ICT plus
Κυριακή, 12 Ιουλίου 2020

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΠΟΣΟ ΩΦΕΛΗΣΕ Η "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ?
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ (ΑΝΩ ΤΟΥ 70%)
ΠΟΛΥ (ΑΠΟ 60 ΕΩΣ 70%)
ΑΡΚΕΤΑ (ΑΠΟ 50 ΕΩΣ 60%)
ΜΕΤΡΙΑ (ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 50%)
ΛΙΓΟ (ΑΠΟ 30 ΕΩΣ 40%)
ΚΑΘΟΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΠΟ 30%)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

20/11/2019
Διασφάλιση της μελλοντικής επιτυχίας του οργανισμού

Νέες καινοτομίες στα πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης χρηματοοικονομικών στοχεύουν στο να αποδεσμεύσουν τους Οικονομικούς Διευθυντές (CFOs) και τις ομάδες τους από τις πιο τετριμμένες, καθημερινές εργασίες, επιτρέποντάς τους να αναλάβουν ευρύτερο ηγετικό ρόλο στους οργανισμούς τους.

Η επιτυχία των στελεχών των επιχειρήσεων μετριέται όχι μόνο με βάση το πώς διαχειρίζονται τους οργανισμούς τους σε καιρούς ανάπτυξης, αλλά επίσης και από το πώς τους σταθεροποιούν σε εποχές αβεβαιότητας της αγοράς. Αυτό είναι κάτι που τα στελέχη των χρηματοοικονομικών το εκτιμούν περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο, καθώς αυτοί είναι που επωμίζονται το βάρος της διαχείρισης των κινδύνων και της οικονομικής προστασίας των οργανισμών τους απέναντι στην αστάθεια.

Όλες οι οικονομίες ακολουθούν κυκλική πορεία. Ενώ οι οικονομίες πολλών χωρών στην Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη (ΚΑΕ) έχουν σημειώσει σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, οι προβλέψεις ήδη δείχνουν ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης θα αρχίσουν να επιβραδύνονται στο κοντινό μέλλον. Πολύ σύντομα, οι επιχειρήσεις θα παίρνουν δύσκολες αποφάσεις σχετικά με το πού να επενδύσουν, πώς να περικόψουν δαπάνες και ποιές στρατηγικές να ακολουθήσουν ώστε να αντιληφθούν έγκαιρα τυχόν επόμενες περιόδους αναταραχής και να ανταποκριθούν με τον καλύτερο τρόπο. Για τις αποφάσεις αυτές, αναμένεται φυσικά ότι οι CFOs θα έχουν πρωταρχικό ρόλο.

Παρά το υψηλό επίπεδο της ευθύνης, οι CFOs και οι ομάδες τους εξακολουθούν να περιορίζονται εξαιτίας των φαινομενικά τετριμμένων καθημερινών προκλήσεων. Σύμφωνα με μια πρόσφατη, διεθνή έρευνα σε CFO που πραγματοποιήθηκε από την International Data Corporation (IDC), οι ομάδες CFO ξοδεύουν το 60–70% του χρόνου τους αναζητώντας πληροφορίες και ελέγχοντας ότι είναι έγκυρες, ακριβείς και αξιοποιήσιμες για τη δημιουργία αναφορών και σχεδιασμού. Αυτό θα φαινόταν ότι υπαγορεύει έναν στόχο για κάθε προοδευτικό οργανισμό: αποδέσμευση των στελεχών των χρηματοοικονομικών από μερικές από τις πιο τετριμμένες πτυχές της εργασίας τους, ώστε να μπορούν να επικεντρωθούν σε στρατηγικές αποφάσεις και αρμοδιότητες ανώτερου επιπέδου.

Ο κλάδος του IT έχει δώσει και ακόμα δίνει μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη τεχνολογιών με νέους τρόπους, ώστε να δώσει στους CFOs καλύτερο έλεγχο επί των οργανισμών που διαχειρίζονται και να βοηθήσει να αντιμετωπιστούν κάποιες από τις αναποτελεσματικότητες και τα ανθρώπινα σφάλματα που αναπόφευκτα συνδέονται με ορισμένες από τις πιο καθημερινές εργασίες λογιστών, ελεγκτών και άλλων εμπλεκόμενων στα εταιρικά τμήματα χρηματοοικονομικών.

Οι νέες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) και τη μηχανική εκμάθηση, στην ανάλυση δεδομένων και στις τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού όπως το Blockchain, ήδη επιτρέπουν την εμφάνιση καινοτομιών στα τμήματα χρηματοοικονομικών οι οποίες βοηθούν ακόμα περαιτέρω τους CFOs — όχι μόνο στο να διαχειριστούν πιο αποτελεσματικά τις επιχειρηματικές μονάδες τους, αλλά επίσης στο να υποστηρίξουν καλύτερα τους γενικότερους στρατηγικούς στόχους των αντίστοιχων οργανισμών.

Αξιοποίηση των δεδομένων
Φανταστείτε πόση αξία θα έχει το να μπορείτε να κλείνετε την οικονομική περίοδο και να ολοκληρώνετε τις διαδικασίες των αναφορών σε πραγματικό χρόνο. Όταν τα δεδομένα είναι πιο εύκολα διαθέσιμα από κάθε σημείο του οργανισμού οποιαδήποτε στιγμή, οι CFOs μπορούν να δημιουργούν οικονομικούς δείκτες όποτε χρειαστεί, στην περίπτωση (για παράδειγμα) που τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να πάρουν κάποιες πιθανώς μη αναμενόμενες και επείγουσες στρατηγικές αποφάσεις. Αυτό το είδος ευελιξίας είναι λιγότερο εφικτό με τα παραδοσιακά συστήματα χρηματοοικονομικών και τις παλαιού τύπου αρχιτεκτονικές IT. Για την υλοποίησή του θα χρειαστεί η υιοθέτηση λύσεων που βασίζονται στην AI και στο cloud. Τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα χρηματοοικονομικών έχουν τη δυνατότητα να οργανώσουν καλύτερα τη διαδικασία κλεισίματος, με αυτοματοποίηση που διευκολύνει τις συναλλαγές με προμηθευτές, τη συμφωνία λογαριασμών και τις επίσημες αναφορές.

Οι εφαρμογές για το Blockchain είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για τα λογιστήρια. Το Blockchain δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να διασφαλίσουν μεγαλύτερο επίπεδο ακρίβειας και διαφάνειας στην τήρηση αρχείων και στον έλεγχο των χρηματοοικονομικών συναλλαγών, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά (με τρίτους). Το Blockchain δημιουργεί μια ουσιαστικά αμετάβλητη καταγραφή συναλλαγών, συνεισφέροντας στην εξάλειψη του ανθρώπινου σφάλματος και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας ελέγχου, χωρίς περίπλοκες σειρές εγγράφων που μπορεί να είναι ευπαθείς σε περιστατικά απάτης. Οι επιχειρήσεις μπορούν να πετύχουν σημαντική εξοικονόμηση κόστους μόνο και μόνο χάρη στη μείωση των σφαλμάτων και στις βελτιώσεις στην ταχύτητα.

Προκλήσεις για την καινοτομία
Ενώ οι εξελίξεις στις λύσεις για τα χρηματοοικονομικά προσφέρουν τεράστιες ευκαιρίες για τους CFO και τις ομάδες τους, η υλοποίηση αυτών των καινοτομιών και η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους μπορεί να μην είναι εύκολη υπόθεση. Μια συνήθης παγίδα στην οποία πέφτουν οι επιχειρήσεις είναι ότι επιδιώκοντας τον «ψηφιακό μετασχηματισμό», καταλήγουν στην απλή ψηφιοποίηση παραδοσιακών διαδικασιών και στο να μιμούνται αυτά που κάνουν σήμερα, αντί να οραματίζονται εντελώς νέες προσεγγίσεις και μοντέλα.

Ένα βήμα για να ξεπεραστεί αυτή η πρόκληση θα είναι η μετακίνηση σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο που θα είναι περισσότερο προσανατολισμένο σε ένα σύστημα πλατφόρμας. Στην πράξη, αυτό απαιτεί μια επιχείρηση με υποδομή πολύ χαμηλών κεφαλαιακών δαπανών, με εφαρμογές που θα εκτελούνται στο cloud και θα είναι διαθέσιμες on demand (με τη μορφή υπηρεσιών). Μια πλατφόρμα Επιχειρηματικής Ευφυΐας (BI) που παρέχει καλύτερη ενοποίηση δεδομένων από κάθε σημείο του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένου του μάρκετινγκ, των πωλήσεων, των χρηματοοικονομικών και των επιχειρηματικών λειτουργιών, θα είναι κρίσιμης σημασίας χαρακτηριστικό για οποιαδήποτε καινοτόμα στρατηγική μετασχηματισμού που θα είναι προσανατολισμένη προς αυτό το μοντέλο.

Οι εταιρείες που είναι δεσμευμένες με υποδομές παλαιού τύπου αντιμετωπίζουν μια άλλη πρόκληση. Ενώ η ολοκληρωτική αντικατάσταση της υφιστάμενης υποδομής μπορεί να μην είναι εφικτή, μπορούν να γίνουν σταδιακές βελτιώσεις. Η χρήση αυτόνομων λύσεων AI για την ανάλυση δεδομένων ήδη ενισχύει τις δυνατότητες πρόβλεψης που έχουν οι οργανισμοί, επιτρέποντάς τους να παίρνουν πιο εποικοδομητικές και αξιόπιστες αποφάσεις με τα δεδομένα που έχουν στη διάθεσή τους. Όταν δεν είναι εφικτό να υπάρξει ευρύτερος μετασχηματισμός, οι έστω και σταδιακές αλλαγές μπορούν να φέρουν σημαντικές βελτιώσεις στις υπάρχουσες δυνατότητες. Το να κάνουμε μικρά βήματα πριν από ένα μεγάλο άλμα είναι πάντα στο χέρι μας.

Andres Garcia-Arroyo Maeso
Vice President Oracle Applications Central & Eastern Europe, CIS and Israel at Oracle

ΑΡΧΕΙΟ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

<< αρχική < προηγούμενη 1 / 1692 επόμενη > τελευταία >>