ICT plus
Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΠΟΣΟ ΩΦΕΛΗΣΕ Η "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ?
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ (ΑΝΩ ΤΟΥ 70%)
ΠΟΛΥ (ΑΠΟ 60 ΕΩΣ 70%)
ΑΡΚΕΤΑ (ΑΠΟ 50 ΕΩΣ 60%)
ΜΕΤΡΙΑ (ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 50%)
ΛΙΓΟ (ΑΠΟ 30 ΕΩΣ 40%)
ΚΑΘΟΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΠΟ 30%)

ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

29/1/2008
Συνεργασία Siemens - E.ON για την ανάπτυξη τεχνολογίας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας φιλικής προς το κλίμα

Η Siemens και η E.ON Energie πρόκειται να συνεργαστούν για την ανάπτυξη μιας φιλικής προς το κλίμα τεχνολογίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο στόχος αυτής της συνεργασίας είναι η ανάπτυξη μιας οικονομικής και αποδοτικής μεθόδου για την “αιχμαλώτιση” του άνθρακα, ένα σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με περιορισμένη χρήση άνθρακα. Το σημείο εκκίνησης είναι ένας διαλύτης με ειδικά χαρακτηριστικά τα οποία παρέχουν τη βάση για μια νέα διαδικασία “αιχμαλώτισης” του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από τα απαγόμενα αέρια (καυσαέρια) των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Μια πιλοτική εγκατάσταση σε τοποθεσία ενός σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της E.ON στη Γερμανία θα είναι έτοιμη να λειτουργήσει μέχρι το 2010. Θα ακολουθήσουν περαιτέρω εξελίξεις μέχρι και το 2014. Ο μεσοπρόθεσμος στόχος είναι να εξελιχθεί αυτή η νέα διαδικασία για μεγάλης κλίμακας εμπορική ανάπτυξη μέχρι το 2020.

“Η E.ON ως παγκόσμιος ηγέτης στην παροχή ενέργειας προσφέρει σε αυτή τη συνεργασία την εμπειρία της από το σχεδιασμό και τη λειτουργία πολυάριθμων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ορυκτών καυσίμων καθώς και την τοποθεσία για το σχεδιαζόμενο πιλοτικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,” είπε ο Bernhard Fischer, Chief Technology Officer, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της E.ON Energie. Η Siemens με τη σειρά της παρέχει εκτεταμένη εμπειρία και τεχνογνωσία στο μηχανολογικό σχεδιασμό και την εκτέλεση έργων για την ολοκλήρωση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η Siemens προσφέρει επίσης στην ανάπτυξη εξαιρετικών ικανοτήτων στον τομέα των χημικών διαδικασιών καθώς και μηχανολογικές επιδεξιότητες από την πρώην Hoechst AG. Όλα αυτά αποτελούν τις προϋποθέσεις για την επιτυχημένη ανάπτυξη μιας αποδοτικής διαδικασίας “αιχμαλώτισης” του διοξειδίου του άνθρακα (CO2), καθώς και για τη βέλτιστη ενσωμάτωσή της στις διεργασίες ενός σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

"Η μάχη για την αλλαγή του κλίματος παγκοσμίως είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του 21ου αιώνα," είπε ο Michael Suess, Διευθύνων Σύμβουλος του Τομέα Παραγωγής Ενέργειας μέσω Ορυκτών Καυσίμων της Siemens. Ακόμα και στο άμεσο μέλλον, δε θα είναι εφικτό να καλυφθεί η ταχύτατα αυξανόμενη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια παγκοσμίως χωρίς τη χρήση ορυκτών καυσίμων όπως ο λιθάνθρακας και το φυσικό αέριο. Οι ειδικοί για το κλίμα συμφωνούν: οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) πρέπει να μειωθούν γρήγορα και αρκετά για να περιοριστεί η αύξηση της θερμοκρασίας. "Για αυτό μια μεγάλη ποικιλία τεχνολογιών πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή συμπεριλαμβανομένων και των τεχνολογιών που συμβάλλουν στην περαιτέρω αύξηση του βαθμού απόδοσης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και των διαδικασιών “αιχμαλώτισης” και αποθήκευσης του διοξειδίου του άνθρακα (CCS)," πρόσθεσε ο κ. Suess. Λιγότερο από το ένα τέταρτο των παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) μπορεί να αποδοθεί στην παραγωγή ενέργειας. Αναμένεται ότι ο
ι βιώσιμες τεχνολογίες μεγάλης κλίμακας CCS θα “αιχμαλωτίζουν” κατά προσέγγιση 90% του διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η απαιτούμενη, σύμφωνα με το νόμο, “αιχμαλώτιση” και αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα είναι ένα θέμα υπό συζήτηση και για το χρονικό διάστημα πέρα από το 2020. Για αυτό το λόγο, πρέπει σήμερα να αναπτυχθούν και να ελεγχθούν νέες εφαρμογές.

Ο Tobias Jockenhoevel, επικεφαλής της μονάδας των καινοτόμων ιδεών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και Project Manager στη Siemens Energy τονίζει μεταξύ άλλων: "Μία από τις περισσότερο υποσχόμενες τεχνολογίες CCS είναι η μετά καύσης “αιχμαλώτιση” του διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Οι στόχοι είναι η ανάπτυξη εξελιγμένων, οικολογικά συμβατών διαλυτών του διοξειδίου του άνθρακα (CO2), η βελτιστοποίηση της διαδικασίας “αιχμαλώτισης” και η έξυπνη ενσωμάτωση μέσα στο σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η πραγματική πρόκληση είναι να επιτευχθεί υψηλός βαθμός απόδοσης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και να αποφευχθούν οι αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον, για παράδειγμα, με την εκπομπή διαλυτών."

"Αυτή ακριβώς είναι η στρατηγική και ο σκοπός της τεχνολογικής πρωτοβουλίας ‘innovate.on’ στην οποία προσανατολίζεται η E.ON," πρόσθεσε ο Joerg Kruhl, Επικεφαλής της μονάδας Τεχνολογικής Πολιτικής / Νέων Τεχνολογιών στην E.ON Energie. "Πέρα από τη μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη των ευεργετικών τεχνολογιών, η γρήγορη μεταφορά των υποσχόμενων διαδικασιών “αιχμαλώτισης” μετά καύσης σε συνθήκες πραγματικής λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι αυτό που έχει σημασία ειδικότερα για την E.ON σήμερα. Αυτό είναι το απαραίτητο επόμενο βήμα προς την κατεύθυνση της μεγάλης κλίμακας ανάπτυξης των CCS στον ενεργειακό τομέα."

Η νέα αυτή διεργασία και η βέλτιστη ενεργειακά ενσωμάτωσή της σε συμβατικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας, θα επαληθευθεί το 2010 σε ένα μικρό πιλοτικό σταθμό κάτω υπό ρεαλιστικές συνθήκες λειτουργίας και με ειδικές θεωρήσεις της σπουδαιότητας για ένα σταθμό πλήρους κλίμακας.

Η νέα αυτή διεργασία δε θα είναι υλοποιήσιμη μόνο σε νέους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αλλά κατάλληλη και για την μετασκευή των υπαρχόντων σταθμών, γεγονός που δημιουργεί σημαντικές δυνατότητες εφαρμογής παγκοσμίως.

Αυτό το project της από κοινού ανάπτυξης είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα του ισχυρού τεχνολογικού τομέα στη Γερμανία, όπου η Siemens, μια ηγέτιδα εταιρεία παγκοσμίως στην προμήθεια των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνεργάζεται με την E.ON,  τον μεγαλύτερο ιδιώτη προμηθευτή υπηρεσιών ενέργειας. Το project χρηματοδοτείται από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας και Τεχνολογίας (BMWi) στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας COORETEC.

ΑΡΧΕΙΟ - ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

<< αρχική < προηγούμενη 1 / 108 επόμενη > τελευταία >>