ICT plus
Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΠΟΣΟ ΩΦΕΛΗΣΕ Η "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ?
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ (ΑΝΩ ΤΟΥ 70%)
ΠΟΛΥ (ΑΠΟ 60 ΕΩΣ 70%)
ΑΡΚΕΤΑ (ΑΠΟ 50 ΕΩΣ 60%)
ΜΕΤΡΙΑ (ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 50%)
ΛΙΓΟ (ΑΠΟ 30 ΕΩΣ 40%)
ΚΑΘΟΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΠΟ 30%)

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

8/4/2019
Μέτρα για αποφυγή επίθεσης στο κυβερνοχώρο κατά τις Ευρωεκλογές του Μαϊου λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση

Ενδεχόμενα περιστατικά στον κυβερνοχώρο που μπορεί να επηρεάσουν τις εκλογές στην ΕΕ εξέτασε το Κοινοβούλιο, τα κράτη μέλη της ΕΕ, την Επιτροπή και τον Οργανισμό για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο της ΕΕ. Προκειμένου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δοκιμάσει κατά πόσο είναι προετοιμασμένα τα κράτη μέλη, πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες άσκηση, με στόχο να εντοπιστούν τρόποι πρόληψης, ανίχνευσης και μετριασμού των περιστατικών στον κυβερνοχώρο που ενδέχεται να επηρεάσουν τις επικείμενες Ευρωεκλογές. Η άσκηση αυτή αποτελεί μέρος των μέτρων που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διασφάλιση ελεύθερων και δίκαιων εκλογών τον Μάιο του 2019.

Έτσι, περισσότεροι από 80 εκπρόσωποι από κράτη μέλη της ΕΕ, μαζί με παρατηρητές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο (ENISA), συμμετείχαν στην πρώτη αυτή διοργάνωση με την κωδική ονομασία EU ELEx19. Η κυριότερη ευθύνη για την προστασία της ακεραιότητας των εκλογών ανήκει στα κράτη μέλη και ο γενικός στόχος της άσκησης ήταν να δοκιμαστούν και να ενισχυθεί περαιτέρω η ετοιμότητά τους -ιδίως οι εκλογικές αρχές και οι αρχές του κυβερνοχώρου- ενόψει των απειλών που συνδέονται με τον κυβερνοχώρο και να εκτιμήσουν την ικανότητά τους να αναπτύσσουν και να διατηρούν γρήγορα την επίγνωση της κατάστασης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο εάν επέλθει ένα σοβαρό περιστατικό στον κυβερνοχώρο που θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στην ακεραιότητα των εκλογών για το 2019 στην ΕΕ.

Με βάση διάφορα σενάρια που περιλαμβάνουν απειλές και επεισόδια με δυνατότητες του κυβερνοχώρου, η άσκηση επέτρεψε στους συμμετέχοντες:

  •  Να αποκτήσουν μια επισκόπηση του επιπέδου της ανθεκτικότητας (όσον αφορά τις πολιτικές που υιοθετήθηκαν, τις διαθέσιμες ικανότητες και δεξιότητες) των εκλογικών συστημάτων σε ολόκληρη την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης του επιπέδου ευαισθητοποίησης μεταξύ άλλων ενδιαφερομένων (π.χ. πολιτικά κόμματα, οργανώσεις εκλογικών εκστρατειών και προμηθευτές σχετικών Εξοπλισμός πληροφορικής).
  • Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών σε εθνικό επίπεδο (συμπεριλαμβανομένων των αρχών εκλογών και άλλων σχετικών φορέων και οργανισμών, όπως οι αρχές για την ασφάλεια του κυβερνοχώρου, οι ομάδες CSIRT, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, οι αρχές που ασχολούνται με ζητήματα παραπληροφόρησης, και τα λοιπα.);
  • Επαλήθευση της ικανότητας των κρατών μελών της ΕΕ να αξιολογούν επαρκώς τους κινδύνους που συνδέονται με την ασφάλεια του κυβερνοχώρου στις ευρωπαϊκές εκλογές, να αναπτύξουν έγκαιρα την επίγνωση της κατάστασης και να συντονίσουν την επικοινωνία με το κοινό.
  •  Εξέταση υφιστάμενων σχεδίων διαχείρισης κρίσεων καθώς και σχετικών διαδικασιών πρόληψης, ανίχνευσης, διαχείρισης και ανταπόκρισης στις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και στις υβριδικές απειλές, συμπεριλαμβανομένων των εκστρατειών παραπληροφόρησης.
  • Βελτίωση της διασυνοριακής συνεργασίας και ενίσχυση του δεσμού με συναφείς ομάδες συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ (π.χ. δίκτυο εκλογικής συνεργασίας, ομάδα συνεργασίας ΝΑΚ, δίκτυο CSIRTs) προκειμένου να βελτιωθεί η ικανότητα συντονισμού σε περίπτωση διασυνοριακών ατυχημάτων στον κυβερνοχώρο .

Ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Rainer Wieland δήλωσε: " Οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο είναι μια πρόσφατη αλλά πολύ πραγματική απειλή για τη σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της. Μια κυβερνητική επίθεση στις εκλογές θα μπορούσε να υπονομεύσει δραματικά τη νομιμότητα των θεσμικών μας οργάνων. Η νομιμότητα των εκλογών βασίζεται στην κατανόηση ότι μπορούμε να εμπιστευθούμε τα αποτελέσματά τους. Αυτή η ίδια εμπιστοσύνη έχει τύχει πιέσεων από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και άλλους νέους τύπους εκλογικής απάτης στην ψηφιακή εποχή και πρέπει να απαντήσουμε! Με τις προσεχείς ευρωπαϊκές εκλογές το 2019, πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη και να δημιουργήσουμε τα απαραίτητα μέσα για να ενισχύσουμε την εκλογική μας ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Αυτή η ευθύνη είναι κοινή, κοινή από τα ευρωπαϊκά όργανα και τα θεσμικά όργανα των κρατών μελών. Μαζί πρέπει να διασφαλίσουμε την ακεραιότητα των εκλογών. "

O Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την ενιαία ψηφιακή αγορά Andrus Ansip (φώτο) δήλωσε: " Πρέπει να προστατεύσουμε τις ελεύθερες και δίκαιες εκλογές μας. Αυτός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της δημοκρατίας μας. Για να διασφαλίσουμε τις δημοκρατικές μας διαδικασίες από τη χειραγώγηση ή τις κακόβουλες δραστηριότητες στον κυβερνοχώρο από ιδιωτικά συμφέροντα ή από τρίτες χώρες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τον Σεπτέμβριο του 2018 ένα σύνολο ενεργειών. Μαζί με τα κράτη μέλη της ΕΕ και άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ εφαρμόζουμε αυτές τις δράσεις. Αποφασίσαμε επίσης να ελέγξουμε την επαγρύπνηση και την ετοιμότητά μας για ασφαλή, δίκαια και ελεύθερα ευρωπαϊκά εκλογές το 2019, διοργανώνοντας την πρώτη στην ΕΕ δική της άσκηση στις εκλογές. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα προόδου για πιο ανθεκτικές εκλογές στην ΕΕ σε μια συνδεδεμένη κοινωνία ".

ΑΡΧΕΙΟ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

<< αρχική < προηγούμενη 1 / 162 επόμενη > τελευταία >>