ICT plus
Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2021

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΠΟΣΟ ΩΦΕΛΗΣΕ Η "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ?
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ (ΑΝΩ ΤΟΥ 70%)
ΠΟΛΥ (ΑΠΟ 60 ΕΩΣ 70%)
ΑΡΚΕΤΑ (ΑΠΟ 50 ΕΩΣ 60%)
ΜΕΤΡΙΑ (ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 50%)
ΛΙΓΟ (ΑΠΟ 30 ΕΩΣ 40%)
ΚΑΘΟΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΠΟ 30%)

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

3/5/2007
Θα εφαρμοστεί ο νέος «σκληρός» κανονισμός της ΕΕΤΤ;

 

Σειρά νέων σκληρών διατάξεων θεσμοθέτησε η απόφαση-κανονισμός της ΕΕΤΤ που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης σχετικά με την Αδεσμοποίηση του Τοπικού Βρόγχου(RUO). Ο νέος Κανονισμός έρχεται να ρυθμίσει σειρά προβλημάτων και αμφισβητούμενων περιοχών μεταξύ του ΟΤΕ και του ανταγωνισμού, τα οποία έχουν προκαλέσει τη συσσώρευση μεγάλου αριθμού παραπόνων και καταγγελιών τόσο στην ΕΕΤΤ, όσο και στον Συνήγορο του Καταναλωτή. Στις διατάξεις του νέου Κανονισμού προβλέπεται να μεταφέρεται εντός μίας ημέρας η γραμμή σύνδεσης από τον ΟΤΕ σε εναλλακτικό πάροχο, χωρίς να καταβάλλεται πάγιο. Επίσης προβλέπεται η καταβολή ρήτρας στους εναλλακτικούς παρόχους, αν ο ΟΤΕ δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του. Απομένει φυσικά να δούμε αν εφαρμοστεί ο νέος Κανονισμός καθώς ο χρόνος αναμονής των χρηστών έχει ξεπεράσει τα ανεκτά όρια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΕΤΤ στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης της 30 Απριλίου 2007 δημοσιεύθηκε ο νέος κανονισμός για την αδεσμοποίηση του τοπικού βρόχου (ΦΕΚ 620/Β/25-4-2007).

Η συγκεκριμένη απόφαση της ΕΕΤΤ, που αποτέλεσε προϊόν μακράς και ενδελεχούς διαδικασίας, στο πλαίσιο της οποίας, πέρα από την εκ του νόμου προβλεπόμενη Δημόσια Διαβούλευση, διεξήχθη λεπτομερής διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της αγοράς των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, ρυθμίζει τις σχέσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων με τον ΟΤΕ σε θέματα ΑΠΤΒ. Η ΕΕΤΤ, στο πλαίσιο αυτό, επέφερε σημαντικές τροποποιήσεις στο σχετικό κείμενο που είχε προτείνει ο ΟΤΕ, έτσι ώστε, η νέα Προσφορά Αναφοράς, που αντικαθιστά αυτήν του 2001, να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες της τηλεπικοινωνιακής αγοράς, προς όφελος του ανταγωνισμού και του καταναλωτή.

Μέσω της ΑΠΤΒ, οι Έλληνες καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν άλλους, εκτός του ΟΤΕ, τηλεπικοινωνιακούς παρόχους για την παροχή σταθερής τηλεφωνίας αλλά και πρωτοπόρων υπηρεσιών όπως το λεγόμενο ”γρήγορο” internet, την ΙP τηλεφωνία (VoIP) και συνδρομητική τηλεόραση (IPTV).

Στην περίπτωση αυτή, ο Τοπικός Βρόχος δηλαδή το τμήμα του τηλεφωνικού δικτύου που συνδέει το χώρο του συνδρομητή με το Αστικό Κέντρο (Α/Κ) του ΟΤΕ, απελευθερώνεται (”αδεσμοποιείται”) και αποδίδεται με εκμίσθωση χρήσης από τον ΟΤΕ στον τηλεπικοινωνιακό πάροχο, ο οποίος μπορεί να το χρησιμοποιεί για την παροχή στον συνδρομητή των εν λόγω υπηρεσιών.

Η νέα Προσφορά Αναφοράς ορίζει τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες, με βάση τις οποίες ο ΟΤΕ παρέχει τις αναγκαίες υπηρεσίες και ευκολίες πρόσβασης (κυρίως τα δικαιώματα συνεγκατάστασης στα Αστικά Κέντρα του ΟΤΕ) στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, προκειμένου οι τελευταίοι να παρέχουν υπό όρους ανταγωνιστικούς υπηρεσίες ΑΠΤΒ στους καταναλωτές. Υπογραμμίζεται ότι η Προσφορά Αναφοράς του ΟΤΕ δε ρυθμίζει τις συμβατικές σχέσεις σε επίπεδο λιανικής μεταξύ των παρόχων και των συνδρομητών.

Ένα από τα πλέον σημαντικά σημεία της Προσφοράς Αναφοράς είναι η εφαρμογή νέων διαδικασιών για την παροχή τοπικών βρόχων, οι οποίες επιτρέπουν την αλλαγή παρόχου με την ελάχιστη δυνατή διακοπή υπηρεσίας προς τον τελικό χρήστη. Επισημαίνεται ότι ο καταναλωτής μπορεί να αλλάζει πάροχο ή/και υπηρεσία κρατώντας τον ίδιο αριθμό.

Παράλληλα, το νέο RUO ρυθμίζει τις διαδικασίες μετάβασης μεταξύ των ακόλουθων υπηρεσιών από:

1) χονδρική ευρυζωνική πρόσβαση (ADSL πρόσβαση) σε Πλήρη αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο.

2) χονδρική ευρυζωνική πρόσβαση (ADSL πρόσβαση) σε πλήρη αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο με παράλληλη αίτηση φορητότητας.
3) χονδρική ευρυζωνική πρόσβαση (ADSL πρόσβαση) σε μεριζόμενη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο.
4) μεριζόμενη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο σε πλήρη αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο.
5) μεριζόμενη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο σε πλήρη αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο με παράλληλη αίτηση φορητότητας.

Επιπλέον, εισάγονται διαδικασίες όσον αφορά τις αλλαγές παρόχου μεριζόμενης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο και της πλήρους πρόσβασης στον τοπικό βρόχο.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο τελικός καταναλωτής είναι μονοαπευθυντική (one-stop shop). Δηλαδή, χρειάζεται να απευθυνθεί μόνο στον τηλεπικοινωνιακό πάροχο από τον οποίο θέλει να αγοράσει υπηρεσίες (Πάροχος Δέκτης). Ο εν λόγω τηλεπικοινωνιακός πάροχος αναλαμβάνει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ικανοποίηση του αιτήματος του καταναλωτή συμπεριλαμβανομένων και των ενεργειών κατάργησης υπηρεσιών που ο συνδρομητής λαμβάνει από τον ΟΤΕ ή τρίτους παρόχους.

Όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται στην Προσφορά Αναφοράς στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση του χρόνου, κατά τον οποίο ο τελικός καταναλωτής μένει χωρίς φωνητικές ή/και ευρυζωνικές υπηρεσίες, όταν αυτός αιτηθεί αλλαγή παρόχου ή / και λαμβανομένων υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, ο ΟΤΕ και οι εμπλεκόμενοι κατά περίπτωση τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι οφείλουν να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες ενέργειες (διακοπή προηγούμενης υπηρεσίας, ενεργοποίηση νέας υπηρεσίας) εντός της ίδιας ημέρας.

Περαιτέρω, βάσει των νέων διαδικασιών, μειώνονται σημαντικά οι χρόνοι στους οποίους ο ΟΤΕ υποχρεούται να παραδώσει κάθε τοπικό βρόχο στον ενδιαφερόμενο τηλεπικοινωνιακό πάροχο, ενώ παράλληλα προβλέπεται και η καταβολή ρήτρας προς τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους στην περίπτωση όπου ο ΟΤΕ δεν εκπληρώνει τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις του. Αναφορικά με το θέμα της αποκατάστασης βλαβών, η νέα Προσφορά Αναφοράς θέτει συγκεκριμένες υποχρεώσεις ως προς το χρόνο αποκατάστασής τους το πολύ εντός δύο εργασίμων ημερών και προβλέπει την καταβολή ρητρών από τον ΟΤΕ προς τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, στην περίπτωση όπου ο ΟΤΕ δεν συμμορφώνεται με αυτές. Η νέα Προσφορά Αναφοράς ΑΠΤΒ, θέτει τις βάσεις για την ανάπτυξη βιώσιμου, αποτελεσματικού και ανόθευτου ανταγωνισμού στη τηλεπικοινωνιακή αγορά, διευκολύνοντας την είσοδο και τη δραστηριοποίησή σε αυτήν των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, επί ίσοις όροις με τον ΟΤΕ, προς όφελος των Ελλήνων καταναλωτών.

Απομένει να δούμε πως θα εφαρμοστεί ο νέος Κανονισμός και, κυρίως, πως θα επωφεληθούν οι χρήστες που δεινοπαθούν τελευταία.

 

ΑΡΧΕΙΟ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

<< αρχική < προηγούμενη 1 / 1162 επόμενη > τελευταία >>