ICT plus
Κυριακή, 9 Αυγούστου 2020

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΠΟΣΟ ΩΦΕΛΗΣΕ Η "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ?
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ (ΑΝΩ ΤΟΥ 70%)
ΠΟΛΥ (ΑΠΟ 60 ΕΩΣ 70%)
ΑΡΚΕΤΑ (ΑΠΟ 50 ΕΩΣ 60%)
ΜΕΤΡΙΑ (ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 50%)
ΛΙΓΟ (ΑΠΟ 30 ΕΩΣ 40%)
ΚΑΘΟΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΠΟ 30%)

ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

6/12/2007
Ανακάμπτει η Ελληνική και Ευρωπαϊκή αγορά Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Σημαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συμβούλων Μάνατζμεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies Associations), σχετικά με την Ευρωπαϊκή Αγορά Συμβούλων στις 23 χώρες - μέλη της. Για την Ελλάδα στην έρευνα συμμετείχε ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ)*, ο οποίος εκπροσωπεί τις ελληνικές εταιρείες παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας για το 2006, το μέγεθος, συνολικά, της Ευρωπαϊκής Αγοράς Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σημείωσε αύξηση 10,7% και ανήλθε στα 74 δις €. Ειδικότερα, τα μεγέθη της ελληνικής αγοράς για το 2006 υπολογίστηκαν στα 202 εκ. €, που αντιστοιχούν σε αύξηση 11,9%. Η αύξηση αυτή είναι θεαματική, κυρίως αν λάβουμε υπόψη ότι για πρώτη φορά μετά το 2003 η ελληνική αγορά εμφανίζει θετικό πρόσημο.  

Παραμένει παράδοξο, ότι ενώ η οικονομική ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα και η σταθερότητα αναφέρονται ως οι κύριοι παράγοντες για τη ζήτηση Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, η συμμετοχή του κλάδου ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ελλάδα δεν ξεπερνά το 0,10%.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας για το 2006, το μέγεθος της ευρωπαϊκής συμβουλευτικής αγοράς σημείωσε αύξηση 10,7% και ανήλθε στα 74 δις €. Το μέγεθος της ελληνικής αγοράς για το 2006 υπολογίστηκε στα 202 εκ. €, που αντιστοιχεί σε αύξηση 11,9%. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ελληνική αγορά εμφανίζει θετικό πρόσημο για πρώτη φορά μετά το 2003.  

Με βάση την ανάλυση των οικονομικών στοιχείων της έρευνας, η Γερμανία αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Ευρώπη, ακολουθούμενη από τη Μεγάλη Βρετανία (με ποσοστά 29,3% και 27,6% της συνολικής ευρωπαϊκής αγοράς αντίστοιχα). Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ισπανία (10,2%) και ακολουθεί η Γαλλία (8,9%). Η Ελλάδα είναι ουραγός με ποσοστό μόλις 0,3% της συνολικής ευρωπαϊκής αγοράς. Στις περισσότερες χώρες αναφέρεται σταθερή αύξηση και οι προσδοκίες για το 2007 είναι υψηλές, καθώς η γενική τάση είναι θετική και αισιόδοξη.

Εξετάζοντας το μέγεθος της συμβουλευτικής αγοράς ως ποσοστό του ΑΕΠ, διαπιστώνεται ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στην τελευταία θέση μαζί με την Πολωνία, με ποσοστό 0,10% επί του ΑΕΠ, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος βρίσκεται στο 0,62%. Σημειώνεται ότι, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες σημειώνει αύξηση η συμμετοχή της Συμβουλευτικής αγοράς στο ΑΕΠ και μόνο σε τρεις χώρες (Ελλάδα, Ιταλία και Πολωνία) αναφέρεται συνεισφορά μικρότερη του 0,2%. Παρόλα αυτά, οι προοπτικές της ελληνικής αγοράς είναι πολύ υψηλές, αρκεί να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία είναι απαραίτητα ώστε να ξεπεραστούν τα προβλήματα που προκαλούν τη χαμηλή ζήτηση σε συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Ζήτηση Συμβουλευτικών Υπηρεσιών ανά Τομέα
Στην Ευρώπη οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα (Business consulting) και την Πληροφορική (IT Consulting) ανέρχονται στο 56% του συνολικού κύκλου εργασιών της ευρωπαϊκής αγοράς, ενώ ο τομέας των Εξωγενών

Υπηρεσιών (Outsourcing) και ο τομέας Ανάπτυξης και Ολοκλήρωσης Συστημάτων (Development and Systems Integration) ανέρχονται στο 19% ο καθένας.

Στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών που αφορούν στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα (Business Consulting) οι υπηρεσίες με την πλέον αυξημένη ζήτηση είναι η Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών (36%) και η Στρατηγική (31%).

Στην Ελλάδα οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα (Business consulting) και την Πληροφορική (IT Consulting) καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς και ανέρχονται στο 71,0%, ενώ ο τομέας των Εξωγενών Υπηρεσιών (Outsourcing) υπολογίζεται στο 4,4% και ο τομέας Ανάπτυξης και Ολοκλήρωσης Συστημάτων (Development and Systems Integration) ανέρχεται στο 3,3%. Οι επιμέρους κατηγορίες υπηρεσιών με τη μεγαλύτερη ζήτηση είναι η Διαχείριση έργων (Project Management), η Στρατηγική και η Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών, οι οποίες καλύπτουν το 58% του συνόλου της ελληνικής συμβουλευτικής αγοράς

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα της Feaco, η οικονομική ανάπτυξη και η σταθερότητα ήταν οι κύριοι παράγοντες για τη ζήτηση συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν αντιληφθεί ότι, προκειμένου να είναι ανταγωνιστικές στην ευρωπαϊκή ή την παγκόσμια αγορά, χρειάζεται να επενδύσουν και να αναπτυχθούν. Άλλοι παράγοντες ήταν η αυξημένη εξαγωγή στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, ειδικά για τις όμορες χώρες, και η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για τις χώρες εκείνες που εισήλθαν πρόσφατα.

Στην Ελλάδα, οι κύριοι παράγοντες για τη ζήτηση συμβουλευτικών υπηρεσιών ήταν η αυξημένη ζήτηση από τον δημόσιο τομέα με την ολοκλήρωση του Γ΄ ΚΠΣ, η έναρξη του σχεδιασμού και ωρίμανσης έργων ΣΔΙΤ, καθώς και ο εκσυγχρονισμός του δημόσιου τομέα με την προκήρυξη έργων πληροφορικής, επιχειρηματικού ανασχεδιασμού και αναδιοργάνωσης (business process reengineering and restructuring). Ακόμη, η παγκοσμιοποίηση και η ζήτηση από τις ανερχόμενες αγορές στα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη λόγω της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οι ιδιωτικές επενδύσεις που επιχορηγούνται από τον  Αναπτυξιακό Νόμο (3299/2004), ενίσχυσαν την ελληνική αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών. Επιπλέον, μεγαλύτερος αριθμός μεγάλων πελατών έδειξε ενδιαφέρον για την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς του, ενώ παράλληλα , η απελευθέρωση  της αγοράς σε συγκεκριμένους  τομείς, όπως οι επικοινωνίες και η ενέργεια, έδωσε ώθηση στις επενδύσεις, προκαλώντας σημαντική ζήτηση για συμβουλευτικές υπηρεσίες στους τομείς αυτούς.  

Περιορισμοί στην ανάπτυξη προκλήθηκαν από την έλλειψη κατανόησης από τον ιδιωτικό τομέα για την προστιθέμενη αξία που παρέχει ο συμβουλευτικός κλάδος, από την έλλειψη ρευστότητας στην αγορά και, καθώς από την μη ορθολογική κοστολόγηση (σημαντική υποκοστολόγηση) των συμβουλευτικών έργων στο δημόσιο τομέα, σε συνδυασμό με την απουσία αποτελεσματικού πλαισίου ανάθεσης και εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών. Επίσης, η αυξημένη προσφορά συμβουλευτικών υπηρεσιών, που κυρίως παρέχονται από  μη οργανωμένους επαγγελματίες συμβούλους - επιτηδευματίες με περιστασιακή άσκηση του επαγγέλματος, οδηγούν σε ισχυρό ανταγωνισμό και χαμηλές αμοιβές. Επιπλέον, για την υποστήριξη της υλοποίησης των αναπτυξιακών παρεμβάσεων του Γ’ ΚΠΣ δεν αξιοποιήθηκε επαρκώς η εμπειρία και τεχνογνωσία των οργανωμένων Συμβουλευτικών Εταιρειών. Τέλος, η πολυπλοκότητα του φορολογικού συστήματος και η γραφειοκρατία αποθαρρύνουν πιθανούς επενδυτές από το να ξεκινήσουν, ή να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.
 
Πελάτες Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
Η βιομηχανία, ο τραπεζικός και ο δημόσιος τομέας παραμένουν οι κύριοι πελάτες στις περισσότερες ανατολικές και δυτικές ευρωπαϊκές χώρες εξίσου, καθώς στους τομείς αυτούς αντιστοιχεί το 70% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Στην Ελλάδα ο μεγαλύτερος πελάτης παραμένει ο δημόσιος τομέας και ακολουθεί η βιομηχανία. Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο κλάδος των οικονομικών υπηρεσιών και ακολουθεί ο κλάδος των μεταφορών.

Με βάση τα στοιχεία της  έρευνας της FEACO, η εμπειρία, η ποιότητα, ο επαγγελματισμός και η δεοντολογία είναι τα σημεία κλειδιά για την επιλογή μίας εταιρείας συμβουλευτικών υπηρεσιών. Επίσης, αναδεικνύεται μία αναμφίβολη τάση για επένδυση σε νέα και μακροπρόθεσμα σχέδια, ενώ η σταθερή αύξηση στη ζήτηση προκαλεί έναν «πόλεμο για ταλέντα» στην αγορά.

Στην ελληνική αγορά, οι πελάτες δίνουν αυξημένη έμφαση σε εξειδικευμένες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, καθώς και στην εκτιμώμενα αποτελέσματα των υπηρεσιών, ειδικά στον ιδιωτικό τομέα, όπου οι αποφάσεις εξαρτώνται από τη δυναμική των προτάσεων και την προσδοκώμενη προστιθέμενη αξία. Συνεχίζεται, όμως  η πίεση στο επίπεδο των αμοιβών  των συμβούλων, τόσο στον δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Στην Ελλάδα, οι πελάτες βασίζουν την επιλογή τους στην τιμή, στις σχέσεις τους με τις συμβουλευτικές εταιρείες, στην εμπειρία και τη γνώση του τομέα που εκείνες έχουν, καθώς και στις αξιόπιστες συστάσεις.

Προοπτικές της ελληνικής συμβουλευτικής αγοράς
Οι τρεις βασικές προτεραιότητες των πελατών των εταιρειών παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, για την επόμενη περίοδο αναμένεται να είναι η μείωση του κόστους, η ανάπτυξη και η διαχείριση των σχέσεων με τους  πελάτες τους.

* Ο ΣΕΣΜΑ αποτελεί το συλλογικό φορέα εκπροσώπησης της αγοράς συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Περιλαμβάνει 56 εταιρείες-μέλη, που καλύπτουν άνω του 80% του κύκλου εργασιών της συμβουλευτικής αγοράς στην Ελλάδα, και απασχολούν περισσότερους από 1.800 επιστήμονες υψηλού ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, επαγγελματικής εμπειρίας και με ιδιαίτερο δυναμισμό. Οι εταιρείες Συμβούλων Management, μέλη του ΣΕΣΜΑ, διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία, για να στηρίξουν τις προσπάθειες βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας των Ελληνικών Επιχειρήσεων, με αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα, καθώς και την προώθηση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας. 

ΑΡΧΕΙΟ - ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

<< αρχική < προηγούμενη 1 / 108 επόμενη > τελευταία >>