ICT plus
Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2020

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΠΟΣΟ ΩΦΕΛΗΣΕ Η "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ?
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ (ΑΝΩ ΤΟΥ 70%)
ΠΟΛΥ (ΑΠΟ 60 ΕΩΣ 70%)
ΑΡΚΕΤΑ (ΑΠΟ 50 ΕΩΣ 60%)
ΜΕΤΡΙΑ (ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 50%)
ΛΙΓΟ (ΑΠΟ 30 ΕΩΣ 40%)
ΚΑΘΟΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΠΟ 30%)

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

12/6/2019
Καταχώρηση στοιχείων Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για την ένταξη τους στο Δίκτυο Δημόσιου Τομέα – ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

Η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, σε συνέχεια του επιτυχούς προσυμβατικού ελέγχου του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ από το Ελεγκτικό Συνέδριο και σε συνέχεια της υπ’ αρ. Πρωτ. ΔΗΔ/Φ.19.6/οικ:17096/24-04-2019 Εγκυκλίου της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καλεί όλους τους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης να δηλώσουν τα στοιχεία τους αναφορικά με τις υφιστάμενες τηλεπικοινωνιακές υποδομές καθώς και τις ανάγκες τους.

Ειδικότερα, όλοι οι Φορείς καλούνται να πραγματοποιήσουν τα παρακάτω:

  1. Να εισέλθουν στη διαδικτυακή εφαρμογή – Ερωτηματολόγιο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ (http://syzefxis2.ktpae.gr/registry/), με τα στοιχεία πρόσβασης (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που θα τους δοθούν από την ΚτΠ Α.Ε., σύμφωνα με τις οδηγίες που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του έργου (www.ktpae.gr/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ/Συζευξις-ΙΙ).
  2. Στη συνέχεια να συμπληρώσουν τα πεδία που ζητούνται, αναφορικά με τις υφιστάμενες τηλεπικοινωνιακές υποδομές καθώς και τις υπόλοιπες συναφείς ανάγκες τους.
  3. Για κάθε σημείο παρουσίας (κτήριο Δημόσιας υπηρεσίας) που συμπληρώνεται να ελέγξουν ότι τα υποβληθέντα δεδομένα είναι ρεαλιστικά και στη συνέχεια να προβούν στην οριστικοποίηση του, μέσα από την προαναφερθείσα εφαρμογή.

Σημειώνεται ότι για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία, που ενδεχομένως έχουν οι Φορείς, θα λειτουργήσει για λίγο διάστημα ακόμη οργανωμένο γραφείο εξυπηρέτησης (helpdesk), τα στοιχεία επικοινωνίας καθώς και το ωράριο λειτουργίας του οποίου αναφέρονται στην παραπάνω ιστοσελίδα του έργου.

Επισημαίνεται η αναγκαιότητα συμπλήρωσης των δεδομένων των Φορέων το συντομότερο δυνατό, αφού κατόπιν της υπογραφής των συμβάσεων του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, που εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί εντός του Ιουνίου, θα μπορεί τυπικά να ξεκινήσει και η υλοποίηση των έργων. Ωστόσο, για να ξεκινήσει και ουσιαστικά η υλοποίηση, θα πρέπει να έχει διαστασιολογηθεί πλήρως το έργο, διαδικασία που προαπαιτεί την απογραφή των αναγκών των Φορέων στο Ερωτηματολόγιο του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.
 
Στόχος της ΚτΠ Α.Ε. είναι το έργο να έχει πλήρως διαστασιολογηθεί μέχρι το τέλος Ιουνίου το αργότερο.
 
Δεδομένης της δομής των διαγωνισμών του έργου μέσω Συμφωνιών Πλαίσιο καθώς και των χρονικών περιορισμών που θέτει η διάρκεια του ΕΣΠΑ 2014-2020, οι Φορείς που θα ολοκληρώσουν τη διαδικασία απάντησης στο Ερωτηματολόγιο του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, θα συμπεριληφθούν στο 1ο κύμα εκτελεστικών διαγωνισμών των Συμφωνιών Πλαίσιο και κατά συνέπεια, θα είναι οι πρώτοι στους οποίους θα παρασχεθούν οι υπηρεσίες του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. Αντίστοιχα, για τους φορείς που θα καθυστερήσουν να ανταποκριθούν στη δήλωση των στοιχείων τους και κατ’ επέκταση δε θα καταστήσουν γνωστές τις ανάγκες τους για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες,  υπάρχει ο κίνδυνος να καθυστερήσουν να ενταχθούν στο ΔΔΤ – ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ ή ακόμη και να μείνουν εκτός αυτού.
 
Το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» αφορά στη δημιουργία του Δικτύου Δημόσιου Τομέα (κατ’ εφαρμογή του Ν.3979/2011), με κύριο αντικείμενο την παροχή ενός συνόλου αναβαθμισμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για τρία συνεχόμενα έτη, παρέχοντας έτσι κάλυψη σε 34.000 περίπου σημεία παρουσίας (κτήρια) αυτού. Αποτελεί συνέχεια και επέκταση (ποσοτική και ποιοτική) του υφιστάμενου Εθνικού Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», το οποίο καλύπτει σήμερα 4.500 σημεία παρουσίας φορέων.

Μέσω του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ», θα αναβαθμιστούν οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές όλου του Δημόσιου Τομέα, ώστε όλοι οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης να έχουν πλέον στη διάθεση τους ευρυζωνικές υπηρεσίες για τη μεταξύ τους συνέργεια και την βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, θα μειωθούν σημαντικά οι τηλεπικοινωνιακές δαπάνες του Δημοσίου, εξαιτίας της άθροισης της ζήτησης και της αξιοποίησης των οικονομιών κλίμακας.

ΑΡΧΕΙΟ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

<< αρχική < προηγούμενη 1 / 181 επόμενη > τελευταία >>