ICT plus
Σάββατο, 11 Ιουλίου 2020

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΠΟΣΟ ΩΦΕΛΗΣΕ Η "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ?
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ (ΑΝΩ ΤΟΥ 70%)
ΠΟΛΥ (ΑΠΟ 60 ΕΩΣ 70%)
ΑΡΚΕΤΑ (ΑΠΟ 50 ΕΩΣ 60%)
ΜΕΤΡΙΑ (ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 50%)
ΛΙΓΟ (ΑΠΟ 30 ΕΩΣ 40%)
ΚΑΘΟΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΠΟ 30%)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

21/11/2019
Η Επιτροπή εγκαινιάζει νέα διαδικτυακή πύλη για τη στήριξη της υπεύθυνης προμήθειας πρώτων υλών από τις #πιχειρήσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου τη Due Diligence Ready!, μια διαδικτυακή πύλη που θα παρέχει στις επιχειρήσεις καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο ελέγχου της προέλευσης των μετάλλων και των ορυκτών που εισέρχονται στις αλυσίδες εφοδιασμού τους - την αποκαλούμενη διαδικασία «δέουσας επιμέλειας». Η πύλη αυτή θα τις βοηθήσει να διασφαλίσουν ότι ο τρόπος με τον οποίον χρησιμοποιούν τις πρώτες ύλες σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ παράλληλα βελτιώνει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία κατά μήκος των αξιακών αλυσίδων τους.

Η κ. Ελζμπιέτα Μπιενκόφσκα, επίτροπος αρμόδια για θέματα εσωτερικής αγοράς, βιομηχανίας, επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ, δήλωσε: «Πλέον, η ζήτηση της αγοράς για υπεύθυνη προμήθεια πρώτων υλών αυξάνεται. Οι εν λόγω πρώτες ύλες είναι ουσιαστικής σημασίας για νέους επιχειρηματικούς τομείς και καθαρές τεχνολογίες, όπως π.χ. οι μπαταρίες υψηλής ισχύος, και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι κάθε στάδιο της αξιακής αλυσίδας εκτελείται με διαφανή, υπεύθυνο και βιώσιμο τρόπο. Χαιρετίζω την έναρξη της πρωτοβουλίας Due Diligence Ready!, η οποία θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να κάνουν πιο συνειδητές επιλογές.»

Η Due Diligence Ready! θα συνδράμει τις επιχειρήσεις στα εξής:

  • Βελτίωση της ικανότητας δέουσας επιμέλειας στην προμήθεια ορυκτών: η πύλη θα παρέχει στις επιχειρήσεις πληροφορίες και υλικό κατάρτισης για την άσκηση της δέουσας επιμέλειας. Το μέσο απευθύνεται ιδίως στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ωστόσο, όλες οι επιχειρήσεις με ορυκτά και μέταλλα στις αλυσίδες εφοδιασμού τους ενθαρρύνονται να το χρησιμοποιούν.
  • Διευκόλυνση της συμμόρφωσης με τον κανονισμό της ΕΕ για την υπεύθυνη προμήθεια ορυκτών («κανονισμός για τα ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων»): η πύλη θα παρέχει καθοδήγηση σχετικά με την υπεύθυνη προμήθεια μετάλλων και ορυκτών, ιδίως κασσιτέρου, τανταλίου, βολφραμίου και χρυσού. Τα εν λόγω μέταλλα και ορυκτά χρησιμοποιούνται στην παραγωγή προϊόντων καθημερινής χρήσης, όπως κινητά τηλέφωνα, αυτοκίνητα και κοσμήματα. Η δικτυακή πύλη θα βοηθήσει τις εταιρείες να συμμορφωθούν με τον κανονισμό της ΕΕ για την υπεύθυνη προμήθεια ορυκτών, ο οποίος καθορίζει τις απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας για τους εισαγωγείς των εν λόγω μετάλλων και ορυκτών στην ΕΕ.
  • Απόκριση στην αυξανόμενη ζήτηση της αγοράς για ορυκτά των οποίων η προμήθεια έχει γίνει με υπεύθυνο τρόπο: βελτιώνοντας τη διαφάνεια κατά μήκος της αξιακής αλυσίδας, η Due Diligence Ready! θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ευαισθητοποίηση και ζήτηση για βιώσιμα προϊόντα και υπηρεσίες και θα συμβάλει στις θετικές εξελίξεις στον τομέα των ορυκτών και των μετάλλων.

Ιστορικό
Οι ορυκτοί πόροι διαθέτουν μεγάλες δυνατότητες για την οικονομία μας, ιδίως για στρατηγικούς επιχειρηματικούς τομείς, όπως οι μπαταρίες, η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων ή η μικροηλεκτρονική. Ωστόσο, όταν εξορύσσονται από περιοχές συγκρούσεων ή υψηλού κινδύνου, μπορούν να εντείνουν τη συνέχιση των βίαιων συγκρούσεων και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό έχει προκαλέσει ανησυχίες σε πελάτες, προμηθευτές, ρυθμιστικές αρχές, επενδυτές, μη κυβερνητικές οργανώσεις και πολίτες, που ζητούν ολοένα και περισσότερο από τις εταιρείες —συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων— να αποδείξουν ότι τα ορυκτά και τα μέταλλα που εισέρχονται στις αλυσίδες εφοδιασμού τους δεν έχουν συμβάλει σε δραστηριότητες που βλάπτουν τους ανθρώπους.

Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, η ΕΕ εξέδωσε, τον Μάιο του 2017, τον κανονισμό της ΕΕ για την υπεύθυνη προμήθεια ορυκτών, ο οποίος μερικές φορές αναφέρεται και ως «κανονισμός για τα ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων». Οι νέοι αυτοί κανόνες θα διασφαλίσουν την υπεύθυνη προέλευση των ορυκτών που χρησιμοποιούνται από τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες και θα αποτρέψουν τη διοχέτευση των εσόδων σε ομάδες ανταρτών, ζώνες σύγκρουσης και στην τρομοκρατία. Ο κανονισμός στηρίζει επίσης την ανάπτυξη τοπικών κοινοτήτων και επιχειρήσεων. Οι κανόνες θα καλύπτουν έως και το 95 % των εισαγωγών από την 1η Ιανουαρίου 2021. Στο μεταξύ, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα μεριμνήσουν ώστε να υπάρξουν οι αναγκαίες δομές για την εφαρμογή των κανόνων σε όλη την ΕΕ.

ΑΡΧΕΙΟ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

<< αρχική < προηγούμενη 1 / 1692 επόμενη > τελευταία >>