και Φορέων Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα, με στόχο την ανάδειξη ολοκληρωμένων υλοποιήσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Τεχνολογικών Τάσεων και Ψηφιακών Υποδομών και Υπηρεσιών, που αποτελούν τους «πυλώνες» της επιτυχημένης πορείας Ελληνικών Επιχειρήσεων και Φορέων. Παράλληλα οι εταιρίες του Κλάδου έχουν την δυνατότητα να παρουσιάσουν σε επαγγελματικό κοινό τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες, υποδομές, προϊόντα, καθώς και τεχνολογικές τάσεις και προοπτικές της αγοράς Ψηφιακών Υπηρεσιών και Υποδομών.

ΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ GREEK ICT FORUM– INFOMOBILITY WORLD

Οι θεματολογικοίά ξονες και οι ενότητες του 22ο Greek ICT Forum – Infomobility World επικεντρώνονται στους κυρίαρχους τεχνολογικούς τομείς και τάσεις της Ψηφιακής Βιομηχανίας όπως: Cloud, 5G, Internet of Things (IoT), Software As Α Service (SaaS), Infrastructure As a Service (IaaS), Networks as A Sevice (NaaS), Platform as A Service (PaaS), Next Gen Networks(NGN), Smart Apps, Digital Security, Connected cloud, Artificial Intelligence, Blockchain, BPR, Big Data Analytics, αλλά και σε κλασικές ψηφιακές εμπορικές και διαχειριστικές εφαρμογές, οι οποίες «μετασχηματίζονται» λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων της Πληροφορικής, των νέων ψηφιακών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, 5G και του fast internet.

Με βάση τις τάσεις στους τομείς των ΤΠΕ/ICT το 22ο Συνέδριο Greek ICΤ Forum – Infomobility World αποτελείται από τέσσερις (4) Συνεδριακές Ενότητες με διακριτή ονομασία, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους Συνέδρους να ενημερωθούν για τις ψηφιακές εξελίξεις σε σειρά σημαντικών τομέων, αλλά και στις Εταιρείες να παρουσιάσουν τις απόψεις και τις θέσεις τους σε επαγγελματικό κοινό.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Οι κύριες θεματολογικές κατευθύνσεις του 22ου Greek ICT Forum - Infomobility World επικεντρώνονται στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό και στις νέες Ψηφιακές Τεχνολογίες Επικοινωνιών, που τον υποστηρίζουν είναι οι εξής:

 1.  H Ψηφιακή Διασύνδεση Εφαρμογών και Υποδομών στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό Επιχειρήσεων και Φορέων: Mε κύριους άξονες τις νέες Τεχνολογίες ICΤ, τις υπηρεσίες Ψηφιακών Επικοινωνιών, όπου το Διαδίκτυο περνάει στην εποχή των GBits, δημιουργούνται πρωτόγνωρες δυνατότητες για την αύξηση της παραγωγικότητας και της λειτουργικότητας Επιχειρήσεων και Φορέων.

 2.  Οι Ψηφιακές Προκλήσεις για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις στην Εποχή του Industry 4.0:Σημαντικοί ICTManagers Επιχειρήσεων και Φορέων καταγράφουν και περιγράφουν τις στρατηγικές, τις διαδικασίες και τις μεθοδολογίες που υλοποιούν προκειμένου Επιχειρήσεις και Φορείς να περάσουν, μέσα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό, σε ένα νέο ανταγωνιστικό και σύνθετο περιβάλλον.

 3.  Πως οι σύγxρονες Ψηφιακές Τεχνολογίες αλλάζουν τις Επιχειρηματικές Στρατηγικές: Οι ομιλητές της συνεδριακής ενότητας θα παρουσιάσουν πως διαφοροποιούνται Στρατηγικές, αλλάζουν Μεθοδολογίες και Ενέργειες μέσα από τις ψηφιακές δυνατότητες με τελικό στόχο την ισχυροποίηση της θέσης Επιχειρήσεων και Φορέων. Ποιες είναι οι δυνατότητες των Ψηφιακών Τεχνολογιών στον κλασικό τομέα των ΤΠΕ/ICT, αλλά και των υπηρεσιών Ultra-Fast Broadband, IoT, 5G, Cybersecurity στις νέες Στρατηγικές και να αναδιατάξουν τους στόχους τους.

 4.  Η μετάβαση στις Μobile Applications και στην εποχή του Ιnfomobility: Όλα αλλάζουν και όλα μετασχηματίζονται στις Επιχειρήσει από την συνέργια Πληροφορικής και Ψηφιακών Επικοινωνιών. Οι ραγδαίες μεταβολές στη λειτουργία Επιχειρήσεων και την συμπεριφορά των Καταναλωτών μέσα από νέες εφαρμογές Πληροφορικής, MobileApplicationsκαι Κινητής Τηλεφωνίας – 5G. Οι καινοτομίες που εισάγονται στο Marketing, στις Πωλήσεις και στην προσέλκυση των Πελατών από την συνένωση Πληροφορικής (Info) και της «Φορητότητας» των Ψηφιακών Εφαρμογών (Mobility).

Το 22ο Greek ICΤ ForumInfomobility World θα ολοκληρωθεί με την καταληκτική Συζήτηση «Στρογγυλής Τραπέζης» όπου θα κατατεθούν προτάσεις για την αναγκαιότητα μίας συνεκτικής Εθνικής Στρατηγικής για τις ΤΠΕ, θέμα ιδιαίτερα επίκαιρο με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα κληθούν να σχολιάσουν πολιτικοί, υπηρεσιακοί, θεσμικοί παράγοντες, όπως και υψηλόβαθμα στελέχη από Φορείς και Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Greek ICT Awards: Ο διαχρονικός Θεσμός Διακρίσεων στις ΤΠΕ
Ο θεσμός των Greek ICΤ Awards ξεκίνησε στο 8ο Greek ICT Forum. Στο διάστημα αυτό ανέδειξε την προσφορά σημαντικών στελεχών του τομέα των ΤΠΕ. όπως επίσης και την επιτυχή υλοποίηση σημαντικών δομών και υπηρεσιών σε Επιχειρήσεις και Φορείς του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα. Στο 22o Greek ICT Forum ο νέος κύκλος των Greek ICT Awards επιδιώκει να «φωτίσει» πρόσωπα των ΤΠΕ, επιτυχημένες υλοποιήσεις και την σημασία τους στην οικονομική ανάπτυξη και στην κοινωνία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο πατήστε ΕΔΩ και να δηλώσετε την συμμετοχή* σας πατήστε ΕΔΩ

* Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ

ΑΡΧΕΙΟ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

<< αρχική < προηγούμενη 1 / 175 επόμενη > τελευταία >>