ICT plus
Τρίτη, 14 Ιουλίου 2020

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΠΟΣΟ ΩΦΕΛΗΣΕ Η "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ?
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ (ΑΝΩ ΤΟΥ 70%)
ΠΟΛΥ (ΑΠΟ 60 ΕΩΣ 70%)
ΑΡΚΕΤΑ (ΑΠΟ 50 ΕΩΣ 60%)
ΜΕΤΡΙΑ (ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 50%)
ΛΙΓΟ (ΑΠΟ 30 ΕΩΣ 40%)
ΚΑΘΟΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΠΟ 30%)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

4/12/2007
Πρόγραμμα της SAS® βελτιώνει τη διαδικασία τιμολόγησης

Η SAS διαθέτει στην αγορά το SAS® Price Plan Optimization for Telecommunications, ένα νέο λογισμικό ειδικά για τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών προκειμένου να δημιουργήσουν και να κοστολογήσουν αποδοτικά πακέτα υπηρεσιών. Έτσι οι εταιρείες αυτές θα αυξήσουν την εμπιστοσύνη των πελατών τους και θα μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους. Πιο συγκεκριμένα, το SAS® Price Plan Optimization for Telecommunications δίνει τη δυνατότητα στους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών να αντιμετωπίσουν τη μείωση των κερδών τους και την αύξηση στις απαιτήσεις των πελατών τους, και με αυτόν τον τρόπο να ξεπεράσουν τις ανταγωνιστικές στρατηγικές κοστολόγησης των προσφερόμενων υπηρεσιών. Παράλληλα, θα συμβάλλει ώστε βελτιωθούν τα επίπεδα ικανοποίησης των πελατών τους.

Με την εκρηκτική ανάπτυξη σε προϊόντα και υπηρεσίες να αυξάνει τον ανταγωνισμό στην αγορά των τηλεπικοινωνιών, τα πακέτα υπηρεσιών και προσφορών γίνονται ολοένα και πιο αποτελεσματικά για την απόκτηση και τη διατήρηση των πελατών και την αύξηση της κερδοφορίας. Η έκθεση “2007 Telecommunications Market Review and Forecast” για την παγκόσμια αγορά των τηλεπικοινωνιών, η οποία διεξήχθη από την εταιρεία Wilkofsky Gruen Associates, προβλέπει ότι το 77% των συνδρομών για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο σπίτι θα είναι μέρος ενός ευρύτερου πακέτου υπηρεσιών το 2010, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 275% σε σύγκριση με το 2006.

Η SAS είναι η πρώτη εταιρεία που παρέχει επιχειρησιακό λογισμικό για να ενδυναμώσει τους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών με predictive analytics, προκειμένου να δημιουργήσουν αποτελεσματικές προσφορές πακέτων και να κάνουν ουσιώδη σχέδια κοστολόγησής τους. Το SAS Price Plan Optimization για τις εταιρείες Τηλεπικοινωνιών θα αρχίσει να διατίθεται στην αγορά από το Δεκέμβριο και θα επιτρέπει στους οικονομικούς αναλυτές και τα στελέχη των εταιρειών να αξιοποιήσουν ιδέες, οι οποίες μπορεί να βρίσκονται κρυμμένες σε άσχετες μεταξύ τους πηγές δεδομένων, όπως τα συστήματα τιμολόγησης, τα συστήματα CRM και τα συστήματα κοστολόγησης βάσει δραστηριότητας.

Δεδομένης της αστάθειας των καταναλωτών, των ανταγωνιστών και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην αγορά των τηλεπικοινωνιών, η μείωση του χρόνου εισαγωγής νέων πακέτων στην αγορά είναι κρίσιμης σημασίας. Το SAS® Price Plan Optimization για τις Τηλεπικοινωνίες προσφέρει δυνατότητες διαμόρφωσης ενιαίας στρατηγικής για το σχεδιασμό της κοστολόγησης, ανάλυσης και πρόβλεψης της απόδοσης. Επίσης, καθορίζει την τάση μετατόπισης του σχεδίου της κοστολόγησης και προσομοίωσης αλληλεπίδρασης στα στελέχη μιας επιχείρησης που χρειάζονται δυνατό, αλλά φιλικό προς το χρήστη λογισμικό, ώστε να απαντήσουν σε ερωτήσεις, που αφορούν και σε τμήματα της αγοράς και σε μεμονωμένους πελάτες, όπως:

  • Τα υπάρχοντα σχέδια κοστολόγησης για όλα τα τμήματα των πελατών που αποτελούν κοινό στόχο εκπληρώνουν τους στρατηγικούς στόχους του οργανισμού;
  • Ποια είναι η συγκριτική αξία (έσοδα, κέρδη, αριθμός συνδρομητών και εναλλακτικές σκέψεις/πιστότητα) για τα διαφορετικά σχέδια κοστολόγησης;
  • Ποιοι πελάτες είναι πιθανόν να επιλέξουν τα νέα σχέδια κοστολόγησης ή να επιλέξουν να μετακινηθούν σε έναν ανταγωνιστή;
  • Πως θα επηρέαζε η εισαγωγή νέων σχεδίων τιμολόγησης τα έσοδα και τους στόχους κερδοφορίας;

Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα βοηθούν τα στελέχη των επιχειρήσεων να ενεργήσουν εκ των προτέρων, χωρίζοντας τους πελάτες και τις προοπτικές σε ομάδες που θα μπορούν εύκολα να διαχειριστούν, για την παρουσίαση εξατομικευμένων πακέτων υπηρεσιών και προσφορών. Η λειτουργικότητα της ανάλυσης απόδοσης της SAS βοηθά να κλείσει ο κύκλος “ανάλυσης, σχεδίασης, υλοποίησης, αξιολόγησης” και να διασφαλιστεί η διαρκής βελτίωση στη στρατηγική κοστολόγησης, προκειμένου να υποστηριχθεί η επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων.

Δεδομένου ότι έχει δημιουργηθεί με βάση την SAS Enterprise Intelligence Platform, η νέα υπηρεσία διαθέτει τις βέλτιστες δυνατότητες στην ενοποίηση δεδομένων, στον τομέα του business intelligence και των analytics, καθώς και τεκμηρίωση και μεθοδολογία για τις καλύτερες πρακτικές.

ΑΡΧΕΙΟ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

<< αρχική < προηγούμενη 1 / 1693 επόμενη > τελευταία >>