ICT plus
Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2021

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΠΟΣΟ ΩΦΕΛΗΣΕ Η "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ?
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ (ΑΝΩ ΤΟΥ 70%)
ΠΟΛΥ (ΑΠΟ 60 ΕΩΣ 70%)
ΑΡΚΕΤΑ (ΑΠΟ 50 ΕΩΣ 60%)
ΜΕΤΡΙΑ (ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 50%)
ΛΙΓΟ (ΑΠΟ 30 ΕΩΣ 40%)
ΚΑΘΟΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΠΟ 30%)

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

9/5/2007
ΕΕΤΤ: Βασικές δράσεις του επιχειρησιάκου της σχεδίου για το 2007

H EETT στα πλαίσια του προγραμματισμού των δράσεων της για το 2007, θα κινηθεί σε πέντε βασικούς άξονες με ένα βασικό στρατηγικό στόχο για τον καθένα εξ αυτών. Είναι προφανές ότι οι προγραμματισμένες δράσεις μπορούν να ικανοποιούν ταυτόχρονα άνω του ενός στόχου.

1) ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Στόχος: Εξασφάλιση και ενίσχυση ανταγωνισμού στις υποδομές.
Η ΕΕΤΤ προσβλέπει στην περαιτέρω ανάπτυξη του ανταγωνισμού τόσο στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες όσο και στα ταχυδρομεία. Για την εξασφάλιση βιώσιμου ανταγωνισμού στην Ελληνική αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών η ΕΕΤΤ θεωρεί απαραίτητο στοιχείο, στην παρούσα φάση, την ανάπτυξη ανταγωνισμού στις υποδομές, ώστε να δοθεί η δυνατότητα για διαφοροποίηση και ανάπτυξη ανταγωνιστικών υπηρεσιών.
Βασικές Δράσεις:

 • Εξειδίκευση ρυθμιστικών υποχρεώσεων βάσει της ανάλυσης των σχετικών αγορών
 • Ολοκλήρωση δευτερογενούς νομοθεσίας. Μεταξύ άλλων:
  Κανονισμός συνεγκατάστασης
  Κανονισμός μεταβίβασης ή εκμίσθωσης δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στο σύνολο τους
  Εισήγηση στο ΥΜΕ για τον καθορισμό των όρων, προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας μεταβίβασης ή εκμίσθωσης τμήματος δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων
 • Εξασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού στις ραδιοσυχνότητες μέσω της υλοποίησης της 2ης φάσης του έργου του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης και Εποπτείας Φάσματος (ΕΣΔΕΦ)
 • Εκπόνηση μεσο-μακροπρόθεσμης στρατηγικής της ΕΕΤΤ σε θέματα ρύθμισης στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες

2) ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ
Στόχος: Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών και εφαρμογών με έμφαση στο LLU.
Η ΕΕΤΤ, αντιλαμβανόμενη την σπουδαιότητας της ευρυζωνικότητας όχι μόνο για το μέλλον της αγοράς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελλάδα αλλά και για την συνολική ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της χώρας,θέτει σαν ξεχωριστό στρατηγικό στόχο για το 2007 την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών με έμφαση στο LLU που φαίνεται να προκρίνεται ως η λύση για την ελληνική αγορά.
Βασικές Δράσεις:

 • Εξειδίκευση remedies σχετικά με ευρυζωνικότητα (RBO, Προσφορά αναφοράς για Μισθωμένες, DCF)
 • Κανονισμός Δικαιωμάτων Διέλευσης
 • Ρύθμιση θεμάτων ευρυζωνικών υπηρεσιών -ρύθμιση θεμάτων για VoIP και μελέτη για 3pleplay.
 • Δράσεις προώθησης της ευρυζωνικότητας εκ μέρους της ΕΕΤΤ καθ όλη την διάρκεια του 2007, με στόχο την ενημέρωση του κοινού για τα πλεονεκτήματα και την ευκολία χρήσης των νέων τεχνολογιών/υπηρεσιών.
 • Διαρκή και συστηματικό εντοπισμό και επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την παροχή συνεγκαταστάσεων και τοπικών βρόχων κατά την αδεσμοποίητη πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο.

3) ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ/ΧΡΗΣΤΗΣ
Στόχος: Ενήμερος και Ισχυρός Καταναλωτής/Χρήστης
Ο ακρογωνιαίος λίθος των οποιοδήποτε στόχων και δράσεων της ΕΕΤΤ, είναι ο Έλληνας καταναλωτής/χρήστης να έχει την δυνατότητα επιλογών σύγχρονων υπηρεσιών και προϊόντων (ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομείων) σε ποιότητα και κόστος κατ’ ελάχιστο αντίστοιχο με αυτό που απολαμβάνει ο μέσος Ευρωπαίος πολίτης. Λόγω των εξελίξεων τόσο στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες όσο και στις ταχυδρομικές υπηρεσίες κρίνεται αναγκαίο η ΕΕΤΤ να προβεί σε δράσεις ενημέρωσης και προστασίας ώστε να προσφέρει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να πραγματοποιεί συνειδητές επιλογές.
Βασικές Δράσεις:

 • Ενημερωτικές εκστρατείες για:
  Θέματα Κεραιών
  Προεπιλογή
  Φορητότητα
  Δικαιώματα και τις Υποχρεώσεις Καταναλωτών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
 • Ενδυνάμωση διαδικασιών
  Εποπτείας και ελέγχου καθώς και
  Διαχείρισης καταγγελιών καταναλωτών

4) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στόχος: Διαφάνεια και ανάδειξη ποιοτικών χαρακτηριστικών των προσφερόμενων υπηρεσιών/προϊόντων
Σε συνέχεια του στόχου για έναν ενήμερο και ισχυρό καταναλωτή, η ΕΕΤΤ προσβλέποντας στην εντατικοποίηση του ανταγωνισμού ιδιαίτερα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, θεωρεί ανεξάρτητο στόχο της την ανάδειξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών των προσφερόμενων υπηρεσιών/προϊόντων και την διαφανή και έγκυρη παρουσίασή τους στον καταναλωτή. Ο καταναλωτής αντιμέτωπος με μια σειρά νέων/καινοτόμων τεχνολογικών και εμπορικών προσφορών έχει ανάγκη την παροχή δυνατότητας σύγκρισης ποιότητα, πέρα απ’ το κόστος,βάσει κοινώς αποδεκτών ποιοτικών δεικτών.
Βασικές Δράσεις:

 • Καθορισμός και Μέτρηση των Δεικτών Ποιότητας Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

5) ΕΕΤΤ
Στόχος: Μια σύγχρονη ΕΕΤΤ
Η ΕΕΤΤ είναι ο ρυθμιστής της πιο γρήγορα εξελισσόμενης και δυναμικής «βιομηχανίας» (ηλεκτρονικές επικοινωνίες), που χαρακτηρίζεται παγκοσμίως τόσο από τις ραγδαίες τεχνολογικές και επιχειρηματικές εξελίξεις όσο και από το υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό. Για να ανταποκριθεί στο ρόλο της, η ΕΕΤΤ απαιτείται να είναι αντίστοιχα εξωστρεφής, δυναμική, ευέλικτη και αποτελεσματική, καθώς και να διατηρεί ένα εργασιακό περιβάλλον ικανό να προσελκύει και να συντηρεί αντίστοιχα υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό.
Βασικές Δράσεις:

 • Οι βασικές δράσεις μηχανοργάνωσης (μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος-ΟΠΣ-το οποίο βρίσκεται υπο υλοποίηση) και αναδιαμόρφωσης των εσωτερικών διαδικασιών ευελπιστούμε ότι θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ταχύτερη και πληρέστερη ικανοποίηση των αιτημάτων καταναλωτών και παρόχων.

Στρατηγικές επιλογές

Η ΕΕΤΤ, αντιλαμβάνεται την στρατηγική σπουδαιότητα της ευρυζωνικότητας (δηλαδή, την μόνιμη, ακώλυτη και ταχεία πρόσβαση στο Διαδίκτυο) όχι μόνο για το μέλλον της αγοράς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών αλλά και για την συνολική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας. Θέτει ως ξεχωριστούς στρατηγικούς στόχους για το 2007 (α) την εξασφάλιση και ενίσχυση του ανταγωνισμού στις ευρυζωνικές υποδομές (με κύρια έμφαση στην επέκταση της αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο - LLU) και (β) τον έλεγχο της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών από όλους τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. Ο σεβασμός και η τήρηση των ρυθμιστικών υποχρεώσεων από τον ΟΤΕ και από τους λοιπούς εναλλακτικούς παρόχους αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Εισερχόμεθα πλέον σε ένα νέο επιχειρηματικό περιβάλλον, όπου οι συμμαχίες, οι συγχωνεύσεις, και η εμφάνιση νέων «παιχτών» επιφέρουν ταχείες αλλαγές στις συνθήκες ανταγωνισμού.Οι εναλλακτικοί πάροχοι θα πρέπει να αποφεύγουν προωθητικές ενέργειες για την προσέλκυση πελατών στις περιπτώσεις όπου οι υπηρεσίες που προσφέρουν δεν ανταποκρίνονται στις υποσχέσεις των προωθητικών αυτών ενεργειών τους. Η επιτήρηση, ο έλεγχος και η εποπτεία σ’ αυτό το θέμα θα ενταθούν και σε κάθε περίπτωση καταστρατήγησης της νομοθεσίας θα παρεμβαίνουμε άμεσα και με αυστηρότητα.

Το διακύβευμα είναι πολύ μεγάλο, αφορά το σύνολο των πολιτών και επηρεάζει την ευημερία των επόμενων γενεών. Μπροστά στις νέεςπροκλήσεις, όλες οι εταιρείες του κλάδου οφείλουν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των καταναλωτών και στον επιταχυνόμενο ρυθμό σύγκλησης των τεχνολογιών. Η πρόοδος που παρατηρήθηκε στο μέτωπο της ευρυζωνικότητας κατά το 2006 μπορεί να αποτελέσει οδηγό για περαιτέρω επιτεύγματα, με στόχο την ταχεία σύγκλιση με τις χώρες της ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, η διοίκηση της ΕΕΤΤ είναι αποφασισμένη να πράξει το καθήκον της στο ακέραιο, παρά τους αναπόφευκτους (και αναμενόμενους) κλυδωνισμούς.

ΑΡΧΕΙΟ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

<< αρχική < προηγούμενη 1 / 1162 επόμενη > τελευταία >>