ICT plus
Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2019

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΠΟΣΟ ΩΦΕΛΗΣΕ Η "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ?
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ (ΑΝΩ ΤΟΥ 70%)
ΠΟΛΥ (ΑΠΟ 60 ΕΩΣ 70%)
ΑΡΚΕΤΑ (ΑΠΟ 50 ΕΩΣ 60%)
ΜΕΤΡΙΑ (ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 50%)
ΛΙΓΟ (ΑΠΟ 30 ΕΩΣ 40%)
ΚΑΘΟΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΠΟ 30%)

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

15/4/2018
Θέμα ημερών η προκήρυξη του έργου, προϋπολογισμού 15 εκατ. ευρώ, για τη δημιουργία Εθνικού Δικτύου Καταγραφής των πανελλαδικών πωλήσεων του έντυπου Τύπου


Θέμα λίγων ημερών είναι η προκήρυξη του έργου, προϋπολογισμού 15,6 εκατ. ευρώ, που αφορά στην δημιουργία εθνικού Δικτύου καταγραφής των πωλήσεων των εντύπων κάθε κατηγορίας σε ημερήσια βάση από όλα τα πιστοποιημένα σημεία πώλησης.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ictplus.gr ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής, Στέλιος Ράλλης [ φωτό], θα δημοσιοποιήσει άμεσα την προκήρυξη του έργου, προϋπολογισμού 15,6 εκατ. ευρώ, ενταγμένου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), με ορίζοντα κατακύρωσης το αργότερο μέχρι το τέλος του χρόνου.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο πληροφρικής στον χώρο του έντυπου Τύπου, το οποίο αφορά ουσιαστικά την δημιουργία «από το μηδέν» ενός εθνικού δικτύου και βάση δεδομένων που θα καταγράφει καθημερινά, αυτόματα, σε πραγματικό χρόνο, ηλεκτρονικά τις πωλήσεις εφημερίδων, περιοδικών και άλλων έντυπων εκδόσεων σε κάθε σημείο πώλησης.

«Η καθιέρωση του barcode στον έντυπο Τύπο», δήλωσε ο Νίκος Παππάς, «θα διασφαλίσει τη διαφάνεια στις κυκλοφορίες εφημερίδων και περιοδικών, θα καταστήσει πιο δίκαιη τη διανομή της δημόσιας διαφημιστικής δαπάνης και θα οδηγήσει στην πάταξη πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού και φαινομένων φοροδιαφυγής. Τύπος με “καπέλα” δεν μπορεί να υπάρχει. Καθώς για εμάς δεν μπορεί να “καπελώνεται” ούτε η ισονομία ούτε η ελευθεροτυπία».

Η σημερινή κατάσταση στην διανομή Τύπου
Από τον περασμένο Αύγουστο, που κατέρρευσε το πρακτορείο διανομής «Ευρώπη», αφήνοντας στη διανομή μόνο του το «Αργος», και τότε οι συναρμόδιοι υπουργοί Παπαδημητρίου (Οικονομίας και Ανάπτυξης) και Παππάς (Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης) έχουν ζητήσει από την Επιτροπή Ανταγωνισμού να γνωμοδοτήσει κατά πόσον ο ανταγωνισμός στην ελληνική αγορά διανομής Τύπου μπορεί να λειτουργήσει ικανοποιητικά σε περίπτωση δραστηριοποίησης μονάχα μιας επιχείρησης.

Παράλληλα, ζητούσαν, σε περίπτωση που η γνωμοδότηση καταδεικνύει μη ικανοποιητική λειτουργία του ανταγωνισμού, να υποδείξει η Επιτροπή και τα κατάλληλα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν από την πολιτεία. Στο διάστημα αυτό δημοσιεύθηκε ΚΥΑ με την οποία καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές εφαρμογής του νομοθετημένου μέτρου για τη μέτρηση των κυκλοφοριών των εντύπων, η διαδικασία διανομής, πώλησης και επιστροφής τους, όπως και το πλαίσιο ελέγχου και επιβολής των προστίμων.

Γίνεται, επίσης, αναφορά στον τρόπο συγκέντρωσης και δημοσιοποίησης των στοιχείων κυκλοφορίας εφημερίδων και περιοδικών. Να σημειωθεί ότι, σήμερα, το μοναδικό πλέον πρακτορείο διανομής «Αργος» ανακοινώνει «εκτιμήσεις» και όχι πραγματικές κυκλοφορίες για τις εφημερίδες.

Το κέντρο διανομής «Αργος» επιχείρησε να αλλάξει την διαδικασία συγκέντρωσης και καταγραφής των πραγματικών κυκλοφοριών. Ανάθεσε μάλιστα στην Grant Thornton την αναμόρφωση των λογιστικών του, την πιστοποίηση της κυκλοφορίας εφημερίδων και περιοδικών και προσπαθεί να εφαρμόσει πιλοτικά ένα σύστημα barcode για τις κυκλοφορίες, όμως σε λίγα όμως σημεία. Ουσιαστικά το νέο σύστημα του υπουργείου θα είναι αυτό που θα καταγράφει επακριβώς τις κυκλοφορίες όλων των εντύπων σε κάθε σημείο πώλησης.

Στις προτεραιότητες του υπουργείου είναι η δημιουργία της απαραίτητης υποδομής για την παρακολούθηση και την καταγραφή στοιχείων, που δημιουργούνται κατά την διαδικασία «track & trace» της διανομής των εντύπων, ώστε να υπάρξει πλήρης διαφάνεια σε όλη το «κύκλωμα» διακίνησης, πώλησης και επιστροφών.

Τι σημαίνει η διαδικασία track & trace
Hδ ιαδικασία προσδιορισμού της τρέχουσας και της προηγούμενης τοποθεσίας (και άλλων πληροφοριών) ενός μοναδικού στοιχείου ή ιδιότητας στην διεθνή ορολογία ονομάζεται «track & trace». Επίσης συναντάται στην διανομή και στην υλικοτεχνική υποστήριξη πολλών τύπων προϊόντων. Ένα παράδειγμα αυτής της μεθόδου είναι η παρακολούθηση πακέτων από διεθνείς διακινητές εμπορευμάτων και πακέτων γενικώς όπως η Deutsche Post, η United Parcel Service, η AirRoad , η FedEx και άλλοι.

Η προετοιμασία του έργου
Θέμα ημερών είναι η κατάθεση τροπολογίας, η οποία θα προβλέπει την υποχρεωτική ανάγνωση του γραμμωτού κώδικα σε όλα τα στάδια διάθεσης, πώλησης και επιστροφής των φύλων των εφημερίδων. Ολοι όσοι εμπλέκονται στην παραγωγή, διανομή, διακίνηση, πώληση και επιστροφή εφημερίδων θα προμηθευτούν scanner κατάλληλα συνδεδεμένα με το πληροφορικό σύστημα που θα σχεδιαστεί και θα λειτουργήσει κάτω από την εποπτεία του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Παράλληλα για την πώληση κάθε φύλλου, περιοδικού ή εντύπου γενικότερα θα ενημερώνεται η Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Η χρηματοδότηση του έργου από το ΠΔΕ
Πρόκειται για ένα σύνθετο έργο, χωρίς μεγάλες τεχνολογικές απαιτήσεις, το οποίο απαιτεί την προμήθεια τουλάχιστον 10.000 scanners και την σύνδεσή τους στο κεντρικό σύστημα [ πιθανότατα θα αξιοποιηθούν οι υποδομές του G-Cloud ] του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής.
 Σύμφωνα με την σημερινή διάταξη της εκτύπωσης, της διανομής και της επιστροφής των εφημερίδων λειτουργούν: 
Ενα Πρακτορείο Διανομής, 125 υποπρακτορεία, 8.000 σημεία πώλησης για τουλάχιστον 100 τίτλους εντύπων καθημερινής διανομής, 500 χιλιάδες έντυπα κάθε κατηγορίας που διανέμονται καθημερινά και 300 χιλιάδες, που επιστρέφονται επίσης καθημερινά.

Ουσιαστικά θα δημιουργηθεί ένα περιβάλλον υποδομών ΤΠΕ, το οποίο καθημερινά θα υποστηρίζει ένα κεντρικό σύστημα, το πανελλαδικό δίκτυο σύνδεσης, τους σαρωτές και εκτός των άλλων:
την διανομή των πωλήσεων και των επιστροφών των κάθε είδους εντύπων,
συγκρίσεις διανομής, πώλησης και επιστροφών, την υποστήριξη νέων κωδικών
και
σειρά παραμέτρων που θα δίνουν την πραγματική εικόνα στις πωλήσεις
των κάθε είδους και κατηγορίας εντύπων σε όλη την Ελλάδα.