ICT plus
Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2020

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΠΟΣΟ ΩΦΕΛΗΣΕ Η "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ?
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ (ΑΝΩ ΤΟΥ 70%)
ΠΟΛΥ (ΑΠΟ 60 ΕΩΣ 70%)
ΑΡΚΕΤΑ (ΑΠΟ 50 ΕΩΣ 60%)
ΜΕΤΡΙΑ (ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 50%)
ΛΙΓΟ (ΑΠΟ 30 ΕΩΣ 40%)
ΚΑΘΟΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΠΟ 30%)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

17/10/2019
Κυριάκος Πιερρακάκης στο 15ο Top Level Meeting : «Είμαστε έτοιμοι για την άμεση υλοποίηση καίριων έργων Πληροφορικής και Ψηφιακών Επικοινωνιών».

Στο βήμα των ομιλητών του χθεσινού Top Level Meeting διακρίνονται από αριστερά: o υφυπουργός Γιώργος Γεωργαντάς, ο υφυπουργός Γρηγόρης Ζαριφόπουλος
ο συντονιστής Γιάννης Χαλαβαζής, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.Με την συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και υψηλόβαθμών στελεχών εταιρειών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες του 15ου Top Level Meeting, με θέμα «το νέο Στρατηγικό, θεσμικό και επιχειρησιακό Πλαίσιο Ανάπτυξης της Πληροφορικής και των Ψηφιακών Επικοινωνιών μετά την ίδρυση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης».

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης και οι υφυπουργοί  Γιώργος Γεωργαντάς, και Γρηγόρης Ζαριφόπουλος αρμόδιοι αντίστοιχα για την απλούστευση των διαδικασιών στον δημόσιο τομέα και την ψηφιακή στρατηγική, τόσο στις αρχικές τους τοποθετήσεις όσο και στις απαντήσεις που έδωσαν σε στελέχη της αγοράς, ανέδειξαν τις προτεραιότητες, τις πρωτοβουλίες και τις κινήσεις του υπουργείου, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης  έκανε έναν  απολογισμό  των πρώτων εκατό ημερών της κυβέρνησης στον τομέα της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και παρουσίασε τα βασικά στοιχεία της δομής του νέου υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Επικεντρώθηκε στα έργα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών που θα προκηρυχθούν άμεσα, τόσο για να υποστηρίζουν την υλοποίηση των στόχων της Κυβέρνησης για την βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη, τη μείωση της γραφειοκρατίας, τη διαλειτουργικότητα των δημοσίων υπηρεσιών, όσο και για να βελτιώσουν το επιχειρηματικό κλίμα στην αγορά τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Aναφέρθηκε με τεχνικές και διαδικαστικές λεπτομέρειες στο μεγάλο έργο των ψηφιακών ταυτοτήτων που θα προκηρυχθεί το αργότερο μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου από το υπουργείο Προστασίας του πολίτη, αλλά θα ενσωματώσει σειρά τεχνικών χαρακτηριστικών, όπως π.χ την ψηφιακή υπογραφή του κατόχου, με την οποία θα υποστηριχθούν οι πρώτες υπηρεσίες διαλειτουργικότητας των δημοσίων υπηρεσιών. Τόνισε την αναγκαιότητα άμεσης μείωσης των χρονοβόρων διαδικασιών υλοποίησης των έργων ψηφιακών τεχνολογιών, την αξιοποίηση εναλλακτικών τρόπων συνεργασίας με της επιχειρήσεις όπως τα ΣΔΙΤ, όπως και την ανάπτυξη σταθερών διαύλων επικοινωνίας με την επιχειρηματική αγορά για την συνεχή βελτίωση της συνεργασίας τους προς όφελος του δημόσιου τομέα και των ψηφιακών υπηρεσιών του. Επίσης ο υπουργός αναφέρθηκε σε λειτουργικές και τεχνικές λεπτομέρειες της νέας ψηφιακής πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

Ο υφυπουργός  Γιώργος Γεωργαντάς, αρμόδιος για την απλούστευση των διαδικασιών στον δημόσιο τομέα, αναφέρθηκε στην σπουδαιότητα της προσαρμογής των κλασικών διοικητικών λειτουργιών στις απαιτήσεις των ψηφιακών συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών, στις σημαντικές δυσκολίες που υπάρχουν και δημιουργούνται από την αντίσταση του στελεχιακού δυναμικού σε αλλαγές, στην αναγκαιότητα της ψηφιακής κατάρτισης των δημοσίων υπαλλήλων και στις δράσεις του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ώστε τα άλλα υπουργεία να καταρτίσουν, να τηρήσουν και να υλοποιήσουν τα δικά τους έργα Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με το αρμόδιο υπουργείο.

Ο υφυπουργός Γρηγόρης Ζαριφόπουλος, αρμόδιος για την Ψηφιακή Στρατηγική, περιέγραψε σειρά κινήσεων που εκπορεύονται από την νέα Ψηφιακή Στρατηγική όπως αυτή έχει διαμορφωθεί στο υπουργείο. Εδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην επιλογή των πρώτων έργων που θα προκηρυχθούν, καθώς και στις κατευθύνσεις που θα δοθούν, ώστε να υλοποιηθούν με ταχύτερο ρυθμό από παλαιότερα. Παράλληλα τόνισε ότι το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης που επικρατεί στις υποδομές, εφαρμογές λογισμικού και γενικότερα στην λειτουργικότητα των συστημάτων πληροφορικής και ψηφιακών επικοινωνιών. Δήλωσε ότι πολύ σύντομα θα ξεκινήσουν οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να βελτιωθεί ο βαθμός διαλειτουργικότητας των συστημάτων από τα οποία ο πολίτης της χώρας θα δει άμεσα την βελτίωση της καθημερινότητάς του μέσα από τις νέες συναλλαγές με την Δημόσια Διοίκηση

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης οι Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, ο οποίος αναφέρθηκε με ειδικές αλλά και με τεχνικές λεπτομέρειες στον νέο ρόλο της Γενικής Γραμματείας, ως Κέντρου Διαλειτουργικότητας , το οποίο θα υποστηρίζει όλες τις ανάλογες υπηρεσίες τόσο της Φορολογικής Διοίκησης, όσο και όλων των δημοσίων υπηρεσιών. Γνωστοποίησε επίσης ότι μέχρι τα μέσα του μεθεπόμενου έτους όλα τα συστήματα πληροφορικής των Υπουργείων και της Δημόσιας Διοίκησης θα λειτουργούν πλέον στο ενιαίο περιβάλλον Cloud του υπουργέιου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Συμμετείχαν επίσης ο Σταύρος Ασθενίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» ΑΕ και η Νίκη Τσούμα, Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ, που αναφέρθηκαν λεπτομερειακά στις κινήσεις που υλοποιούνται ώστε οι επιχειρησιακές μονάδες που διοικούν να υποστηρίξουν την στρατηγική του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υλοποιώντας στον τομέα της αρμοδιότητά τους τα ανάλογα έργα

Από την πλευρά των συμμετεχόντων στις εργασίες του 15ου Top Level Meeting επικροτήθηκε η θέσπιση του νέου υπουργείου με διευρυμένες αρμοδιότητες σε όλο το εύρος της Δημόσιας Διοίκησης από τον τομέα της Πληροφορικής έως τις Τηλεπικοινωνίες. Τονίσθηκε η αναγκαιότητα της στενότερης συνεργασίας και της δημιουργίας σταθερών διαύλων επικοινωνίας για την αποδοτική λειτουργία και αξιοποίηση των ψηφιακών συστημάτων, που εκτός από την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη θα έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την δημιουργία σταθερών και καλά αμοιβόμενων θέσεων εργασίας.

ΑΡΧΕΙΟ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

<< αρχική < προηγούμενη 1 / 1672 επόμενη > τελευταία >>