ICT plus
Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΠΟΣΟ ΩΦΕΛΗΣΕ Η "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ?
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ (ΑΝΩ ΤΟΥ 70%)
ΠΟΛΥ (ΑΠΟ 60 ΕΩΣ 70%)
ΑΡΚΕΤΑ (ΑΠΟ 50 ΕΩΣ 60%)
ΜΕΤΡΙΑ (ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 50%)
ΛΙΓΟ (ΑΠΟ 30 ΕΩΣ 40%)
ΚΑΘΟΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΠΟ 30%)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

22/3/2019
H υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, ανοίγει τις εργασίες του 9ου Συνεδρίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, e-Government Forum. Οι 4+1 πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση του Δημοσίου τομέα.


Τις εργασίες του 9ου Συνεδρίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, e-Government Forum, ανοίγει την Τετάρτη 27 Μαρτίου στο Ξενοδοχείο Τιτάνια, η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, που έχει ως θεματικό άξονα: «Ο Ψηφιακός και Διοικητικός Μετασχηματισμός του Δημοσίου Τομέα μπροστά στις απαιτήσεις της Οικονομίας και της Κοινωνίας των Πολιτών». Το Συνέδριο Ηλεκτρονικής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, e-Government Forum, είναι το μοναδικό που διοργανώνεται στην Ελλάδα και η χρονική περίοδος στην οποία διεξάγεται είναι χαρακτηριστική μίας μακράς πορείας Εργων, Προγραμμάτων και σειράς νομοθετημάτων που στόχο έχουν τον μετασχηματισμό της Δημόσιας Διοίκησης σε ένα παραγωγικό μηχανισμό προς όφελος των πολιτών, της κοινωνίας και της οικονομίας.

Οι Δράσεις και το Πλαίσιο της Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής
Οι Δράσεις του τελευταίου μεταρρυθμιστικού πλαισίου υλοποιήθηκαν μέσα από την νέα και επικαιροποιημένη Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2017-2019, που έχει διατυπωθεί στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής στην πορεία προς το 2020.

Ηδη από το 2018 έχει καταρτιστεί Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή προτύπων διοίκησης ποιότητας στους δημόσιους φορείς, ενώ το 2019 θα εφαρμοστεί Σχέδιο και προτυποποίηση υπηρεσιών βάσει νέου πλαισίου αξιολόγησης ποιότητας. Σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων υλοποιείται σειρά Δράσεων για την απλοποίηση των διαδικασιών που αφορούν την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας. Το 2018 το υπουργείο υλοποίησε την ανάπτυξη μεθοδολογίας για την ανάλυση, χαρτογράφηση και ανασχεδιασμό διαδικασιών - δημιουργία Μητρώου Διαδικασιών, ψηφιοποίηση διαδικασιών και ενίσχυση των ΚΕΠ. Για το 2019 προγραμματίζεται η ολοκλήρωση της ανάπτυξης μητρώου διαδικασιών στους φορείς της Δημόσιας διοίκησης και η πλήρης μετάβαση στο ψηφιακό ΚΕΠ.

Αναφορικά με το ανθρώπινο δυναμικό, και σύμφωνα με τον ΓΓ του υπουργείου Γρηγόρη Θεοδωράκη, έχει ήδη ολοκληρωθεί τόσο η δημιουργία περιγραμμάτων θέσεων εργασίας και ένταξή τους στο ψηφιακό οργανόγραμμα, όσο και η εφαρμογή του ενιαίου συστήματος κινητικότητας. Το 2018 διαμορφώθηκε το νέο Κλαδολόγιο των Δημοσίων Υπαλλήλων, προχώρησε η θεσμική συνεργασία μεταξύ ΕΚΔΔΑ και ΕΝΑ για παροχή εξειδικευμένης επιμόρφωσης, η πλήρης εφαρμογή ενιαίου συστήματος κινητικότητας και η εφαρμογή νέου συστήματος αξιολόγησης - λειτουργική διασύνδεση με σύστημα στοχοθεσίας. 

Οι 4+1 πρωτοβουλίες του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την αναβάθμιση του Δημοσίου
Το ψηφιακό ΚΕΠ, που θα διεκπεραιώνει ηλεκτρονικά υποθέσεις πολιτών και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, περιλαμβάνεται στις πέντε πρωτοβουλίες του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την αναβάθμιση του Δημοσίου, τις οποίες παρουσίασε σε συνέντευξη Τύπου η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Μετά το ψηφιακό ΚΕΠ, που ξεκίνησε και ολοκληρώνεται ως έργο το 2021 για να εκδίδονται πιστοποιητικά από το σπίτι ή το κινητό τηλέφωνο εντός Ελλάδος, σε φάση υλοποίησης έχει περάσει και η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη για την Ευρώπη.

1.  Τα Ψηφιακά ΚΕΠ : Στόχος είναι αφενός η αύξηση των ψηφιακών υπηρεσιών που παρέχουν τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, αφετέρου η ηλεκτρονική πρόσβαση και εξυπηρέτηση χωρίς τη φυσική παρουσία στα κατά τόπους γραφεία, αλλά από το σπίτι, το γραφείο και τις φορητές συσκευές. Στα πλεονεκτήματα περιλαμβάνεται και η εφαρμογή της αρχής «Απαξ Υποβολή Πιστοποιητικών» (once only), προκειμένου οι συναλλασσόμενοι να μην απαιτείται πλέον να προσκομίζουν εκ νέου τα πιστοποιητικά που εντάσσονται στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Αναζήτησης.
2.  Προσβασιμότητα ΑμεΑ : Στόχος είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης σε ιστοτόπους και εφαρμογές του Δημοσίου για smartphone και tablet από τα άτομα με αναπηρίες. Με εγκύκλιό του το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης ζήτησε από τους φορείς του Δημοσίου και τους ΟΤΑ να καταχωρίσουν έως τις 22 Απριλίου τους ιστοτόπους και τις εφαρμογές τους στο Μητρώο Δημόσιων Ιστοτόπων και Εφαρμογών, που άρχισε ήδη να λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://mhdisef. ydmed.gov.gr. Η εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία θα διευκολύνεται και από 12 προσλήψεις σε ΚΕΠ ατόμων με γνώσεις της γραφής των τυφλών και της νοηματικής γλώσσας.
3. Ανοικτά Δεδομένα : Στα Ανοικτά Δεδομένα του Δημοσίου, υπάρχουν 334 φορείς που έχουν ήδη αναρτήσει στοιχεία προσβάσιμα στο κοινό μέσω του ιστότοπου data.gov.gr. Πρόκειται για διοικητικά έγγραφα (π.χ. εγκύκλιοι, υπουργικές αποφάσεις, δαπάνες κ.ά.), μελέτες (π.χ. πολεοδομικές, οικονομικές κ.ά.), στατιστικά δεδομένα (οικονομικοί δείκτες, απογραφές κ.ά.), γεωχωρικά/υδρογραφικά/μετεωρολογικά δεδομένα (π.χ. χάρτες) και ερευνητικά δεδομένα (μελέτες, καινοτόμες υπηρεσίες κ.ά.). Στόχος είναι η δημιουργία νέας πύλης ανοικτών δεδομένων προϋπολογισμού 1,5 εκατ. ευρώ.
4. Κωδικοποίηση νομοθεσίας :
Για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για τη δημιουργία του κόμβου «Εθνική Πύλη για την Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Νομοθεσίας», όπου θα συγκεντρώνονται όλες οι κωδικοποιήσεις, οι οποίες θα είναι προσβάσιμες και δωρεάν σε όλους. Το έργο θα έχει υλοποιηθεί έως το 2021, ενώ ως τώρα έχει ολοκληρωθεί η κωδικοποίηση του Πειθαρχικού Δικαίου Δημοσίων Υπαλλήλων και τρεις ακόμη νομοθεσίες (Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κινητικότητας Δημοσίων Υπαλλήλων, Απλούστευσης Διαδικασιών) 

Επίσης δημιουργείται Ενιαία Ψηφιακή Πύλη, που αφορά στην λειτουργία Ψηφιακού «κόμβου», μέσω του οποίου θα διεκπεραιώνονται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά 21 διοικητικές διαδικασίες υψηλής ζήτησης για πολίτες και επιχειρήσεις σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο. Η προθεσμία για την υλοποίησή της είναι ο Δεκέμβριος του 2023 και θα ενσωματώσει την ήδη υφιστάμενη πύλη «Η Ευρώπη σου» (europa. eu).


 

ΑΡΧΕΙΟ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

<< αρχική < προηγούμενη 1 / 1479 επόμενη > τελευταία >>