ICT plus
Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2020

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΠΟΣΟ ΩΦΕΛΗΣΕ Η "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ?
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ (ΑΝΩ ΤΟΥ 70%)
ΠΟΛΥ (ΑΠΟ 60 ΕΩΣ 70%)
ΑΡΚΕΤΑ (ΑΠΟ 50 ΕΩΣ 60%)
ΜΕΤΡΙΑ (ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 50%)
ΛΙΓΟ (ΑΠΟ 30 ΕΩΣ 40%)
ΚΑΘΟΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΠΟ 30%)

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

10/3/2020
Στο δεύτερο 15θήμερο του Μαϊου μετατίθεται η διοργάνωση του 22ου Greek ICT Forum – Infomobility World με θεματικο άξονα: «Enterprise Mobility: Η Ψηφιακή Πρόκληση για Σύγχρονες Ελληνικές Επιχειρήσεις και Οργανισμούς»

Ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Πολιτικής Κυριάκος Πιερρακάκης στο βήμα του 21ου Greek ICT Forum.


Λόγω της απαγόρευσης των συνεδριακών δραστηριοτήτων σε όλη την χώρα 
το 22ο Greek ICT Forum – Infomobility World, 
 μετατίθεται για το   δεύτερο δεκαπενθήμερο   του  Μάϊου 
 

Η Οργανωτική Επιτροπή και η Ομάδα Προετοιμασίας παρακολουθούσε και
παρακολουθεί επισταμένως την κλιμάκωση των κρουσμάτων του κορονοϊού,
με καθημερινή ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας.

Οσον αφορά στην διοργάνωση του  22ου Greek ICT Forum  η Οργανωτική Επιτροπή:

 1)   Προετοίμασε με το Ξενοδοχείο Τιτάνια, κάθε δυνατό μέτρο και εξοπλισμό που θα διασφάλιζε την ασφαλή παρακολούθηση του Συνεδρίου με βάση τα διεθνή πρωτόκολλα. Το Ξενοδοχείο Τιτάνια είναι μέλος βρετανικού πολυεθνικού Ομίλου Ξενοδοχείων. 
 2)  Απέστειλε ερωτηματολόγιο στους Συνέδρους που είχαν δηλώσει συμμετοχή στο Συνέδριο [πριν και μετά την κλιμάκωση των κρουσμάτων] όπου, εκτός των άλλων, ρωτούσε αν προτίθενται να παρακολουθήσουν το Συνέδριο και αν τα κρούσματα του κορονοϊού είναι αιτία μη παρακολούθησης του Συνεδρίου. Την Πέμπτη 5 Μαρτίου   5 7 4   Σ  ύ ν ε δ ρ ο ι   απάντησαν  θ ε τ ι κ ά   ( 88%)  στην ερώτηση αν θα παρακολουθούσαν το Συνέδριο και 85 αρνητικά.
 3)  Παρά το γεγονός ότι Σύνεδροι, οι Ομιλητές και οι Εταιρείες Χορηγοί έδειξαν ότι [ μέχρι και την Πέμπτη 5 Μαρτίου ] ότι δεν είχαν επηρεαστεί από την κλιμάκωση του κορονοϊού, η Οργανωτική Επιτροπή θα αποφάσιζε την Τετάρτη 11 Μαρτίου, για την τελική διεξαγωγή του Συνεδρίου.
 4)  Η απόφαση του υπουργείου Υγείας έδωσε την λύση και πλέον συνεχίσουμε την προετοιμασία του Συνεδρίου, το οποίο εκτός απροόπτου μετατίθεται για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαϊου  και συνεχίζει την προετοιμασία του.

Η προετοιμασία του Συνεδρίου δεν σταματά

Το Συνέδριο Greek ICT Forum – Infomobility World απευθύνεται εδώ και 22 χρόνια σε Επαγγελματίες Πληροφορικής, Tηλεπικοινωνιών και Ψηφιακών Επικοινωνιών, σε ICT Managers Επιχειρήσεων, Τραπεζών και Φορέων Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα, με στόχο την ανάδειξη ολοκληρωμένων υλοποιήσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Τεχνολογικών Τάσεων και Ψηφιακών Υποδομών και Υπηρεσιών, που αποτελούν τους «πυλώνες» της επιτυχημένης πορείας Ελληνικών Επιχειρήσεων και Φορέων. Παράλληλα οι εταιρίες του Κλάδου έχουν την δυνατότητα να παρουσιάσουν σε επαγγελματικό κοινό τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες, υποδομές, προϊόντα, καθώς και τεχνολογικές τάσεις και προοπτικές της αγοράς Ψηφιακών Υπηρεσιών και Υποδομών.

ΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ GREEK ICT FORUM– INFOMOBILITY WORLD
Οι θεματολογικοίά ξονες και οι ενότητες του 22ο Greek ICT Forum – Infomobility World επικεντρώνονται στους κυρίαρχους τεχνολογικούς τομείς και τάσεις της Ψηφιακής Βιομηχανίας όπως: Cloud, 5G, Internet of Things (IoT), Software As Α Service (SaaS), Infrastructure As a Service (IaaS), Networks as A Sevice (NaaS), Platform as A Service (PaaS), Next Gen Networks (NGN), Smart Apps, Digital Security, Connected cloud, Artificial Intelligence, Blockchain, BPR, Big Data Analytics, αλλά και σε κλασικές ψηφιακές εμπορικές και διαχειριστικές εφαρμογές, οι οποίες «μετασχηματίζονται» λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων της Πληροφορικής, των νέων ψηφιακών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, 5G και του fast internet.

Με βάση τις τάσεις στους τομείς των ΤΠΕ/ICT το 22ο Συνέδριο Greek ICΤ Forum – Infomobility World αποτελείται από τέσσερις (4) Συνεδριακές Ενότητες με διακριτή ονομασία, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους Συνέδρους να ενημερωθούν για τις ψηφιακές εξελίξεις σε σειρά σημαντικών τομέων, αλλά και στις Εταιρείες να παρουσιάσουν τις απόψεις και τις θέσεις τους σε επαγγελματικό κοινό.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Οι κύριες θεματολογικές κατευθύνσεις του 22ου Greek ICT Forum - Infomobility World επικεντρώνονται στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό και στις νέες Ψηφιακές Τεχνολογίες Επικοινωνιών, που τον υποστηρίζουν είναι οι εξής:

 1.  H Ψηφιακή Διασύνδεση Εφαρμογών και Υποδομών στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό Επιχειρήσεων και Φορέων: Mε κύριους άξονες τις νέες Τεχνολογίες ICΤ, τις υπηρεσίες Ψηφιακών Επικοινωνιών, όπου το Διαδίκτυο περνάει στην εποχή των GBits, δημιουργούνται πρωτόγνωρες δυνατότητες για την αύξηση της παραγωγικότητας και της λειτουργικότητας Επιχειρήσεων και Φορέων.

 2.  Οι Ψηφιακές Προκλήσεις για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις στην Εποχή του Industry 4.0:Σημαντικοί ICTManagers Επιχειρήσεων και Φορέων καταγράφουν και περιγράφουν τις στρατηγικές, τις διαδικασίες και τις μεθοδολογίες που υλοποιούν προκειμένου Επιχειρήσεις και Φορείς να περάσουν, μέσα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό, σε ένα νέο ανταγωνιστικό και σύνθετο περιβάλλον.

 3.  Πως οι σύγxρονες Ψηφιακές Τεχνολογίες αλλάζουν τις Επιχειρηματικές Στρατηγικές: Οι ομιλητές της συνεδριακής ενότητας θα παρουσιάσουν πως διαφοροποιούνται Στρατηγικές, αλλάζουν Μεθοδολογίες και Ενέργειες μέσα από τις ψηφιακές δυνατότητες με τελικό στόχο την ισχυροποίηση της θέσης Επιχειρήσεων και Φορέων. Ποιες είναι οι δυνατότητες των Ψηφιακών Τεχνολογιών στον κλασικό τομέα των ΤΠΕ/ICT, αλλά και των υπηρεσιών Ultra-Fast Broadband, IoT, 5G, Cybersecurity στις νέες Στρατηγικές και να αναδιατάξουν τους στόχους τους.

 4.  Η μετάβαση στις Μobile Applications και στην εποχή του Ιnfomobility: Όλα αλλάζουν και όλα μετασχηματίζονται στις Επιχειρήσει από την συνέργια Πληροφορικής και Ψηφιακών Επικοινωνιών. Οι ραγδαίες μεταβολές στη λειτουργία Επιχειρήσεων και την συμπεριφορά των Καταναλωτών μέσα από νέες εφαρμογές Πληροφορικής, MobileApplicationsκαι Κινητής Τηλεφωνίας – 5G. Οι καινοτομίες που εισάγονται στο Marketing, στις Πωλήσεις και στην προσέλκυση των Πελατών από την συνένωση Πληροφορικής (Info) και της «Φορητότητας» των Ψηφιακών Εφαρμογών (Mobility).

Το 22ο Greek ICΤ ForumInfomobility World θα ολοκληρωθεί με την καταληκτική Συζήτηση «Στρογγυλής Τραπέζης» όπου θα κατατεθούν προτάσεις για την αναγκαιότητα μίας συνεκτικής Εθνικής Στρατηγικής για τις ΤΠΕ, θέμα ιδιαίτερα επίκαιρο με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα κληθούν να σχολιάσουν πολιτικοί, υπηρεσιακοί, θεσμικοί παράγοντες, όπως και υψηλόβαθμα στελέχη από Φορείς και Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Greek ICT Awards: Ο διαχρονικός Θεσμός Διακρίσεων στις ΤΠΕ
Ο θεσμός των Greek ICΤ Awards ξεκίνησε στο 8ο Greek ICT Forum. Στο διάστημα αυτό ανέδειξε την προσφορά σημαντικών στελεχών του τομέα των ΤΠΕ. όπως επίσης και την επιτυχή υλοποίηση σημαντικών δομών και υπηρεσιών σε Επιχειρήσεις και Φορείς του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα. Στο 22o Greek ICT Forum ο νέος κύκλος των Greek ICT Awards επιδιώκει να «φωτίσει» πρόσωπα των ΤΠΕ, επιτυχημένες υλοποιήσεις και την σημασία τους στην οικονομική ανάπτυξη και στην κοινωνία.

ΑΡΧΕΙΟ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

<< αρχική < προηγούμενη 1 / 187 επόμενη > τελευταία >>