ICT plus
Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΠΟΣΟ ΩΦΕΛΗΣΕ Η "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ?
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ (ΑΝΩ ΤΟΥ 70%)
ΠΟΛΥ (ΑΠΟ 60 ΕΩΣ 70%)
ΑΡΚΕΤΑ (ΑΠΟ 50 ΕΩΣ 60%)
ΜΕΤΡΙΑ (ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 50%)
ΛΙΓΟ (ΑΠΟ 30 ΕΩΣ 40%)
ΚΑΘΟΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΠΟ 30%)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

20/10/2019
Ως το τέλος του 2020 οι αλλαγές ασφαλείας για το ηλεκτρονικό εμπόριο - Πως αντιμετωπίζει το θέμα η Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών - European Banking Authority (EBA) έχει εκδώσει χρονοδιάγραμμα με τις προθεσμίες κατά τις οποίες οι πάροχοι πρέπει να προσαρμόζονται με τις απαιτήσεις κάθε σταδίου μετάβασης στο καινούριο σύστημα. Ως το τέλος του 2020 εκτιμάται πως θα απαιτηθεί πανευρωπαϊκά η υψηλού επιπέδου πιστοποίηση του καταναλωτή κάθε φορά που αυτός συναλλάσσεται ηλεκτρονικά. Στη χώρα μας ήδη προωθούνται οι αλλαγές ενώ ενθαρρύνονται οι ηλεκτρονικές συναλλαγές που τελικώς θα είναι περισσότερες προκειμένου να χτιστεί το αφορολόγητο. Από τις 14 Σεπτεμβρίου και στη χώρα μας εφαρμόζονται οι νέοι κανονισμοί ασφαλείας που σε πρώτο στάδιο έχουν υιοθετηθεί.

Οι νέες αυτές απαιτήσεις ασφαλείας αφορούν τις ακόλουθες περιπτώσεις συναλλαγών:
- Ανέπαφες πληρωμές με κάρτα σε τερματικά αποδοχής συναλλαγών των εμπόρων (POS).
Θα απαιτείται από τον κάτοχο της κάρτας η χρήση του κωδικού (ΡΙΝ) για την ολοκλήρωση ανέπαφων συναλλαγών του, όταν αυτές υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο ποσό ή αριθμό. Σε κάθε περίπτωση ακολουθήστε απλά τις οδηγίες που θα δείτε στην οθόνη του τερματικού (POS).
- Μεμονωμένες πληρωμές σε περιβάλλον «ηλεκτρονικού εμπορίου» (e-commerce). Θα απαιτείται από τον εκδότη της κάρτας (π.χ. τράπεζα, ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος, κ.λπ), η ισχυρή ταυτοποίηση του κατόχου της και της συναλλαγής του.

Η Ελλάδα επιχειρεί προκειμένου να περιορίσει τη φοροδιαφυγή να αυξήσει αισθητά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω της μεθόδου του χτισίματος του αφορολόγητου. Ωστόσο στις απομακρυσμένες γεωγραφικά περιοχές και τα άτομα μεγάλης ηλικίας παρουσιάζουν τόσο στη χώρα μας όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη υψηλό βαθμό αντίστασης. Πέρα από αυτό ωστόσο είναι η αποτελεσματικότητα σε ότι αφορά τα θέματα ασφάλειας των συναλλαγών.

Μεγάλο βαθμό συμμετοχής και υψηλές επενδύσεις από τις Τράπεζες.
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) δημοσίευσε ήδη γνωμοδότηση σχετικά με την προθεσμία για τη μετάβαση υψηλού επιπέδου πιστοποίηση των καταναλωτών βάσει της αναθεωρημένης οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών (PSD2) για τις συναλλαγές πληρωμών με βάση το ηλεκτρονικό εμπόριο. Η γνωμοδότηση καθορίζει την προθεσμία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και καθορίζει τις αναμενόμενες δράσεις που πρέπει να αναληφθούν κατά τη διάρκεια της μεταναστευτικής περιόδου.
Η γνωμοδότηση συνιστά επίσης στις αρμόδιες εθνικές αρχές  ανταγωνισμού να υιοθετήσουν μια συνεπή προσέγγιση όσον αφορά την περίοδο  μετάβασης στο καινούριο καθεστώς  σε ολόκληρη την ΕΕ και να απαιτήσουν από τους αντίστοιχους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών να διεξάγουν τις δράσεις που ορίζονται στη γνωμοδότηση.

Επιπλέον, η γνωμοδότηση συνιστά, όπου απαιτείται, οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού να κοινοποιούν σε όσους υπάγονται  στη δικαιοδοσία τους και παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου ότι η εποπτική ευελιξία που ασκούν δεν αντιπροσωπεύει καθυστέρηση στην ημερομηνία εφαρμογής των απαιτήσεων .
Οι αρχές  θα επικεντρωθούν στην παρακολούθηση των σχεδίων μετάβασης από το ένα καθεστώς στο άλλο αντί να επιδιώξουν άμεσες ενέργειες επιβολής
Επιπλέον, η  Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών επισημαίνει ότι οι καταναλωτές θα προστατεύονται από απάτες, όπως απαιτείται από το νόμο.

Πολλές χώρες φαίνεται ότι θα είναι έτοιμες νωρίτερα μέσα στο α εξάμηνο του 2020 ενώ η διαβούλευση έδειξε ότι αρκετές χώρες μέλη εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για την ετοιμότητα προσαρμογής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων επισημαίνοντας ότι με εξαίρεση ορισμένους τομείς όπως τα ταξίδια και η φιλοξενία, ο τουρισμός γενικότερα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα χρειαστούν από 3 έως 9 μήνες για να εφαρμόσουν λύσεις οι οποίες θα υποστηρίζουν τις εφαρμογές SCA (πιστοποιημένου καταναλωτή) στο σύστημά του. Η πλειονότητα όσων απάντησαν στη διαβούλευση επιθυμούν μια 18μηνη περίοδο μετάβασης ώστε να επιτευχθεί η μετάβαση στο νέο σύστημα με ομαλό και χωρίς τριβές τρόπο ούτως ώστε όλο το ecommerce να γίνει ομαλά.

Η ΕΒΑ έχει εκδώσει χρονοδιάγραμμα με τις προθεσμίες κατά τις οποίες οι πάροχοι πρέπει να προσαρμόζονται με τις απαιτήσεις κάθε σταδίου μετάβασης στο καινούριο σύστημα. Πρόκειται για 8 στάδια με τα πρώτα να λήγουν ήδη στο τέλος του 2019. Η τελευταία προθεσμία λήγει το α τρίμηνο του 2021 και που δεν είναι άλλο από το report που θα κάνει η EBA για την κατάσταση της συμμόρφωσης στα κράτη μέλη.

ΑΡΧΕΙΟ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

<< αρχική < προηγούμενη 1 / 1693 επόμενη > τελευταία >>