ICT plus
Τρίτη, 2 Ιουνίου 2020

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΠΟΣΟ ΩΦΕΛΗΣΕ Η "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ?
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ (ΑΝΩ ΤΟΥ 70%)
ΠΟΛΥ (ΑΠΟ 60 ΕΩΣ 70%)
ΑΡΚΕΤΑ (ΑΠΟ 50 ΕΩΣ 60%)
ΜΕΤΡΙΑ (ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 50%)
ΛΙΓΟ (ΑΠΟ 30 ΕΩΣ 40%)
ΚΑΘΟΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΠΟ 30%)

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

1/4/2008
Aύξηση πωλήσεων 16% στα 1,8 δισ. ευρώ και άνοδος κερδών προ φόρων στα 145 εκατ. ευρώ για τις εισηγμένες εταιρείες πληροφορικής το 2007 (ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Για να δείτε τα αποτελέσματα των εισηγμένων εταιρειών Πληροφορικής για το 2007 πατήστε εδώ

Για να δείτε τα ενοποιημένα αποτελέσματα των εισηγμένων εταιρειών Πληροφορικής για το 2007 πατήστε εδώ

Ολοκληρώθηκε η δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων των εισηγμένων εταιρειών πληροφορικής για το 2007, τα οποία επιβεβαιώνουν ότι καταγράφεται σημαντική άνοδος 17% στο σύνολο των πωλήσεων και αύξηση της κερδοφορίας σχεδόν σε όλες τις εταιρείες για το 2007. Παράλληλα η κερδοφορία, σχεδόν στο σύνολο των εισηγμένων, παρουσιάζει αισθητή άνοδο, γεγονός που έχει να καταγραφεί από την περίοδο της ανόδου του Χρηματιστηρίου το 1999. Σύμφωνα με το σύνολο σχεδόν των εκτιμήσεων στελεχών των εισηγμένων εταιρειών η άνοδος αυτή οφείλεται σχεδόν στο σύνολό της στους εξής παράγοντες:

A) Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» (Ε.Π ΚτΠ).
B) Στην υλοποίηση του συνόλου των έργων του Γ! Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης
C) Στην κάλυψη άμεσων αναγκών υποστήριξης από συστήματα πληροφορικής ανερχόμενων αγορών όπως π.χ οι τηλεπικοινωνίες
D) Στην ραγδαία αύξηση της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας.

Παρά την αναμφισβήτητη άνοδο των οικονομικών αποτελεσμάτων και της μεγέθυνσης της ελληνικής αγοράς πληροφορικής διάχυτες είναι οι αμφιβολίες στελεχών εταιρειών, σύμφωνα με τις οποίες, θα υπάρξει σημαντική ανάσχεση στην ανοδική πορεία των μεγεθών μετά το 2010 εξ αιτίας της ολοκλήρωσης του Ε.Π ΚτΠ και του αισθητά μικρότερου προϋπολογισμού του ΕΣΠΑ σε έργα πληροφορικής.

Σε δύο κατευθύνσεις κινούνται τα αρχικά συμπεράσματα από την δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων των εισηγμένων εταιρειών πληροφορικής για το 2007. Η πρώτη αφορά την θετική αποτύπωση των έργων του Ε.Π ΚτΠ στα αποτελέσματα των εταιρειών, τη διεύρυνση της εγκατεστημένης βάσης των υποδομών πληροφορικής στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και την διείσδυση των εφαρμογών και των υπηρεσιών ευρυζωνικότητας σε επιχειρηματικούς και οικιακούς τομείς. Η δεύτερη αφορά την καταγραφή ουσιωδών επιφυλάξεων για την διατήρηση αυτής της ανοδικής πορείας με ανάλογο ρυθμό και μετά την υλοποίηση του Γ! ΚΠΣ, καθώς η υλοποίηση του ΕΣΠΑ αφορά πολύ μικρότερο προϋπολογισμό, περίπου 850 εκατ. ευρώ, σε έργα πληροφορικής τα οποία θα κατανεμηθούν στην Περιφέρεια.

Σύμφωνα με στοιχεία του ετήσιου Οδηγού Πληροφορικής και Επικοινωνιών Greek ICT Market το 2008 από την ολοκλήρωση της υλοποίησης του Ε.Π. ΚτΠ η αγορά πληροφορικής θα αξιοποιήσει πόρους περίπου 600 εκατ. ευρώ που αποτελούν εκταμιεύσεις για έργα που θα παραληφθούν και τα εξοφληθούν, καθώς δεν προβλέπεται η προκήρυξη παρά ελάχιστων νέων έργων και μάλιστα χαμηλού προϋπολογισμού. Αντίθετα αναμένεται η παραλαβή πολλών έργων υψηλού προϋπολογισμού που βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο ολοκλήρωσης.

Από το 2008 και μετά οι εισηγμένες εταιρείες πληροφορικής, οι οποίες πραγματοποιούν άνω του 90% του συνόλου των πωλήσεων του κλάδου, θα αναζητήσουν νέες πηγές εσόδων από τομείς, εκτός των δημόσιων έργων και των επιχορηγούμενων ιδιωτικών έργων, οι οποίοι δεν φαίνονται ικανοί σήμερα να συντηρήσουν τον ρυθμό αύξησης του συνόλου των πωλήσεών τους. Εκτιμήσεις στελεχών εταιρειών που έχουν αναλάβει σειρά έργων σε διάφορους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης επικεντρώνονται στις συντηρήσεις των συστημάτων πληροφορικής, μετά την παρέλευση της δωρεάν περιόδου, για να διατηρήσουν και να αυξήσουν το σημερινό επίπεδο πωλήσεών τους. Όμως διατηρούν σοβαρές επιφυλάξεις καθώς ο τομέας των υπηρεσιών δεν έχει ανάλογη κερδοφορία και τέτοιο ποσοστό κέρδους που να αιτιολογεί την αισιοδοξία ότι θα αποτελέσει το «κερδο-καύσιμο» του κλάδου.

Παράλληλα με την ολοκλήρωση των έργων του Γ! ΚΠΣ διαφαίνεται και ο διαχωρισμός του κλάδου στους εξής τομείς ανάπτυξης:

Ο πρώτος τον τομέα της διευρυμένης διανομής ψηφιακών προϊόντων με κυρίαρχο εκπρόσωπο την Πλαίσιο Computers.
Ο δεύτερος τον τομέα πολλαπλών δραστηριοτήτων στην παροχή ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών με αντιπροσωπευτικούς Ομίλους της Intracom, της Quest και της Altec.
Ο τρίτος τον χώρο του λογισμικού και της παροχής υπηρεσιών ολοκλήρωσης συστημάτων πληροφορικής με αντιπροσωπευτικούς εκπροσώπους τους Ομίλους της SingularLogic, της Byte, της Profile κ.α.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών του κλάδου σχετικά με τις προοπτικές των επί μέρους τομέων της αγοράς οι εισηγμένες εταιρείες με βάση τους παραπάνω διαχωρισμούς έχουν να αντιμετωπίσουν πολλές νέες «συμπληγάδες» στα επόμενα χρόνια, καθώς η γενικευμένη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών έχει ως αποτέλεσμα.

1) Τη δημιουργία εξειδικευμένων αλυσίδων διανομής πέρα των γνωστών και εδραιωμένων στην αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών. Η διείσδυση των εταιρειών επικοινωνιών και τηλεφωνίας στην λιανική πώληση προϊόντων πληροφορικής είναι χαρακτηριστική αυτής της κλιμάκωσης. Αν και η δημιουργία σειράς νέων κέντρων, κυρίως στη χονδρική την τελευταία οκταετία, έχει επιδράσει θετικά στον ανταγωνισμό, δεν πρέπει να υποβαθμίζεται το γεγονός ότι τουλάχιστον δύο μεγάλοι Ομιλοι διανομής σταμάτησαν τις δραστηριότητές τους όπως η Πουλιάδης, η Informatics

2) Τη δημιουργία τριών μεγάλων Ομίλων με παραπλήσιους «πυρήνες» δραστηριοτήτων αλλά και διακριτές διαφορές σε κατευθύνσεις, πολιτική και υπηρεσίες. Οι Ομιλοι της Intracom, της Quest και της Altec βγαίνουν από την ολοκλήρωση του Γ! ΚΠΣ και οι τρεις με αυξημένη διείσδυση σε έργα υποδομών και υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. Με δραστηριότητες και οι τρεις στην παραγωγή λογισμικού, στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση έργων πληροφορικής και επικοινωνιών έχουν δημιουργήσει τρεις Ομίλους με υψηλές δυνατότητες ανάληψης πολλαπλών έργων. Παράλληλα οι διαφορές τους αφορούν ότι ανά δύο έχουν κοινές δραστηριότητες στον χώρο της διανομής (Quest και Altec ), στις τηλεπικοινωνίες (Altec Telecoms, Intracom-HOL), ενώ η Intracom IT Services ξεχωρίζει καθώς είναι η δεύτερη, μετά την Intralot, που έχει στρέψει το ενδιαφέρον της και στις διεθνείς αγορές επιτυγχάνοντας τη σύναψη σημαντικών συμφωνιών το 2007.

Η δεύτερη ανάγνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2007 δείχνει ότι:

Πλην της Multirama με ζημίες 2,6 εκατ. ευρώ λόγω των δαπανών επανεισόδου (rebranding) στην αγορά λιανικής, όλες οι εισηγμένες για πρώτη φορά παρουσιάζουν κέρδη. Αν εξαιρεθούν τα αποτελέσματα της Intralot, μεγάλο μέρος των οποίων πραγματοποιείται στο εξωτερικό, όπως και τα έσοδα της Info Quest από την πώληση της Q Telecomτο σύνολο των κερδών προ φόρων των εισηγμένων είναι ιδιαίτερα χαμηλό, Αν μάλιστα το ποσόν αυτό μετατραπεί σε κέρδη μετά φόρων κ.λπ χαρακτηρίζεται ως «ανεμικό» κατεβάζοντας το συνολικό καθαρό ποσοστό κέρδους κάτω από το 4%, ασχέτως αν ορισμένες εταιρείες εμφανίζουν υψηλό περιθώριο κέρδους. Το σημείο αυτό, το οποίο ακολουθεί τον κλάδο τα τελευταία χρόνια αποτελεί για πολλούς επιχειρηματίες και στελέχη το «αγκάθι» του κλάδου καθώς αποδυναμώνει τον τομέα των υπηρεσιών και του λογισμικού που αποτελούσαν την «αιμοδοσία» πολλών εταιρειών πληροφορικής.

Εάν στο τέλος του Ε.Π ΚτΠ από το οποίο οι προσδοκίες για «απογείωση» των εταιρειών πληροφορικής ήταν μεγάλες, η εικόνα των εισηγμένων είναι αυτή, όπως απεικονίζεται στον πίνακα που δημοσιεύεται στο ICTPLUS.GR, μάλλον, όσοι πίστευαν σε κερδοφορία και ανάπτυξη fastspeed θα πρέπει να αναθεωρήσουν τις εκτιμήσεις τους.

Τα αποτελέσματα τότε:
Ή θα αργήσουν πολύ να φανούν ή η διάχυσή τους είναι μεγάλη,
Ή τα δομικά και οικονομικά προβλήματα των εισηγμένων ήταν μεγαλύτερα από αυτά που φαίνονταν,
Ή οι ελληνικές εταιρείες έχουν μεγάλο διαχειριστικό και λειτουργικό κόστος,
΄Η τα έργα του Ε.Π ΚτΠ, έτσι όπως είχαν προκηρυχθεί καικατακυρωθεί, είχαν πολύ χαμηλά περιθώρια κέρδους,
΄Η ο εξοπλισμός που αγοράσθηκε από τις πολυεθνικές ήταν η μερίδα του λέοντος σε έργα με πολύ χαμηλό προϋπολογισμό,
Ή τα έργα πληροφορικής του Ε.Π ΚτΠ είχαν μικρότερη συμμετοχή στο σύνολο του προϋπολογισμού, από όσο υπολογιζόταν στην έναρξή του,
Ή τελικά συνέβησαν όλα τα παραπάνω μαζί, όσον αφορά τα έργα του δημόσιου τομέα.

Τα αποτελέσματα των εισηγμένων εταιρειών πληροφορικής για το 2007 χρειάζονται πολλές αναγνώσεις για να βγουν ασφαλή συμπεράσματα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του ετήσιου Οδηγού Πληροφορικής και Επικοινωνιών Greek ICT Market αλλά και επιχειρηματιών και στελεχών εταιρειών πληροφορικής η εικόνα του 2007 (αυξητική πορεία στις πωλήσεις, κερδοφορία στο σύνολο των εταιρειών) δεν είναι καθόλου εύκολο να διατηρηθεί την επόμενη τριετία, αν πούμε ότι η αγορά περιμένει (που δεν περιμένει) την έναρξη της υλοποίησης του ΕΣΠΑ. Η καθυστέρηση νέων ψηφιακών υπηρεσιών πληροφορικής προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, η ανυπαρξία των ΣΔΙΤ στον τομέα της πληροφορικής στον δημόσιο τομέα, η διαπιστωμένη αδυναμία (ας το πούμε κάποτε χωρίς να εξετάσουμε εδώ τους ουσιαστικούς λόγους) των περισσοτέρων ελληνικών επιχειρήσεων να βγουν με αξιώσεις στην Ευρωπαϊκή Αγορά και πολλές άλλες παράμετροι έχουνως αποτέλεσμα την αναπτυξιακή ανάσχεση του κλάδου παρά την άνοδο των μεγεθών του 2007.

ΑΡΧΕΙΟ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

<< αρχική < προηγούμενη 1 / 181 επόμενη > τελευταία >>