ICT plus
Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2020

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΠΟΣΟ ΩΦΕΛΗΣΕ Η "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ?
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ (ΑΝΩ ΤΟΥ 70%)
ΠΟΛΥ (ΑΠΟ 60 ΕΩΣ 70%)
ΑΡΚΕΤΑ (ΑΠΟ 50 ΕΩΣ 60%)
ΜΕΤΡΙΑ (ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 50%)
ΛΙΓΟ (ΑΠΟ 30 ΕΩΣ 40%)
ΚΑΘΟΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΠΟ 30%)

E-GOVERMENT

8/2/2008
Ευρυζωνικότητα: Επιβεβαιώνονται οι προοπτικές ταχείας σύγκλισης με την Ευρώπη

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της ΕΕΤΤ για την εξέλιξη της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα, το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ προχώρησε στην περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων και την καταγραφή ποιοτικών στοιχείων για την αγορά. 
 
Υπενθυμίζεται ότι η διείσδυση της ευρυζωνικότητας ανήλθε σε ποσοστό 9,11% στο τέλος του Δεκεμβρίου 2007, στοιχείο που επιβεβαιώνει τις σχετικές εκτιμήσεις που είχε διατυπώσει στις αρχές Ιουλίου ο οργανισμός. Ειδικότερα, οι συνολικές ευρυζωνικές συνδέσεις ανέρχονται σε 1.017.475, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 108,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και 33,76% σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο (Ιανουάριος-Ιούλιος 2007).
 
Αξίζει να αναφερθεί ότι, κατά μέσο όρο, περισσότερες από 1.945 νέες συνδέσεις πραγματοποιούνται σε ημερήσια βάση για κάθε μια από τις 5 εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας. Ωστόσο, παρόλο που η δυναμική της ζήτησης παραμένει σε υψηλό επίπεδο, το β’ εξάμηνο του 2007 καταγράφεται ελαφρά υποχώρηση, της τάξης του 5,88%, στο ρυθμό μηνιαίας αύξησης νέων συνδέσεων.  

Ταχεία σύγκλιση με την Ευρώπη
 
Με βάση τα αποτελέσματα του 2007, η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται σε τροχιά ταχείας σύγκλισης με την ΕΕ-25, καθώς η απόσταση που τη χωρίζει από το μέσο ευρωπαϊκό όρο βαίνει μειούμενη, ικανοποιώντας τις προσδοκίες του Παρατηρητηρίου αναφορικά με το αισιόδοξο σενάριο σύγκλισης με την ΕΕ-251, αλλά και ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι αν διατηρηθεί η παρούσα δυναμική, η Ελλάδα μπορεί να συγκλίνει με την ΕΕ-25 έως τα τέλη του 2009. Παράλληλα, το 2007 η Ελλάδα διατήρησε την έντονη δυναμική ανάπτυξης της ευρυζωνικής διείσδυσης και σε σχέση με τις χώρες της ΕΕ-27.

Εξελίσσεται η ευρυζωνική αγορά λιανικής στην Ελλάδα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στη διάρκεια του 2007 άλλαξε σημαντικά η προϊοντική σύνθεση της εγχώριας ευρυζωνικής λιανικής αγοράς, με επέκταση των συνδυαστικών πακέτων υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο:

  • Στην ανάπτυξη των συνδέσεων Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ)
  • Στην ώθηση που δόθηκε από τις επενδύσεις του Ομίλου ΟΤΕ στον εκσυγχρονισμό των αστικών κέντρων (Α/Κ) και των εναλλακτικών παρόχων σε ιδιόκτητες υποδομές. 

Σημειώνεται επίσης ότι καθώς η εγχώρια ευρυζωνική αγορά μεγεθύνεται, το μερίδιο λιανικής του Ομίλου ΟΤΕ δεν υφίσταται σημαντικές μεταβολές. Αντίθετα, στους εναλλακτικούς παρόχους παρατηρείται μια στροφή προς την προώθηση των πελατών τους σε λύσεις συνδέσεων ΑΠΤΒ όπου είναι δυνατό.  

Αύξηση των συνδέσεων ΑΠΤΒ & ΑΡΥΣ 

Ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης της εγχώριας αγοράς ΑΠΤΒ το 2007 διαμορφώνεται στα επίπεδα του 79,7% με βάση τις τριμηνιαίες μεταβολές. Παράλληλα, οι Ασύμμετρου Ρυθμού Συνδέσεις (ΑΡΥΣ), αποτελούν περίπου το 80% της εγχώριας ευρυζωνικής αγοράς και σύμφωνα με την αναφορά του Παρατηρητηρίου, αυξάνονται σε τριμηνιαία βάση με μέσο ρυθμό 14,87%.
 
Το λιανικό κόστος των ευρυζωνικών συνδέσεων προσεγγίζει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο
 
Σε ό,τι αφορά το κόστος των ευρυζωνικών συνδέσεων, στο εξάμηνο αναφοράς συνεχίστηκε η πτωτική τάση των τιμών. Η τάση αυτή είναι εντονότερη σε προσβάσεις υψηλότερης ταχύτητας και τα σχετικά ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:

  • Περί του 6,1% σε εξαμηνιαία βάση για τη βασική πρόσβαση (768 Kbps).
  • Περί του 18,9% σε εξαμηνιαία βάση για τη μέση πρόσβαση (1Mbps).
  • Περί του 24,8% σε εξαμηνιαία βάση για την υψηλή πρόσβαση (2Mbps).

Για τα πακέτα των 4 Mbps και 8 Mbps καταγράφηκαν ακόμη μεγαλύτερες μειώσεις, περί του 36,4% και 42,4% αντίστοιχα. 

Σημειώνεται επίσης ότι, σύμφωνα με την αναφορά του Παρατηρητηρίου, η εγχώρια αγορά διέπεται από έντονη δυναμική σύγκλισης με την ΕΕ-15 σε επίπεδο λιανικού κόστους πρόσβασης. 

Προοπτικές ανάπτυξης σε επίπεδο εξαμήνου – Προσεγγίσιμη η διείσδυση του 13-15% στους επόμενους 15 μήνες
 
Σε επίπεδο βραχυπρόθεσμων προοπτικών ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας, τα τρία σενάρια του Παρατηρητηρίου για την εξέλιξη μέχρι το τέλος του τρέχοντος εξαμήνου διαμορφώνονται ως εξής:  

1. Στο συντηρητικό σενάριο, η διείσδυση θα κυμανθεί στα επίπεδα 10,76%-11%, γεγονός που σηματοδοτεί μείωση του ρυθμού αύξησης της ζήτησης κατά 20%-30%. Στην περίπτωση αυτή, τα εγχώρια επίπεδα ευρυζωνικής διείσδυσης θα αυξηθούν κατά 17,5% με 20%.
2. Στο μέσο σενάριο η διείσδυση θα κυμανθεί στα επίπεδα του 11,35%-11,65% γεγονός που σηματοδοτεί σταθεροποίηση του ρυθμού ανάπτυξης της ζήτησης. Στην περίπτωση αυτά, τα εγχώρια επίπεδα ευρυζωνικής διείσδυσης θα αυξηθούν κατά 24,5% με 28%.
3. Στο αισιόδοξο σενάριο η διείσδυση θα κυμανθεί στα επίπεδα του 11,9%-12,3%, γεγονός που σηματοδοτεί αύξηση της ζήτησης κατά περίπου 20%-30%. Στην περίπτωση αυτά, τα εγχώρια επίπεδα ευρυζωνικής διείσδυσης θα αυξηθούν κατά 30% με 35%.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τονιστεί ότι το 2008 αποτελεί χρονιά ορόσημο για την εγχώρια ευρυζωνική ανάπτυξη καθώς θα διαφανεί καλύτερα η χρονική στιγμή της σύγκλισης. 
 
Επιπρόσθετα, το Παρατηρητήριο σημειώνει ότι με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία για τη διείσδυση του Internet στα ελληνικά νοικοκυριά, υπάρχει ένα απόθεμα ~418.000 εγκατεστημένων διαδικτυακών συνδέσεων που δεν είναι ευρυζωνικές. Αν ληφθούν υπόψη και τα νοικοκυριά που διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή, αλλά όχι διαδικτυακή πρόσβαση, τότε ο αριθμός των «δυνητικών πελατών» αυξάνεται στις 662.000. Αυτό σημαίνει ότι το επίπεδο ευρυζωνικής διείσδυσης 13%-15% αποτελεί προσεγγίσιμο στόχο για τους επόμενους 15 μήνες. 
 
Παρόλα αυτά, παράγοντες που είναι δυνατό να λειτουργήσουν ανασχετικά στην προσέλκυση νέων χρηστών ευρυζωνικών συνδέσεων σε τοπικό επίπεδο, παραμένουν. Μεταξύ αυτών θα πρέπει να αναφερθεί η δυσαρέσκεια που καταγράφεται στον κλαδικό Τύπο και σε on-line fora σχετικά με:

  • την ταχύτητα ικανοποίησης των αιτημάτων εγγραφής/κατάργησης χρηστών, 
  • την ποιότητα και την αξιοπιστία των προσφερόμενων υπηρεσιών 

Οι παράγοντες αυτοί θα πρέπει να αποτελέσουν σημεία προβληματισμού και θέματα προς επίλυση, προκειμένου να μην ανασταλεί η ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας, βάσει των σχετικών σεναρίων που έχει διατυπώσει το Παρατηρητήριο.

Για να δείτε την εξαμηνιαία αναφορά για την ευρυζωνικότητα πατήστε εδώ

ΑΡΧΕΙΟ - E-GOVERMENT

<< αρχική < προηγούμενη 1 / 47 επόμενη > τελευταία >>