ICT plus
Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΠΟΣΟ ΩΦΕΛΗΣΕ Η "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ?
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ (ΑΝΩ ΤΟΥ 70%)
ΠΟΛΥ (ΑΠΟ 60 ΕΩΣ 70%)
ΑΡΚΕΤΑ (ΑΠΟ 50 ΕΩΣ 60%)
ΜΕΤΡΙΑ (ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 50%)
ΛΙΓΟ (ΑΠΟ 30 ΕΩΣ 40%)
ΚΑΘΟΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΠΟ 30%)

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

5/7/2019
Υπογράφτηκαν οι συμβάσεις του «Σύζευξις» ΙΙ μεταξύ των αναδόχων και της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» ΑΕ. Δημιουργούνται αρχικά τουλάχιστον 200 θέσεις εργασίας

Οι εκπρόσωποι των αναδόχων εταιρειών κατά την υπογραφή των συμβάσεων

Υπογράφτηκαν σε δημόσια εκδήλωση στο Αμφιθέατρο της ΓΓ Πληροφορικών Συστημάτων οι συμβάσεις των αναδόχων για τα έργα του «Σύζευξις» ΙΙ μεταξύ των αναδόχων και την «Κοινωνίας της Πληροφορίας» ΑΕ. Η υπογραφή των συμβάσεων του σηματοδοτεί την εκκίνηση σειράς επί μέρων υποέργων, τα οποία εκτιμάται ότι θα δημιουργήσουν αρχικά περισσότερες των 200 θέσεων εργασίας εντός του έτους για την εκκίνηση των εργασιών και την επιτάχυνσή τους προκειμένου να παραδοθεί εντός των προβλεπομένων ορίων, προδιαγραφών και ποιότητας υλοποίησης.

Το «Σύζευξις» ΙΙ είναι το μόνο έργο που μπορεί να χαρακτηριστεί ως «εμβληματικό», καθώς θα δημιουργήσει μεγάλες οικονομίες κλίμακος στην λειτουργία του Δημόσιου τομέα και θα δημιουργήσει τις ουσιαστικές προϋποθέσεις για την καλύτερη αξιοποίηση νέων ψηφιακών υπηρεσιών από τοως πολίτες.

Το διάστημα που μεσολάβησε από την εκκίνηση του «Σύζευξις»ΙΙ μέχρι την υπογραφή των τελικών συμβάσεων αποτελεί αρνητικό ρεκόρ και πάραδειγμα προς αποφυγή για κάθε Κυβέρνηση, που θέλει να ισχυριστεί ότι είναι φιλική προς τις Ψηφιακές Τεχνολογίες. Αριθμώντα ςπάνω από δέκα (10) χρόνια «προετοιμασίας» μέχρι την χθεσινή μέρα των τελικών υπογραφών.

Στο προηγούμενο διάστημα, η Κοινωνία της Πληροφορίας, ως Φορέας Υλοποίησης του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ», ολοκλήρωσε επιτυχώς όλες τις διοικητικές ενέργειες που απαιτούνταν για τη συμβασιοποίηση του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ».

Το τελικό «πακέτο» συμφωνιών περιελάμβανε τριάντα (30) σχέδια συμβάσεων για όλους τους διαγωνισμούς του έργου «Σύζευξις ΙΙ», προϋπολογισμού 621 εκατ. ευρώ και διασφάλισε την έγκριση τους από το Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως απαιτείται από το κείμενο θεσμικό πλαίσιο.

Επίσης διασφάλισε τη κοινοτική συγχρηματοδότηση του έργου, αφού υπέβαλε επιτυχώς το Φάκελο Μεγάλου Έργου, ο οποίος εγκρίθηκε από την ΕΕ τον Απρίλιο 2019 και στη συνέχεια επέτυχε την ένταξη του έργου στο ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στην τελετή υπογραφής των συμβάσεων μίλησαν:
ο Νίκος Παπάς, υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Επικοινωνίας,
η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
ο Στέλιος Ράλλης, ΓΓ Ψηφιακής Πολιτικής,
ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, ΓΓ Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
η Αναστασία Σαπουνά, Πρόεδρος της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» 
ο Δρ. Βασίλειος Γάτος Διευθύνων Σύμβουλος της «Κοινωνίας της Πληροφορίας»,
ο οποίος ανάφερε μεταξύ άλλων ότι: «Σήμερα είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να υπογράφουμε όλες τις συμβάσεις του έργου “ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ”. Η ΚτΠ ΑΕ κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό όλες οι διοικητικές ενέργειες που απαιτούνταν για τη συμβασιοποίηση του έργου. Ένα έργο με μακρά και γνωστή ιστορία, που όμως είναι τόσο σημαντικό και απαραίτητο για την αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα καθώς και για το εξορθολογισμό και τη μείωση των τηλεπικοινωνιακών δαπανών. Με την υπογραφή των συμβάσεων αυτών, είμαστε πεπεισμένοι ότι  το όραμα της Πολιτείας για ένα μοντέρνο και ψηφιακά αναβαθμισμένο Δημόσιο είναι πλέον πιο κοντά μας».
και ο Δημήτρης Γιάντσης, Διευθυντής Εργων της της «Κοινωνίας της Πληροφορίας»,
ο οποίος αναφέρθηκε στις τεχνικές λεπτομέρειες του «Σύζευξις ΙΙ» και στη δημιουργία του Δικτύου Δημόσιου Τομέα ( σε εφαρμογή του Ν.3979/2011 ), με κύριο αντικείμενο την παροχή ενός συνόλου αναβαθμισμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για τρία συνεχόμενα έτη. Το έργο παρέχει κάλυψη σε 34.000 περίπου κτήρια στου δημοσίου τομέα και αποτελεί συνέχεια ποσοτική και ποιοτική επέκταση του ήδη λειτουργούντος Εθνικού Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης «Σύζευξις», το οποίο καλύπτει σήμερα 4.500 σημεία παρουσίας φορέων.

Μέσω του νέου έργου θα αναβαθμιστούν οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές όλου του Δημόσιου Τομέα, ώστε όλοι οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης να έχουν πλέον στη διάθεση τους ευρυζωνικές υπηρεσίες για τη μεταξύ τους συνέργεια και την βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, θα μειωθούν σημαντικά οι τηλεπικοινωνιακές δαπάνες του Δημοσίου, εξαιτίας της άθροισης της ζήτησης και της αξιοποίησης των οικονομιών κλίμακας.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε τόσο η αναφορά στον εκλειπόντα Χρήστο Μοσχονά, ο οποίος ξεκίνησε αρχικά το «Σύζευξις» και χαρακτηρίστηκε η «ψυχή» του ως Τεχνικός Διευθυντής του Ελληνικού Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης από το 2000 έως το 2015, όσο και η παρουσία της συζύγου του, Μαρίας Κωνσταντινίδου, η οποία αναφέρθηκε σε συγκινητικές λεπτομέρειες.


Ποια είναι τα υποέργα του "Σύζευξις" και οι ανάδοχοί τους
Ανάδοχοι για την παροχή των τηλεπικοινωνιών υπηρεσιών είναι όλοι οι όλοι πάροχοι της αγοράς τηλεποικοινωνιών ΟΤΕ, Vodafone, Wind, Forthnet, οι οποίοι θα δίνουν σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα προσφορές για την παροχή υπηρεσιών σε συγκεκριμένο αριθμό σημείων και δημοσίων υπηρεσιών, ώστε να επιλέγεται η πλέον συμφέρουσα με βάση τις συμφωνίες - πλαίσιο.

Το «Σύζευξις» ΙΙ έχει συνολικό προϋπολογισμό 588,5 εκατ. ευρώ και εκτός από τα προαναφερόμενα δύο υπο – έργα επίσης περιλαμβάνει:
 Α. Το έργο «κεντρική υποδομή διασύνδεσης και υποδομές κέντρου δεδομένων», προϋπολογισμού 12,8 εκατ. εκατ. ευρώ στο οποίο ανάδοχος είναι η Med-Nautilus (νυν TI Sparkle GREECE). 
 Β.
 Τις υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας με αναδόχους τους ΟΤΕ, Vodafone, Wind και Forthnet και αντίστοιχα για τις υπηρεσίες κινητής με αναδόχους τις Cosmote, Vodafone, Wind. Τα δύο τελευταία που αφορούν στις υπηρεσίες έχουν προϋπολογισμό περίπου 448 εκατ. ευρώ και θα εκτελεστούν με συμφωνίες πλαίσιο.
Επίσης συμπεριλαμβάνονται:
1.    Υπηρεσίες Πρόσβασης και Τηλεφωνίας φορέων σε οκτώ «νησίδες» αξίας 388 εκατ. ευρώ
2.    Ασύρματη Νησίδα και Υπηρεσίες Κινητικότητας αξίας 38,5 εκατ. ευρώ
3.    Υποδομές Πρόσβασης και Ασφάλειας-Τηλεφωνίας
4.  Υπηρεσία  Διασύνδεσης Νησίδων, SIX και Data Centers Δικτύου 133,5 εκατ. ευρώ
5.   Υπηρεσίες ΙSP/SLA του «Σύζευξις» ΙΙ αξίας 28 εκατ. ευρώ

 Γ.  Επίσης στο έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA», προϋπολογισμού 26,6 εκατ. ευρώ, ανάδοχος είναι η κοινοπραξία των OTE, Space Hellas, UniSystems και Intrasoft, ενώ στο δεύτερο, προϋπολογισμού 132,6 εκατ. ευρώ, η Logicom και η κοινοπραξία των OTE, Space Hellas και UniSystems. 

Η εκδήλωση έκλεισε με μακρές συζητήσεις στους χώρους πέριξ του αμφιθεάτρου της ΓΓ Πληροφορικών Συστημάτων για τις θετικές επιπτώσεις του «Σύζευξις» ΙΙ στην αγορά ΤΠΕ

 

ΑΡΧΕΙΟ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

<< αρχική < προηγούμενη 1 / 1121 επόμενη > τελευταία >>