ICT plus
Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2018

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΠΟΣΟ ΩΦΕΛΗΣΕ Η "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ?
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ (ΑΝΩ ΤΟΥ 70%)
ΠΟΛΥ (ΑΠΟ 60 ΕΩΣ 70%)
ΑΡΚΕΤΑ (ΑΠΟ 50 ΕΩΣ 60%)
ΜΕΤΡΙΑ (ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 50%)
ΛΙΓΟ (ΑΠΟ 30 ΕΩΣ 40%)
ΚΑΘΟΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΠΟ 30%)

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

2/8/2017
Ηλεκτρονικός κατάλογος για τη χαρτογράφηση των φορέων που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις

Η συστηματική χαρτογράφηση των φορέων που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις στην Ελλάδα επιχειρείται για πρώτη φορά από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), στο πλαίσιο υλοποίησης μίας εκ των σημαντικότερων δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής για τις Δημόσιες Συμβάσεις 2016-2020.
 
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο ακριβής προσδιορισμός του αριθμού των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων της χώρας με τα διαθέσιμα πληροφοριακά συστήματα δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί, λόγω των διαφορετικών κατηγοριοποιήσεων και καταλόγων που χρησιμοποιούνται από το καθένα αλλά και λόγω της μεταβλητότητας του δημόσιου χώρου ως αυτός εξελίσσεται δυναμικά στον χρόνο (συγχωνεύσεις ή διάσπαση φορέων, νέοι φορείς, κατάργηση υπαρχόντων φορέων κ.ά.).
 
Μερική έκφανση της κατάστασης που διαμορφώνεται είναι και η περίπτωση της αντιμετώπισης των αναθετουσών αρχών και φορέων, στις οποίες έχει μεσολαβήσει εταιρικός μετασχηματισμός, όπου μέχρι σήμερα το ελληνικό Δημόσιο ήταν ο κύριος μέτοχος, ή και παραχωρήσεων υποδομών που υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων.
 
"Έχοντας υπόψη το αυτονόητο αίτημα εξορθολογισμού των δομών του συστήματος σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, αλλά και την καλύτερη λειτουργία και εποπτεία του τομέα αυτού, είναι αδήριτη η ανάγκη να γνωρίζουμε ανά πάσα χρονική στιγμή πόσες και ποιες είναι οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς των συμβάσεων αυτών", σημειώνεται στην ανακοίνωση. Προστίθεται, δε, ότι το αίτημα της χαρτογράφησης είναι αυτονόητο σε ένα σύστημα που θέλει να καταστήσει δυνατή την αποτελεσματική λειτουργία, την εποπτεία, την αξιολόγηση και τον έλεγχο του συγκεκριμένου τομέα, αλλά και την παρακολούθηση της εφαρμογής των δράσεων που αναλαμβάνονται, προκειμένου να επιτυγχάνεται η διαρκής βελτίωσή του, προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
 
Για την επίλυση λοιπόν αυτού του ζητήματος, ενδεδειγμένη λύση είναι, σύμφωνα με την Αρχή, ένας ενιαίος ηλεκτρονικός κατάλογος, προκειμένου να υπάρχει ανά πάσα χρονική στιγμή επικαιροποιημένο προφίλ και λίστα με τους φορείς, που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σύστημα αναφοράς φορέων και χρηστών.
 
Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων προβαίνει στη κατάρτιση και δημοσιοποίηση μίας πρώτης αρχικής έκδοσης του Μητρώου Αναθετουσών Αρχών/Αναθετόντων Φορέων, σύμφωνα με στοιχεία που αντλήθηκαν από τα πληροφοριακά Συστήματα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), και τα αρχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) και του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μετά από επικαιροποίηση ή/και συμπλήρωση αυτών από τους ίδιους τους φορείς.
 
Έτσι, παρά τις προσωρινές ατέλειες που εντοπίζονται στην καταγραφή, τον έλεγχο ή την επεξεργασία των ανωτέρω στοιχείων, καθώς τα υφιστάμενα ηλεκτρονικά συστήματα χρήζουν βελτιώσεων και η χρήση τους γίνεται σταδιακά από τους υπόχρεους δημόσιους φορείς, επιχειρείται μία κατά το δυνατόν ολοκληρωμένη καταγραφή, στην οποία καλούνται να συμβάλλουν όλοι οι εμπλεκόμενοι, έως την πλήρη λειτουργία των ηλεκτρονικών εργαλείων και πληροφοριακών συστημάτων της Εθνικής Βάσης Δεδομένων για τις Δημόσιες Συμβάσεις που τηρεί η Αρχή.
 
Απάντηση σε δημοσιεύματα για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς
 
Εν τω μεταξύ, όπως τονίζει η Αρχή, με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα για την τροπολογία του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΥΔΔΑΔ) για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς:
 
"Χωρίς να υπάρξει η οποιαδήποτε ενημέρωση της ΕΑΑΔΗΣΥ, κατατέθηκε την Παρασκευή 28/7 βράδυ, τροπολογία για την κατάργηση της θέσης βοηθού νομικού συμβούλου και της διαδικασίας σύμφωνης γνώμης της ΕΑΑΔΗΣΥ, στην έκδοση Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο ανατίθενται στην Αρχή πρόσθετες αρμοδιότητες για την εκπλήρωση του σκοπού της, διατάξεις οι οποίες, σημειωτέον, ψηφίστηκαν μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο με τον Ν. 4441/2016. Η εν λόγω τροπολογία, μας βρίσκει κάθετα αντίθετους και θεωρούμε ότι πλήττει το κύρος της Αρχής και την Ανεξαρτησία της. Εντούτοις, ως προς το σκέλος τους περί ΕΑΑΔΗΣΥ, τα ως άνω δημοσιεύματα στερούνται βάσης και δεν αποδίδουν την πραγματικότητα, και η ΕΑΑΔΗΣΥ ουδέποτε εξέδωσε γνώμη για τη συγκεκριμένη τροπολογία του ΥΔΔΑΔ".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΑΡΧΕΙΟ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

<< αρχική < προηγούμενη 1 / 923 επόμενη > τελευταία >>